13 ก.ค. , 2024, 03:10:14 pm

Author Topic: * ถวายผ้าป่า สร้างพระประธาน กุฏิ และมอบทุนการศึกษา 2552 .... ใบอนุฯ ได้มาแล้ว  (Read 91471 times)

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
สวัสดีครับ ท่านสมาชิกทุกท่าน

ทุกปี ข้าพเจ้าสุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ  ศิษย์รุ่นที่ 14 จะจัดถวายผ้าป่าเป็นประจำ ( ปีนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 )
ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกร่วมทำบุญทำกุศล ดังนี้

1. บริจาคปัจจัยถวายเป็นผ้าป่า แก่วัดเกษตรสมบูรณ์ อ.เชียงคำ จังหวัดพะเยา เพื่อสมทบทุน
   1.1 สร้างองค์พระประธาน ( พระพุทธชินราช 60 นิ้ว ) และฐานชุกชี แท่นพระ ( งบประมาณ 150,000 รวมค่าขนส่ง ) -
   1.2 สร้างกุฏิสงฆ์

          อานิสงส์การถวายวิหารทาน ( 1.1+1.2 )
                 http://www.agalico.com/board/showthread.php?t=28223

          เป็นทานที่ยิ่งใหญ่ กุศลมาก รองจากการให้ธรรมทาน และอภัยทานเท่านั้น

                        ( 4 ปีที่ผ่านมา ได้จัดสร้างโบสถ์ หอฉัน สุขา
                          ทุนจัดซื้อที่ดินเพื่อให้ได้พื้นที่ครบตามข้อกำหนดของกฎหมาย )
 
2. มอบเงินสนับสนุนโรงเรียนบ้านโจ้โก้ ( อยู่ด้านข้างวัดเกษตรสมบูรณ์ )

   2.1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง ( งบประมาณ 38,000 บาท )
   2.2 มอบทุนการศึกษา ( ป1-ป6 ชั้นละ 3 ทุน @ 1000 รวม 18,000 บาท ) *
   2.3 มอบทุนจริยธรรม ( ป1-ป6  ชั้นละ 3 ทุน @ 1000 รวม 18,000 บาท ) *

         ข้อ 2.2 - 2.3 อาจมีการปรับเปลี่ยนตามยอดบริจาค

      ( 3 ปีที่ผ่านมา ได้มอบทุนอาหารกลางวัน / ทุนการศึกษา
         / จัดซื้อ Computer 2 เครื่อง / ทุนปรับปรุงโรงเรียน )

   การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แม้ไม่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
                ก็จัดเป็นทานระดับเดียวกับ การถวายวิหารทาน ( จากหนังสือ วิธีสร้างบุญบารมี )

....

หากประสงค์ร่วมบริจาค กรุณาโอนปัจจัย / ทุนการศึกษา  ภายใน อังคาร 29 /12/52
( คณะทัวร์ ออกเดินทาง 30 / 12 / 52 )

ชื่อบัญชี
สุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ
ธ.กสิกรไทย  ออมทรัพย์
แฉล้มนิมิตร
729-2-28312-6

โอนแล้ว กรุณา Fax 02-291-8909
แจ้งชื่อ นามสกุล ( ตัวบรรจง ตัวใหญ่ ) เบอร์โทรกลับ ยอดเงิน
และต้องการให้ทางวัดออกใบอนุโมทนาบัตร ในนาม.... เพื่อใช้ในการหักภาษีได้ครับ

ขอบคุณครับ

...

*** ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึงค่าทัวร์  ข้าพเจ้าและผู้ร่วมทัวร์เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด ไม่มีการนำส่วนบริจาค มาหักค่าใช้จ่ายใด  ๆ ทั้งสิ้น ***

« Last Edit: 12 ต.ค. , 2012, 03:37:47 am by fengshui »

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
รูปภาพวัดสมัยแรกเริ่ม และปัจจุบัน
fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
มอบทุนการศึกษา
( ในภาพ คุณอัมภา พรรณเกษา เป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ และมอบทุนการศึกษา ... ขอนุโมทนาบุญด้วยครับ )


fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

สมาชิกรุ่น 46-47 ได้ร่วมบริจาค 17,482.50  บาท  ดังนี้
( ทางวัดและโรงเรียนจะออกใบอนุโมทนาบัตร และใบขอบคุณ สำหรับยอดเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป เพื่อให้ท่านนำไปหักภาษีได้ )

