05 ก.พ. , 2023, 09:35:48 pm

Author Topic: *** คำถามจากห้องเรียน : ทำความสะอาดป้ายสุสาน  (Read 4068 times)

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
คำถามจากห้องเรียน : ทำความสะอาดป้ายสุสาน ต้องดูฤกษ์หรือไม่

1. หากเอาน้ำราด + มือลูบ ไม่ต้อง

2. หากใช้แปรงขัด ต้องดูฤกษ์

ทั้ง 2 กรณี  ควรไหว้บอกบรรพชนก่อนทำ