17 มิ.ย. , 2024, 12:46:59 am

Author Topic: *** สาระ : นักวิทยาศาสตร์เตือน "อย่าให้เด็กเล็กใช้โทรศัพท์มือถือ"  (Read 4435 times)

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
ผลกระทบต่อสุขภาพของการใช้โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ที่แผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นเป็นที่ถกเถียงกันมาก
โดยเฉพาะในยุคที่ทุกอย่างก้าวเข้าสู้เทคโนโลยีไร้สาย แม้ว่างานวิจัยหลายชิ้นจะยืนยันว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่โทรศัพท์มือถือ
ปล่อยออกมาไม่มีอันตรายต่อมนุษย์
แต่ Marko S. Markov แห่ง Research International ในรัฐนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
ก็ไม่เห็นด้วยกับการรีบสรุปว่าโทรศัพท์มือถือไม่มีอันตรายเลย
 
Marko Markov ชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนของงานวิจัยหลายชิ้นว่าไม่ได้คำนึงถึงรูปแบบของคลื่นต่อสมองอย่างแท้จริง
โครงสร้างและเนื้อเยื่อของสมองมนุษย์นั้นมีจุดที่อ่อนไหวเต็มไปหมด ต่อให้ตัดเรื่องความร้อนที่เกิดจากการใช้งานต่อเนื่องออกไป
โทรศัพท์มือถือถูกออกแบบมาให้ใช้งานโดยการแนบข้างศีรษะโดยตรง ไม่มีใครรู้ว่าคลื่นโทรศัพท์จะวิ่งไปกระทบจุดใดอย่างไรบ้าง
 
เขาเน้นความกังวลไปที่เด็กเล็กที่มีอายุ 3-4 ปี เนื่องจากงานวิจัยเกือบทั้งหมดใช้วิธีสรุปแบบอนุมานเอาจากผลของการวิจัย
ที่ไม่พบผลกระทบต่อสุขภาพในผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นเรื่องที่เขาคัดค้านสุดตัว เนื่องจากโครงสร้างและสรีรวิทยาของเด็กกับผู้ใหญ่นั้นแตกต่างกัน
เด็กมีความทนทานต่อความเสี่ยงน้อยกว่าผู้ใหญ่อยู่แล้วโดยธรรมชาติ
 
เขายืนยันว่า จนถึงปี 2012 นี้ก็ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชิ้นใดที่ทำให้เชื่อได้ว่าการใช้โทรศัพท์มือถือจะไม่เป็นอันตรายต่อเด็กเล็กๆ
 
Want to conclude this section that 2012 science has no convincing data to claim “The use of cell phone by little children does not cause potential hazard for their brain”.
 
ในมุมมองของ Marko Markov คลื่นโทรศัพท์มือถือนั้นมีผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กแน่นอน
เพียงแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าผลกระทบเป็นอย่างไร รุนแรงขนาดไหน ระยะสั้นหรือระยะยาว
 
บทความของ Marko Markov ตีพิมพ์ในวารสาร The Environmentalist Volume 32,
 Number 2, 201-209, DOI: 10.1007/s10669-012-9391-8
 
http://jusci.net/node/2487?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Jusci+%28Jusci.net+-+Improve+social+quality+with+science%29