ขอให้สมาชิกทุกท่าน ช่วยตรวจสอบตัวสะกด และแจ้งต่อ ๆ กันด้วยครับ

อภิสมา  ธำรงคุณกร    500    บาท   
สง่าพงษ์  ตโมหรณรงค์    500    บาท  ทุนการศึกษา   
วาณี  ติยานนท์    500    บาท  ทุนการศึกษา   
วาณี  ติยานนท์    500    บาท  ผ้าป่า   
ธนัย  วงศ์เทียนชัย      บาท  ............................... ( กรุณาแจ้งยอดเงินด้วยครับ )   
ประพันธ์  สุพัฒนศิลป    1,000    บาท ผ้าป่า   
ประพันธ์  สุพัฒนศิลป     3,000    บาท ทุนจริยธรรม


fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
สมาชิกรุ่น 48 ได้ร่วมบริจาค 13,730  บาท  

พันธุ์ชัย  ลีลาสุนทรรังษี   ............................... ( กรุณาแจ้งยอดเงินด้วยครับ )  
มนัสนันท์  นิมากร       2,000 บาท
พรทิพย์  พาณิชย์พัฒนกิจ     500 บาท   
สุขดี  กานตอัมพร       1,000 บาท   
สายัณห์  อารีสินพิทักษ์       1,000 บาท ...ถวายวัด
ยงยุทธ  ชัยสวัสดิ์          500 บาท    
« Last Edit: 30 พ.ย. , 2009, 04:44:05 am by fengshui »

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
สมาชิกที่ได้แจ้งชมรมฯ จะบริจาคเพิ่มเติม

โปรดกรุณาโอนเงินในนาม

สุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ
ธ.กสิกรไทย  แฉล้มนิมิตร  ออมทรัพย์
729-2-28312-6

*** เมื่อโอนแล้ว กรุณาแจ้ง [email protected]

( ชื่อ นามสกุล ยอดเงิน วัตถุประสงค์ในการบริจาค เบอร์โทร รุ่น
  เพื่อสะดวกในติดต่อกลับเพื่อส่งใบอนุโมทนาบัตร / ใบขอบคุณจากโรงเรียน )

« Last Edit: 01 ธ.ค. , 2009, 04:32:08 pm by fengshui »

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****

Blog
http://gotoknow.org/blog/merit2000

................

Web Site - วัดเกษตรสมบูรณ์
http://www.kasetsomboon.org/th/52.html

ขอบคุณท่านที่แจ้ง Link มาให้ครับ

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
บริจาคเพิ่มเติม


คุณเพ็ญศรี  ทองชัช  สมาชิก รุ่น 47 ..... 7,000
( พระประธาน 2,000 บาท สร้างกุฎิ 1,000 บาท   ทุนการศึกษา 2,000 บาท  ทุนจริยธรรม 2,000 บาท )


คุณอังศนา  ชัยเรืองจิตจรัส   20,000 บาท
( สบทบสร้างพระประธาน 18,000 บาท  ทุนการศึกษา 1,000 บาท  ทุนจริยธรรม 1,000 บาท )

« Last Edit: 08 ธ.ค. , 2009, 08:41:45 am by fengshui »

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
คุณแพม บริจาคเข้าวัด 500 บาท โรงเรียน 500 บาท

ขออนุโมทนาด้วยครับ

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
คูณหมอประเสริฐ - ปิติพร สี่ศิลปชัย
ร่วมสร้างพระประธาน และฐาน 30,000 บาท ( สามหมื่นบาทถ้วน )

ขออนุโมทนาด้วยครับ

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****

คุณย้ง ( ไม่ประสงค์ออกนาม ) 4,000 บาท

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****

*** ท่านอาจารย์เกรียงไกร บุญธกานนท์ และครอบครัว ร่วมบริจาค 10,000 บาท ***
fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****

คุณมณฑล อารยชาติสกุล ร่วมบริจาค 1,600 บาท

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
นันทร์นกาญจน์  ธรรมนานุสาร  500 บาท

.......

เชิดชัย ธีระกุล  บริจาควัด 1000 โรงเรียน 500 บาท ( คุณ Nice )
« Last Edit: 20 ธ.ค. , 2009, 02:30:30 pm by fengshui »

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
คุณสุฤดี อุดมทรัพย์  บริจาค 1500 บาท

ยอดรวม 113,312.50

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
คุณสมคิด  อุดมสินวัฒนา  และครอบครัว 1000 บาท

ยอดรวม 114,312.50

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
ได้จัดส่งองค์พระประธานไปถึงวัดเรียบร้อยแล้ว ( ฤกษ์ประดิษฐาน 31 ธค. 53 )

ชาวบ้านเกือบทั้งหมู่บ้านมารอรับ ... ท่านเจ้าอาวาส และผู้ใหญ่บ้านเหลี่ยม (เสื้อขาว) มาดูแลอย่างใกล้ชิด

