ตอบปัญหา ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม โปรแกรม > ประชาสัมพันธ์ / เรื่องน่ารู้

สุขภาพ : เกี่ยวกับ แม่และเด็ก การตั้งครรภ์

<< < (2/6) > >>

fengshui:
เลี้ยงลูกด้วยนมช่วยถนอมเต้า (จากมะเร็งเต้านม)

การเลี้ยงลูกด้วยนม(แม่)มีอะไรดีๆ ทั้งกับแม่และลูก เช่น ลดเสี่ยง (โอกาสเป็น) มะเร็งลูกได้หลายชนิด

วันนี้มีผลการ ศึกษาที่พบว่า การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ช่วยลดเสี่ยง (โอกาสเป็น) มะเร็งเต้านมของคุณแม่
เข้าทำนอง "นมจากเต้า... ถนอมเต้า(นม)"

มูลนิธิวิจัยโลก หรือ "เวิร์ลด์ รีเซิร์ช ฟันด์ (World Research Fund)" ทำการทบทวนผลการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา 7,000 รายงาน
ผลการศึกษาพบว่า การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ช่วยลดเสี่ยงมะเร็งเต้านมได้ 4.8%

สถิติที่ผ่านมา... ผู้หญิงตะวันตก (ฝรั่ง) มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมประมาณ 1 ใน 9 (ตลอดชีวิต)

...

การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานในเด็กในขวบปีแรก
ทำให้โรคติดเชื้อ เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ ฯลฯ ลดลง

นอกจากนั้นยังช่วยลดโรคอ้วนในเด็ก

fengshui:
อ้วนมากเกินอาจเสี่ยงแท้งลูก

โรคอ้วนอาจทำให้แท้งง่าย หรือในทางตรงกันข้าม... ถ้าลดความอ้วนได้ อาจจะทำให้การตั้งครรภ์ประสบความสำเร็จมากขึ้น

ท่านอาจารย์วินนี โลและคณะ แห่งโรงพยาบาลลอนดอน เซนต์ แมรี สหราชอาณาจักร (หมู่เกาะอังกฤษ)
ทำการศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้หญิงที่แท้งโดยไม่ทราบสาเหตุ 696 คน

ผลการศึกษาพบว่า ผู้หญิงที่อ้วนมีโอกาสแท้งเพิ่มขึ้น 73% นอกจากนั้นอายุที่เพิ่มขึ้นก็เพิ่มโอกาสแท้งลูกเช่นกัน

ทีนี้ข่าวร้ายย่อม มาคู่กับข่าวดี...
ข่าวดีที่ว่าคือ ผู้หญิงที่อ้วน (obese) ตามนิยามของฝรั่งในที่นี้หมายถึงอ้วนจนมีดัชนีมวลกาย (body mass index / BMI) = 30
หรือมากกว่านั้น คนที่น้ำหนักเกินไม่ได้มีความเสี่ยง (โอกาสเป็นโรค) เพิ่มขึ้น

วิธีคิดดัชนีมวลกายหรือ BMI ทำไม่ยาก วิธีง่ายๆ คือ

    * นำเครื่องคิดเลขมาใกล้ตัว
    * กดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมลงไป
    * หารด้วยส่วนสูงเป็นเมตร 2 ครั้ง

ท่านอาจารย์ดอกเตอร์นิค ฟายเนอร์ อายุรแพทย์สาขาต่อมไร้ท่อ จากโรงพยาบาลแอดเดนบรูคส์ สหราชอาณาจักร กล่าวว่า
การศึกษาก่อนหน้านี้พบว่า ยิ่งอ้วนหรือยิ่งมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) สูงขึ้น โอกาสตั้งครรภ์หรือท้องก็จะลดลง

นอกจากนั้นถ้าคนอ้วนท้อง... โอกาสมีโรคแทรกซ้อนในระหวางการตั้งครรภ์ (โรคของแม่)
และโอกาสเด็กในครรภ์ผิดปกติจะมากขึ้นตามไปด้วย
อาจารย์ฟายเนอร์กล่าวว่า อาจเป็นไปได้ที่เนื้อเยื่อไขมันที่สูงเกินในคนอ้วนทำให้เกิดการอักเสบ หรือธาตุไฟกำเริบมากขึ้น

...

