17 มิ.ย. , 2024, 12:39:19 am

Author Topic: *** สรุปเบื้องต้น : การเรียนทางไกล #1  (Read 6359 times)

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
สืบเนื่องจากมีสมาชิกสอบถามการเรียนทางไกล

เงื่อนไขเบื้องต้น คือ
ต้องเป็นบุคคลที่อยู่ไกลมาก เช่น เชียงใหม่ หากอยู่ในระยะเดินทางได้ ไม่เข้าเงื่อนไขนี้ครับ

การเรียนขั้นพื้นฐาน
จะไม่มีการอัด VDO ดังนั้น จึงต้องมาด้วยตนเรียนเอง ( ที่โรงแรม 3 ครั้ง / ที่สระบุรี ทัศนศึกษา สุสานฮูลิน 1 ครั้ง )

การเรียนขั้นต่อไป ขั้น 1 - 4
1. ซื้อตำรา จากชมรมฯ ... อุปกรณ์การศึกษา ตามความประสงค์ของผู้เรียน
2. ซื้อ VDO จากทางร้านผู้ถ่ายทำ
3. เข้าเรียนครั้งสุดท้าย คือ ทัศนศึกษาสถานที่จริง ( ขั้น 4 )
4. ร่วมงานไหว้ครูประจำปี 1 ครั้ง

ตั้งแต่ขั้น 5 ไม่มีการเรียนทางไกลครับ เพราะต้องออกภาคสนามกับเพื่อน ๆ

การเรียนครอบคลุมเรื่อง 4 วิชาหลักของชมรมฯ 
ลองอ่าน
http://www.fengshuitown.com/fengshui/fengshui-course-step.htm« Last Edit: 04 มี.ค. , 2011, 11:33:44 am by fengshui »