19 ก.ค. , 2024, 08:26:10 pm

Author Topic: สุขภาพ : อันตรายจากการ คลอดก่อนกำหนด  (Read 7195 times)

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
สุขภาพ : คลอดก่อนกำหนด ... เสี่ยงเบาหวาน พัฒนาการช้า / วิธีป้องกัน
ที่มา : นพ. วัลลภ พรเรืองวงศ์

ปัจจัยเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดได้แก่
(1). ประวัติคลอดก่อนกำหนดมาก่อน
(2). ท้องแฝด
(3). ความผิดปกติของมดลูก ปากมดลูก หรือรก
(4). สูบบุหรี่

(5). ดื่มเหล้า เบียร์ ไวน์ ฯลฯ (แอลกอฮอล์) 
(6). โรคติดเชื้อของน้ำคร่ำ หรือช่องคลอด
(7). โรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันเลือดสูง ฯลฯ 
(8). ความเครียด เช่น ญาติสนิทมิตรสหายตาย ทำร้ายกันในครอบครัว ฯลฯ

(9). อ้วนหรือผอมมากๆ ตั้งแต่ก่อนท้อง
(10). ประวัติแท้งมาหลายครั้ง
(11). เชื้อชาติ... คนผิวดำ(เชื้อสายอาฟริกัน)เสี่ยงมากกว่าประชากรอื่นๆ มากกว่า 2 เท่า)


รศ.นพ.สตีเฟน เบนจามิน มอร์ส และคณะ แห่งมหาวิทยาลัยฟลอริดา สหรัฐฯ
ทำการศึกษากลุ่มตัวอย่างเด็กคลอดก่อนกำหนดเล็กน้อย (34-36 สัปดาห์) 7,152 คน
เด็กที่เกิดก่อนกำหนดไม่นาน (อายุครรภ์ 34-35 สัปดาห์ หรือเกิดก่อนกำหนด 3-6 สัปดาห์)
เพิ่มเสี่ยงปัญหาพัฒนาการในวัยเด็กได้ประมาณ 36% (จากเกือบ 3% ในเด็กคลอดครบกำหนดเป็นเกิน 4% เล็กน้อย)

ข่าวดีคือ ความเสี่ยงพัฒนาการที่ช้านี้ลดลงเป็น 19% ในช่วงเข้าเรียนอนุบาล (kindergarten)

..

อาจารย์ดอกเตอร์แมกนุส ไกเซอร์ และคณะ แห่งสถาบันคาโรลินสกา สตอล์คโฮม สวีเดน
ทำการศึกษากลุ่มตัวอย่าง 6,425 คน ในจำนวนนี้เป็นเด็กเกิดก่อนกำหนด (ก่อน 37 สัปดาห์) 2,931 คน
และคลอดครบกำหนดแต่น้ำหนักตัวน้อย (ต่ำกว่า 5.5 ปอนด์) 2,176 คน

ผลการศึกษาพบว่า เด็กที่คลอดก่อนกำหนดมากๆ (ก่อน 32 สัปดาห์)
มีความเสี่ยง (โอกาสเป็นโรค) เบาหวานเพิ่มขึ้น 67% เมื่อเทียบกับเด็กคลอดครบกำหนด

...

ขณะเดียวกันเด็กที่มีน้ำหนักตัวแรกคลอดต่ำมากๆ เสี่ยงเบาหวานเพิ่มขึ้น 76% เช่นกัน

การศึกษาก่อนหน้านี้พบว่า
น้ำหนักตัวแรกคลอดต่ำเพิ่มเสี่ยงเบาหวานชนิดที่ 2 (เบาหวานชนิดที่พบบ่อยในเด็กอ้วน หรือผู้ใหญ่)