อาจารย์ท่านเตือนว่า ความพยายามลดน้ำหนักก่อนตั้งครรภ์หรือท้องนั้นดี
ทว่า... ความพยายามลดน้ำหนักในระหว่างการตั้งครรภ์น่าจะไม่ปลอดภัยเท่าไร

fengshui:
นมแม่ ช่วยป้องกันเด็กตาบอด

ท่านอาจารย์แพทย์ หญิงวาสนา วินัยพานิช ผู้เชี่ยวชาญโรคเด็ก และคณะจากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์
นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "นมแม่กับอุบัติการณ์การเกิดโรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกก่อนกำหนด"
ในการประชุม "วิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 2"

...

เด็กคลอดก่อนกำหนดมีโอกาสเกิดโรคจอประสาทตาผิดปกติตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งนำไปสู่ภาวะตาบอดได้บ่อย
สาเหตุเกิดจากการเจริญเติบโตของจอประสาทตาเด็กที่เจริญจากส่วนกลางไปส่วนขอบนอกจะสมบูรณ์ที่อายุครรภ์ประมาณ 40 สัปดาห์


เด็กที่คลอดก่อน กำหนด  (อายุครรภ์น้อยกว่า 36 สัปดาห์) จะมีความเสี่ยง (โอกาสเป็น) ตาบอดจากโรคนี้
และจะมากที่สุดถ้าคลอดก่อน 28 สัปดาห์ โดยส่วนที่อ่อนแอหรือบอบบางมากๆ ได้แก่ ส่วนขอบนอก

สถาบันเด็กแห่ง ชาติมหาราชินีสำรวจเด็กคลอดก่อนกำหนดที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 2,000 กรัมในปี 2542-2544
จำนวน 430 ราย พบเด็กมีจอประสาทตาผิดปกติมากถึง 22.33% หรือเกือบ 1 ใน 4

...

เมื่อทำการศึกษา เปรียบเทียบกลุ่มที่ได้รับการเลี้ยงดูด้วยนมแม่อย่างเดียว
กลุ่มที่ได้นมแม่ผสมกับนมผง และกลุ่มที่ได้เฉพาะนมผงพบว่า
นมแม่มีส่วนช่วยป้องกันโรคจอประสาทตาผิดปกติได้มากที่สุดดังตาราง

กลุ่มอาหาร    ความเสี่ยง (โอกาสเป็นโรค)
นมผงอย่างเดียว    เพิ่ม 6 เท่า
นมผง + นมแม่    เพิ่ม 3 เท่า
นมแม่อย่างเดียว    ไม่เพิ่ม

...

การศึกษาครั้ง นี้มีส่วนสนับสนุนว่า การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีส่วนช่วยป้องกันความเสี่ยง
หรือโอกาสตาบอดจากโรคจอประสาทตาเสื่อมในเด็กคลอดก่อนกำหนดได้ดีกว่านมผง หรือนมผงผสมนมแม่

เรียนเสนอให้พวกเราหันมาส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ซึ่งยิ่งมีการวิจัยมากขึ้นเท่าไรก็ยิ่งพบข้อดีของนมแม่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

fengshui:
นมแม่ ลดเสี่ยงอ้วน+ภูมิแพ้+หอบหืด

ก่อนหน้านี้มี การศึกษาหลายรายงานที่พบว่า เ
ด็กโตที่กินนมแม่มาก่อนอ้วนน้อยกว่าเด็กโตที่กินนมวัว วันนี้มีผลการศึกษาที่พบว่า
เด็กที่กินนมแม่อย่างน้อย 4 เดือนอ้วนน้อยกว่า และแม่ที่ให้ลูกกินนมก็มีการศึกษาสูงกว่ามาฝากครับ

ท่านอาจารย์ ดอกเตอร์เจสซิกา จี. วู และคณะ แห่งดรงพยาบาลเด็กซินซินนาทิ สหรัฐฯ
ทำการศึกษากลุ่มตัวอย่างเด็กอายุ 10-19 ปีที่ได้กินนมแม่อย่างน้อย 4 เดือน

...

