30 พ.ค. , 2024, 04:19:39 am

Author Topic: *** ประกาศ : แจ้งเตือนผู้ลักลอบ Copy DVD ชมรมฯ  (Read 5153 times)

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
*** ประกาศ : แจ้งเตือนผู้ลักลอบ Copy DVD ชมรมฯ
สมาชิกได้แจ้งให้ทราบว่า มีการลักลอบ Copy DVD ชมรมฯ มาจำหน่ายแผ่นละ 100 บาท

*** ท่านกำลังละเมิดลิขสิทธิ์ชมรมฯ ผิดทางกฎหมาย
ในแง่ของศิษย์ที่ดี มีหน้าที่สนับสนุน เชิดชูเกียรติภูมิท่านอาจ. และชมรมฯ

แต่ท่านที่ Copy นอกจากไม่สนับสนุน ยังทำลายคุณค่าตัวเอง
... ท่านไม่ละอายใจบ้างหรือ ?

ท่านที่ซื้อเพื่อหวังประหยัดเงิน  ...คุณค่าของตัวท่านเองมีราคาไม่กี่ร้อยบาทหรือ ?

ท่านซื้อไปเพื่อหวังเนื้อหาในวิชา แต่ทำผิดคุณธรรม
... วิชาจะเสื่อม

ยังจำคำกลอน อิกเต็ก ยี่เห็ง ซาฮวงจุ้ย ได้หรือไม่
... จำได้ ก็ไม่ควรทำ และตักเตือนเพื่อน ๆ ว่าอย่าทำ
... จำไม่ได้ ก็ไม่ควรศึกษาวิชาฮวงจุ้ย

****** ท่านผู้ใดพบเห็นการกระทำดังกล่าว กรุณาแจ้งคุณทวีศักดิ์ หรือเจ้าหน้าที่ชมรมฯ ******


fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****

เดิม DVD ชุดละ 400 บาท
ปัจจุบัน ชุดละ 350 บาท  เพื่อให้ทุกคนเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้น

แต่หากการ Copy ยังคงมี  คงมีทางออก ดังนี้
1. งดจำหน่ายไปเลย ...ผู้ละเมิดทำให้คนรุ่นหลังเสียประโยชน์
2. จ้างโรงงานผลิตระบบป้องกัน ...ผู้ละเมิดทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น  ทำให้ทุกคนเสียเงิน

"กรรมเวรมีจริง"  ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน กรรมนั้นย่อมตามสนอง  ...ไม่คุ้มกันเลย