ตอบปัญหา ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม โปรแกรม > *** มงคลจีน ตามหลักฮวงจุ้ย ***

เสนอข้อมูลเพิ่มครับ

(1/1)

Thaworn:
ไม่ทราบว่าหนังสือที่จัดทำ ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับปางๆ ของแต่ละองค์ความหมายของแต่ละปางหรือไม่ครับ และวิธีการไหว้ ของไหว้บูชาของแต่ละองค์ ถ้ามีได้ดีมากครับ

fengshui:
ส่วนที่จัดทำ เทพต่าง ๆ มงคลจีน
จะเกี่ยวกับประวัติที่เชื่อถือได้เท่าที่หาได้จากข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์
แต่บางส่วน ไม่มีหลักฐาน ก็จะยกอ้างตามที่ฟังต่อ ๆ กันมา

คงไม่ได้ลงลึกถึงแต่ละปาง แต่จะกล่าวรวม ๆ โดยทั่วไป
แต่เพิ่มเนื่อหาในส่วนฮวงจุ้ย ความหมาย วิธีการไหว้ ความเชื่อผิด ๆ ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version