10 ส.ค. , 2020, 11:32:37 am

Author Topic: หลักเดือนถูกฮ่องเต้ทับโดยลัคนาจรและปีจร  (Read 2797 times)

woodfree

  • Newbie
  • *
ดิถี6/x    หลักเดือน6/2    ดิถีในดวงแข็งแรงอีกทั้งมีไฟ3/ในดวงส่งเสริมอีก     แต่ในปีนี้ลัคนาจรและปีจรต่างก็เป็น6/2    จึงเท่ากับว่าในหลักเดือนถูกฮ่องเต้ทับโดยลัคนาจรและปีจร      โดยหลักการแล้วถ้าดิถีที่แข็งแรงถูกฮ่องเต้ทับไม่ดีวุ่นวาย    แต่ในกรณีนี้ฮ่องเต้ทับหลักเดือนตีความแบบเดียวกันได้หรือไม่   และในหลักเดือนหมายถึงความวุ่นวายเกี่ยวกับอะไรครับ     ขอบคุณครับ         
       

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
เหมือนกับครับ
แต่ผลกระทบจะเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ มากกว่าตนเอง