*** เมื่อยกเข้าอุโบสถเรียบร้อย ขณะกลับออกมา ***

ปรากฎว่ามี ผึ้งฝูงใหญ่ บินวนรอบอุโบสถหลายรอบ เป็นที่โจษจันกันทั่ว

ด้วยไม่เคยปรากฎว่ามี เหตุการณ์แบบนี้มาก่อน

นับเป็นนิมิตรหมายที่ดีสำหรับการทำบุญในครั้งนี้

เสียดายที่ไม่มีผู้ถ่ายรูปไว้ได้ทัน

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
คุณสุรพล พิชญาจิตติพงษ์ 10,000 บาท

คุณพลกฤต พิชญาจิตติพงษ์  และแม่เฮียง แซ่เจีย 4,000 บาท

บจก. Big Lot 1,000 บาท

....

ยอดรวม 128,312.50
« Last Edit: 29 ธ.ค. , 2009, 03:17:24 am by fengshui »

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****

ไม่ประสงค์ออกนาม 300 บาท

อรอนงค์ 100 บาท

สมบุญ 200 บาท

กำธร  หุตะพรประเสริฐ 500 บาท

วรรณพร  อัศวสุวรรณกิจ  4,000 บาท

.....

ยอดรวม 133,412.50 บาท

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****

Menam Stainless Wire ... วัด 1,000 บาท  โรงเรียน 1,000 บาท


fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
สมสุข วิมไตรเมต  900 บาท

Sub Stainless 100 บาท

ซ่งกัง  1,000 บาท

MR  อารีย์ มานะการค้า 10,000 บาท

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
แยกเป็น

โรงเรียน 12,000 บาท

วัด 134,412.50 บาท

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****

คูณสุมาลี 1,000 บาท

อีกยอดเงินโอน ยังไม่ทราบชื่อ  1,000 บาท

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
คุณสุทธิชัย เต็มประเสริฐฤดี และครอบครัว 4,000 บาท
« Last Edit: 28 ธ.ค. , 2009, 05:17:36 am by fengshui »

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****

รวีวรรณ วโรทยานนท์   500 บาท

สุวรรณี  หาญอนุรักษ์   500 บาท

รักชัย  มาศฉมานนท์   500 บาท

อมรรัตน์  รุ่งธีรานนท์  300 บาท

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
KY METAL 500 บาท

บุญญาดา  ธนฐิติชญา  200 บาท

ศุภวัลย์ วัฒนาเลิศพงศ์ ( ยู่หลีฮวด ) 18,000 บาท  ( วัด 9,000 บาท / โรงเรียน 9,000 บาท )

« Last Edit: 25 ธ.ค. , 2009, 03:09:56 am by fengshui »

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
*** ท่านที่สอบถามเรื่อง ทัวร์ทำบุญ ที่นั่งเต็มนานแล้วครับ ***

....

ท่านที่ประสงค์บริจาค โปรดกรุณาโอนภายใน 29 ธค. 52

เพราะ 30 ธค. 52  เราจะออกเดินทางครับ

ขอบคุณครับ
« Last Edit: 25 ธ.ค. , 2009, 05:26:31 am by fengshui »

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****

ดวงเนตร บริสุทธิญาณี 6,000 บาท

พนักงาน 660 บาท

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
คุณสมศักดิ์ Saitosan 999 บาท

สมศักดิ์ วิเศษชลธาร
39/47 หมู่ 5 หมู่บ้านมณีรินทร์บางแสน
ต.บ้านปึก อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
« Last Edit: 26 ธ.ค. , 2009, 03:49:19 am by fengshui »

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****

สุจิตรา  อึ้งรังษี   1,000  บาท

ประเสริฐ วุฒิวร และครอบครัว  5,050 บาท

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
เกรียงไกร ล้ำเลิศปัญญา  1,000  บาท ( Siam Metal )

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
โกเมน  ตันติวิวัฒนพันธ์   4,000 บาท

อุมาพร  ตันติวิวัฒนพันธ์  4,000 บาท

ปุณณภา  ศักดาสุคนธ์     2,000 บาท

ร้านอาหาร Contrazi ... ครูกุ๊ก
« Last Edit: 28 ธ.ค. , 2009, 05:05:08 am by fengshui »

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****

ยอดบริจาคเพิ่มเติม จากงานบรรยายฮวงจุ้ยประจำปี ( กำลังตรวจสอบ )

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
คุณสุณีย์ รุ่น 39
( โชคชัย  เลิศเธียรดำรง 603-609 ถ.ทรงวาด จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ กทม. )

บริจาคให้วัด 2,000 บาท
ทุนการศึกษา 1,000 บาท
ทุนจริยธรรม  1,000 บาท