10 ส.ค. , 2022, 01:48:48 am

Author Topic: การทำความสะอาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์  (Read 6979 times)

Thaworn

  • Jr. Member
  • **
1. การทำความสะอาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถ้าไม่เกิน1ปีก็ไม่ต้องดูฤกษ์ใหม่ อยากทราบว่าคำว่าไม่เกิน1ปี คือสมมุติว่า
    ฤกษ์ครั้งแรกคือวันนี้ นับไป1ปีคือ ถึงวันนี้เดือนนี้แต่ปีถัดไป การดูไม่เกิน1ปี ต้องดูลักษณะนี้เลยหรือไม่ครับ
    หรือว่าเกินวันดังกล่าวไปได้อีก ถ้าได้เกินได้กี่วันครับถึงไม่ต้องดูฤกษ์ใหม่
2. ถ้าตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยดูฤกษ์ถูกต้ิองแล้ว เวลาผ่านไปแต่ยังไม่เกิน1ปี เราสามารถทำความสะอาดโดยลักษณะ
    ยกองค์ท่านมาขัดเงา หรือนำกระถางธูปมาขัดเงา อย่างนี้ทำได้หรือไม่ครับ หรือต้องดูฤกษ์ในการกระทำ
    ลักษณะนี้ทุกครั้ง
3. ขี้เถาหรือทราย หรือข้าวสารที่ใส่ในกระถางธูป ถ้าเราจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้หรือไม่ และถ้าไหว้นานๆขี้เถ้า
    เยอะ เราจะเอาทิ้งบ้างได้หรือไม่ และต้องดูฤกษ์หยิบทิ้งหรือเปล่าครับ
4.ถ้ากระถางธูปตกหล่น อย่างนี้ถือว่าติดอสูรหรือไม่ครับ ถ้าหล่นแล้วพอเราจะนำขึ้นมาใช้ใหม่ก็ต้องดูฤกษ์นำขึ้นตั้ง
   ใช่หรือไม่ครับ
5. ถ้ากระถางธูปหล่นลงพื้น เรายังต้องนำธูป และขี้เถ้า้ที่ตกพื้นมาใส่ในกระถางใหม่หรือไม่ครับ ถ้าต้องนำใส่ ต้อง
    ใส่ทั้งหมดหรือแค่บางส่วนก็ได้ครับ
6. อยากทราบเป็นความรู้ครับว่า ทำไม เชื่องเทียนจึงมีความสำคัญไม่เ้ท่ากระถางธูป ที่ต้องดูฤกษ์ประกอบ และ
    ระวังการขยับ ทั้งที่เทียนก็เป็นของคู่กับธูปในการใช้ไหว้

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
การทำความสะอาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต้องดูฤกษ์

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ กระถางธูป เคลื่อนย้ายต้องดูฤกษ์ทุกครั้ง

วิธีการคือ จับองค์ท่านให้นิ่ง แล้วทำความสะอาดรอบ ๆ

ขี้เถ้า ต้องมีของเก่ามาส่วนหนึ่ง - เอาทิ้งต้องดูฤกษ์
ก้านธูปเอาออกได้แต่ต้องเหลือไว้จำนวนหนึ่ง ( ไม่ต้องดูฤกษ์ - แต่ห้ามขยับกระถางธูป )

กระถางธูปหล่นลงพื้น เป็นลางไม่ดี และมีโอกาสติดอสูร
นำมาใส่แค่บางส่วน + ของหใม่ก็ได้

เชิงเทียนเป็นสิ่งประดับ ไม่ใช่จุดรวมพลังเหมือนกระถางธูป

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
คำถามที่คุณถาม บางข้อเคยมีผู้ถามแล้ว
อยากให้ลองค้นหาอ่านดูก่อนครับ