12 มิ.ย. , 2024, 07:18:07 pm

Author Topic: *** ยอดเงินบริจาค 556,066 *** ตค. 2553 / รายชื่อผู้ร่วมบุญครับ ***  (Read 13612 times)

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
*** ยอดเงิน : รายชื่อผู้ร่วมบุญครับ

เกรียงไกร บุญธกานนท์ และครอบครัว 10,000 บาท

ชมรมภูมิโหราศาสตร์ และ www.fengshuitown.com 10,000 บาท

สุภชัย วิวัฒนะประเสริฐและครอบครัว 30,000 บาท

อำภา พรรณเกษา 10,000 บาท

หมอประเสริฐ และภรรยา 12000 บาท

คุณหญิง   10000
ประชา  แสงทองสุข   10000

พิเชษฐ   30000
ปิยวัฒน์   30000

Cherry   25000

วิลาสินี ชัฎอนันต์   16000
« Last Edit: 03 ธ.ค. , 2011, 06:58:36 am by fengshui »

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
ขออนุโมทนามายังทุกท่านด้วยครับ

บริจาคให้วัด  (โอนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์)

Tawee Ruang 200 บาท    ........ ท่านเป็นคนแรกครับ
ปริญญา วัด 300 บาท

ฐิตารีย์ ติยาชวานนท์  500 บาท
สมาชิกรุ่น 45-46-47  9,270 บาท

สุเมธ เปรม.... รุ่น 22  500 บาท  02-321-3017-9
เชาว์ชัยพร หาดใหญ่  2500 บาท
 
สุรพล พิชญาจิตติพงษ์ 1000 บาท
ยู่หลีฮวด 4000 บาท

ทรัพย์สแตนเลส 500 บาท
เวชไพรัตน์ 500 บาท
MR. 500 บาท

สุรพันธ์ + กุสุมา + มาริสา วิวัฒนะประเสริฐ  4500 บาท
สุธี อึ้งรังษี  2000 บาท

บรรพต 1000 บาท

พรรณพัฒน์ + ทิพวรรณ รุจิรอาภรณ์  1000 บาท

ชุติมา ศิริเชาวนิชการ 2500 บาท
สุทธิพรรณ ศิริเชาวนิชการ 1000 บาท

สมาชิกรุ่น 50 ... 7380 บาท

แม่น้องไนซ์ 500 บาท ( เชิดชัย ธีระกุล )
อังศนา  4000 บาท

คงพันธ์ + สิทธิศักดิ์ พันธ์พาณิชย์ 4000 บาท

สุมาลี 1000
อุกฤษณ์ 500

คุณอ้า 1000
คุณชไมพร 500

ยะลาย่งฮวด 2000
เหล่าซือ 400

SiamMetal   1000
กิจชัย   1000
พร   1000
กบ   1000
ชินานันท์ บุญศิริยะ   500
   1009............................. พิทยาภรณ์
อรยา   3000
แม่ปิง   2000
ตุ๊ก ปิง   500
ไว   2000

แม่เฮียง   4000
ย้ง   1000
Biglot   500
ซ่งกัง   500
อมร   2000

จิรศักดิ์   590
ทองพรสวัสดิ์   200
ชาธิษณ ปูชิตภากรณ์   1800
โอภาส   500
ภาคย์ แต่งประกอบ   500

อุดมสินสตีล   1000
STK   1000
แสตนดาร์ดโลหะ   500
วิษณุ   1000

สุรชัย  ศิวะพิมล   2300
Champ   2000

500 ..... พิสิษฐ์  ปุพพะธีราวณิชย์
Fujibishi   1600
วิมลนันท์  อนุจรัสพงศ์   500

บุญเลิศ ชาติวิวัฒน์พรชัย   4870
ลูกน้องคุณอมร   320

คุณเกียง   2000
อุดร  รโหฐาน   3000
พนง.ชมรมฯ   260
วาณี บุญธกานนท์   1000
ไทยเชียร์ริ่งโลหะ   500
พนง. LTM   1240
อุมาพร + ปุณณภา   2000
ภาพยนตร์โฟโต   500
พนง.ภาพยนตร์โฟโต   632
คุณปอ   2500
มานพ   2000
พิศศรี   3700

Pop2000   2000
   1000
สุกัลยา   1000
B   1000
Altemtech   1000
Menam   300
การุญ เอี๋ยวพานิช   500
Sai   1000
พวงเพ็ญ   1000
ปัตตานี ปลาป่น   4000
เมธินี   
หมู   1000
โจ   2000
พนง.   190

Grand Holiday   1140
Mouse   1700
บจก.โพสฟอร์มมิ่งอินดัสทรี ( ประเทศไทย )   569
ปรารถนา ประติธนายุทธ์ ( เปิ้ล)   1000

Jae-Pim   3300
สุเวส  หทัยพันธลักษณ์   1000
ทวีศักดิ์   500
สุรินทร์  วุฒิวร   2400
สุจิตรา อึ้งรังษี   500
นวรัตน์ รังสิยาภรณ์รัตน์   500
วิสดัม บิสซิเนส   1500
พนง.   100
Planet Laser   400
สมชาย อูฐ   500
ป๊อก AC   1000
เย็นจิตร   4000
กสิกร   780
บู              1525
« Last Edit: 21 ต.ค. , 2010, 10:31:33 am by fengshui »

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
บริจาคให้โรงเรียน

ปริญญา 300 บาท
เชาว์ชัยพร หาดใหญ่  2500 บาท
ยู่หลีฮวด 5000 บาท

พรรณพัฒน์ + ทิพวรรณ + อรนุช รุจิรอาภรณ์  1500 บาท

ชุติมา ศิริเชาวนิชการ 2500 บาท
สุทธิพรรณ ศิริเชาวนิชการ 1000 บาท
STS Consumer Products 4000 บาท
ธวัชชัย ศิริเชาวนิชการ 1290 บาท

แม่น้องไนซ์ 1000 บาท ( เชิดชัย ธีระกุล )

คงพันธ์ + สิทธิศักดิ์ พันธ์พาณิชย์ 2000 บาท

อุกฤษณ์ 500
สยามเมททัล 1000

500   ชินานันท์ บุญศิริยะ
500   ตุ๊ก ปิง
2000   ไว
500   ภาคย์ แต่งประกอบ
1000.......................................................?

500   แสตนดาร์ดโลหะ
200   STK

1600   Fujibishi
2000   บุญเลิศ ชาติวิวัฒน์พรชัย

3000   อุดร
500   ไทยเชียร์ริ่งโลหะ
2000   อุมาพร + ปุณณภา
500   ภาพยนตร์โฟโต
2500   คุณปอ

500   การุญ เอี๋ยวพานิช

10000   คุณหญิง
20000   พิเชษฐ

4000   ปัตตานี ปลาป่น
1000   ปรารถนา ประติธนายุทธ์

3837   Jae-Pim
500   นวรัตน์ รังสิยาภรณ์รัตน์
1500   วิสดัม บิสซิเนส
« Last Edit: 21 ต.ค. , 2010, 09:50:04 am by fengshui »

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
ตกหล่น ผู้ใด แจ้งให้ทราบด้วยครับ

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
มียอดเงิน 1 ยอด ไม่ทราบชื่อครับ


1000  19/10


fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
*** ใบอนุโมทนาบัตร จะได้ปลายเดือนพฤศจิกายนครับ ***

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
สรุปยอดสุดท้ายครับ

474,539   ... วัด
  81,527  ... โรงเรียน

รวม 556,066 บาท