19 ก.ค. , 2024, 08:24:37 pm

Author Topic: สุขภาพ : บำรุงสมอง ( ผู้ใหญ่ )  (Read 6331 times)

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
ทำอย่างไร สมองดีได้นาน

สถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National institute of health / NIH) จึงทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเสื่อมของสมอง ปรากฏว่า
ได้ ปัจจัยต่างๆ มาหลายข้อ ทั้งปัจจัยด้านดีและด้านร้ายที่มีผลต่อสมอง ปัจจัยเหล่านี้มีทั้งปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนได้ และปรับเปลี่ยนไม่ได้

ปัจจัยด้านร้ายได้แก่
    * อายุมาก
    * ความดันเลือดสูง
    * โรคเส้นเลือดสมองอุดตัน (stroke / TIA)
    * เบาหวาน
    * ซึมเศร้า (low mood)
    * เจ็บป่วยเรื้อรัง
    * พิการ
    * ความเครียด
    * และเพศหญิง(ผู้หญิงอายุยืนกว่าผู้ชาย จึงมีโอกาสเกิดโรคสมองเสื่อมมากกว่าไปตามอายุ)

ท่านผู้อ่านที่เป็นผู้หญิงอย่าเพิ่งตกอกตกใจ รายงานการศึกษานี้ศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อโรคสมองเสื่อม...
การที่โรคนี้พบมากในผู้หญิงน่าจะเป็นเพราะผู้หญิงอายุยืนกว่าผู้ชาย ผู้ชายคงจะเสียชีวิตก่อน เลยไม่มีโอกาสเป็นโรคสมองเสื่อมก็เป็นได้

ปัจจัยด้านบวกได้แก่
    * การศึกษาสูง
    * ฐานะทางเศรษฐกิจสูง(รวย)
    * มีระบบสนับสนุนสุขภาพจิต (emotional support systems) เช่น ครอบครัวดี เพื่อนฝูงดี สังคมดี ฯลฯ
    * สมรรถภาพปอดดี
    * ไม่ใช้แอลกอฮอล์มากเกิน
    * และการออกกำลังกาย

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
Re: สุขภาพ : บำรุงสมอง ( ผู้ใหญ่ )
« Reply #1 on: 02 มี.ค. , 2009, 06:58:41 am »
รักสมอง... อย่ากินสมอง

* สมองสัตว์มีโคเลสเตอรอลสูงแบบสุดๆ เพราะฉะนั้นถ้าคิดจะถนอมสมองของเราไม่ให้เป็นโรคหลอดเลือดสมองแตก-ตีบตัน
อัมพฤกษ์ อัมพาตง่ายๆ... อย่ากินสมองสัตว์


fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
Re: สุขภาพ : บำรุงสมอง ( ผู้ใหญ่ )
« Reply #2 on: 02 มี.ค. , 2009, 06:59:12 am »
ถนอมสมอง

สมองคนเรามี ระดับการพัฒนาสูงสุดที่อายุเฉลี่ยประมาณ 40-60 ปี หลังจากนั้นจะค่อยๆ ถดถอยลงไป
และจะเห็นความเสื่อมได้ชัดเจนตั้งแต่อายุประมาณ 60-70 ปีขึ้นไป

ยุคนี้คนเรามีโอกาสจะมีอายุยืนขึ้น จึงมีโอกาสพบเห็นคนสูงอายุสมองเสื่อมมากขึ้นเรื่อยๆ

ข่าวดีที่ว่านี้คือ ถ้าเราหมั่นฝึกความคิดเชื่อมโยงองค์ความรู้ต่างๆ เข้าด้วยกัน อาศัยความเข้าใจ และการมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอแล้ว
สมองเราจะมีประสิทธิภาพสูงได้นานขึ้นมาก

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
Re: สุขภาพ : บำรุงสมอง ( ผู้ใหญ่ )
« Reply #3 on: 02 มี.ค. , 2009, 07:00:40 am »
ทำแบบนี้ ดีกับสมอง
ท่านอาจารย์สกอตต์ ชาเรทส์ อายุรแพทย์ระบบประสาท แห่งลอเดส เมดิคัล เซนเทอร์
อาจารย์ท่านแนะนำว่า ทำแบบนี้จึงจะดีกับสมอง

    * ออก กำลัง... การเดินสัปดาห์ละ 2.5 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง 30 นาที) หรือเฉลี่ยวันละ 21.43 นาที
       ช่วยลดโรคเส้นเลือดสมองแตก-ตีบตัน อัมพฤกษ์ อัมพาต และโรคระบบหัวใจ-เส้นเลือดได้ถึง 30%
    * รักษาน้ำหนักไว้ อย่าให้อ้วน
    * กินอาหารที่มีคุณค่าสูง โดยเฉพาะข้าวกล้อง ผัก ผลไม้ ถั่ว งา เห็ด ปลาให้พอดี และหลากหลายทุกวัน
    * ไม่สูบบุหรี่... ถ้าสูบให้ปรึกษาคลินิกเลิกบุหรี่ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน
    * ตรวจเช็คความดันเลือดและไขมันในเลือด(โคเลสเตอรอล)... ถ้าสูงต้องรักษาให้ต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
    * ตรวจ เช็คเบาหวาน... ถ้าสูงต้องรักษาให้ต่อเนื่อง ตลอดชีวิตเช่นกัน

การศึกษาในผู้หญิง 27,000 คน (ตีพิมพ์ในวารสาร Stroke) พบว่า
ผู้หญิงที่เป็นเบาหวานมีอัตราตายจากโรคเส้นเลือดสมองแตก-ตีบตันมากพอๆ กับผู้หญิงที่มีประวัติเส้นเลือดสมองแตก-ตีบตันมาก่อน