15 ส.ค. , 2020, 01:59:15 am

Author Topic: หาตำแหน่งต่างๆภายในของบ้าน  (Read 4513 times)

Thanonwats

  • Newbie
  • *
สอบถามวิธีการเริ่มต้นแบ่งพื้นที่บ้านออกเป็น9ช่อง ต้องหาจุดศูนย์กลางของตัวบ้านก่อนหรือไม่ครับ  กรณีที่บ้านยังไม่มีการแบ่งพื้นที่อย่างชัดเจน

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
รบบะชมรมฯ ต้องหาพื้นที่หลักก่อน  (ที่เหลือเป็นส่วนบริวาร)
แล้วนำมาแบ่ง 9 ช่องครับ

Thanonwats

  • Newbie
  • *
ท่านอาจารย์หมายถึงว่าจะต้องแบ่งพื้นที่ภายในบ้านออกเป็นพื้นที่หลักก่อน เช่น ห้องรับแขก(หาตำแหน่งประธานก่อน แล้วแบ่ง9ช่อง)  ห้องครัว(หาตำแหน่งประธานก่อน แล้วแบ่ง9ช่อง) ทำแบบนี้้ป็นจุดๆ ใช่หรือไม่ครับ
กรณีที่เป็นบ้านที่ยังไม่มีการจัดแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยไว้จะเริ่มต้นกำหนดพื้นที่หลักจากจุดใดครับ

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
ใช่ครับ

บริเวณประตูบ้านครับ