ผลการศึกษาพบ ว่า เด็กที่กินนมแม่อย่างน้อย 4 เดือนมีดัชนีมวลกาย (body mass index / BMI)
ซึ่งคิดจากน้ำหนักเป็นกิโลกรัม หารด้วยส่วนสูงเป็นเมตร 2 ครั้ง (ค่าปกติคนไทย = 18.5-22.9 / ถ้ามากกว่านี้ถือว่า น้ำหนักเกิน)

ผลของการกินนมแม่ ในแง่การป้องกันโรคอ้วนในเด็กพบทั้งในเด็กผิวขาว(ฝรั่ง)
เด็กผิวสี(อาฟริกันอเมริกัน หรือผิวดำ) เด็กที่พ่อแม่มีการศึกษาสูง(ปริญญาตรีขึ้นไป)และต่ำกว่า

...

ทว่า... ถ้าเปรียบเทียบกันแล้ว เด็กผิวขาว(ฝรั่ง)มีโอกาสกินนมแม่มากกว่าเด็กผิวสี(อาฟริกันอเมริกัน หรือผิวดำ) ดังตาราง

เด็กโต    โอกาสได้กินนมแม่ 4 เดือนขึ้นไป
ผิวขาว(ฝรั่ง)       40%
ผิวดำ(อาฟริกันอเมริกัน)    11%

...

นอกจากนั้นพ่อแม่ที่มีการศึกษาระดับปริญญาขึ้นไปมีแนวโน้มจะให้ลูกกินนมแม่มากกว่า

ระดับการศึกษาของพ่อแม่     โอกาสให้ลูกกินนมแม่
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า           40%
ต่ำกว่าปริญญาตรี                18%

...

อาจารย์วูกล่าวว่า เด็กที่กินนมแม่มีแนวโน้มจะควบคุมการกินให้ "พอดี" ได้มากกว่าเด็กที่กินนมวัว

การศึกษาก่อนหน้านี้พบว่า การกินนมแม่ช่วยลดความเสี่ยงโรคต่อไปนี้ให้น้อยลงได้แก่

    * โรคท้องเสียจากการติดเชื้อ
    * โรคหูส่วนกลางอักเสบ (ติดเชื้อ)
    * โรคภูมิแพ้
    * โรคหอบหืด
    * มะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก

fengshui:
ดูมวยปล้ำมาก ระวังสำส่อน+พฤติกรรมเปลี่ยน(โหด...)

มวยปล้ำอาชีพมักจะสอดแทรกความโหดที่ไม่ธรรมดาไว้อย่างมากมาย
วันนี้มีผลการศึกษาที่พบว่า การดูมวยปล้ำอาชีพมากๆ เสริมความโหด และการสำส่อนของวัยรุ่นมาฝากครับ

การศึกษาก่อนหน้านี้พบว่า วัยรุ่นผู้หญิงที่ดูมวยปล้ำมากๆ ห้าวมากขึ้น ตบตีกันมากขึ้น และพกพาอาวุธติดตัวมากขึ้น

...

ท่านรองศาสตราจารย์ดอกเตอร์มาร์ค วูลฟ์ซัน และคณะ แห่งมหาวิทยาลัยเวค-ฟอเรสท์ วินสทัน-ซาเลม รัฐนอร์ต แคโรไลนา สหรัฐฯ
ทำการศึกษากลุ่มตัวอย่างอายุ 16-20 ปี 2,300 คน

ผลการศึกษาพบว่า ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา... วัยรุ่นผู้ชาย 22% ชมมวยปล้ำอาชีพ และวัยรุ่นผู้หญิง 14% ชมมวยปล้ำอาชีพ

...

เมื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อความโหด และสำส่อนแล้วพบว่า ทุกๆ ครั้งที่วัยรุ่นชมมวยปล้ำอาชีพเพิ่มขึ้น 1 ครั้งในช่วง 2 สัปดาห์
พฤติกรรมจะเปลี่ยนไปดังต่อไปนี้

    * ทำร้ายคนอื่นด้วยอาวุธเพิ่มขึ้น 19%
    * สำส่อนทางเพศ โดยไม่ป้องกันการตั้งครรภ์เพิ่มขึ้น 13%
    * ทะเลาะวิวาทกับเพื่อนเพิ่มขึ้น 16%

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version