19 ก.ค. , 2024, 10:11:48 pm

Author Topic: ขอคำแนะนำเกี่ยวกับโปรแกรม  (Read 6107 times)

chat

  • Newbie
  • *
เรียนถามซือเฮีย เกี่ยวกับ โปรแกรม solar Azimuth ใช้กับ pc
ว่า เวลาสั่งพิมม์ เราจะเลือก ตรง ทศนิยม หรือ องศา เพื่อพิมม์ตาราง
สุริยองศาออกมาใช้งานครับ และ ทั้งสองแบบมีข้อแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
Re: ขอคำแนะนำเกี่ยวกับโปรแกรม
« Reply #1 on: 14 พ.ค. , 2008, 12:29:08 am »
แบบองศา จะเป็นแบบสากล คือ 1 องศามี 60 ลิปดา

แบบทิศนิยม 1 องศาแบ่งออก 10 ส่วน
เป็นแบบที่ชมรมฯ ประยุกต์ใช้เอง เพื่อความสะดวกในการวัดองศา และการใช้งาน
ถ้าวิชาดาว 9 ยุคแบบดั้งเดิม จะเขียนองศาแบบนี้
เช่น  15 องศา 30 ลิปดา = 15 1/2 องศา
แต่แบบทศนิยม            = 15.5    องศา