17 มิ.ย. , 2024, 02:15:28 am

Author Topic: *** ออทิสติก อัจฉริยะ - ไม่มีวันลืมสิ่งที่เห็น  (Read 5605 times)

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
ออทิสติก อัจฉริยะ - ไม่มีวันลืมสิ่งที่เห็น

http://www.stephenwiltshire.co.uk/

ถ้าใครได้ดูช่อง Discovery Channel อาจจะเคยเห็นโฆษณาที่เฮลิคอปเตอร์พาชายคนหนึ่งขึ้นไปดูทิวทัศน์จากด้านบนของ
เมือง New York หลังจากกลับลงมา ชายคนนั้นก็วาดภาพเมือง New York ขนาดใหญ่ที่มีความสมบูรณ์และรายละเอียดถูกต้อง
100 เปอร์เซ็น โดยอาศัยความทรงจำเท่านั้น
 
ชายคนนั้น คือ Stephen Wiltshire ผู้ซึ่งเดินทางไปยังที่ต่างๆ ทั่วโลกมาเป็นเวลา 25 ปีแล้ว เพื่อวาดภาพทิวทัศน์ของประเทศ
และเมืองต่างๆ โดยภาพวาดของเขาจะวาดขึ้นจากความทรงจำเท่านั้น เขาสามารถจดจำทุกๆ รายละเอียดได้แม้จะได้ดูแค่เพียงแว้บเดียว
จนถึงทุกวันนี้ เขายังจดจำภาพที่เขาเคยเห็นได้ทุกภาพ สามารถเข้าไปดูผลงานของเขาได้ ที่ Link ข้างต้น
 
Stephen Wiltshire เป็นคนที่มีอาการของโรคออทิสติก ซึ่งมีผลทำให้เขามีปัญหาในการเข้าสังคม และปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยกัน
แต่ก็ทำให้เขามีความสามารถพิเศษในการจดจำ แต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นโรคออทิสติกทุกคนจะมีความสามารถพิเศษเช่นนี้
มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่พบว่าจะมีความสามารถพิเศษ หรือเป็นอัจฉริยะในทางด้านใดด้านหนึ่งทดแทนความสามารถในการดำเนินชีวิต
เหมือนคนปกติที่สูญเสียไป
 
ในคนปกติแล้ว เมื่อถูกพาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปเหนือเมือง เราจะถูกรบกวนจะดึงความสนใจด้วยสิ่งแวดล้อมรอบๆ ข้าง
แต่สำหรับ Stephen แล้ว สมองของเขาจะเพ่งความสนใจไปยังรายละเอียดของเมืองเพียงอย่างเดียว
และจดจำทุกรายละเอียด รวมถึงความสัมพันธ์ของแต่ละสิ่งก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเป็นเมืองขึ้นมา
ทำให้เขาสามารถจดจำได้ทุกรายละเอียดและนำมาใช้ในการวาดภาพต่อได้fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
Kim Peek เสียชีวิตไปแล้วในปี ค.ศ.2009
ซึ่งในขณะที่เขาเสียชีวิตนั้น เขาสามารถจดจำเนื้อหาในหนังสือทั้งหมดที่เขาเคยอ่าน จำนวน 12,000 เล่ม
และที่เขาอ่านหนังสือได้เยอะแบบนี้ ก็เพราะว่าเขาจะอ่านทีละ 2 หน้าพร้อมๆ กัน (ตาซ้ายอ่านหน้าซ้าย ตาขวาอ่านหน้าขวา)

นอกจากความสามารถในการจดจำหนังสือแล้ว เขายังสามารถจดจำทุกสิ่งที่เคยได้พบเจอมาตลอดชีวิตด้วยรายละเอียดที่ถูกต้องถึง
98 เปอร์เซ็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถิติต่างๆ ถนนทุกเส้น ที่อยู่ในเมือง รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์
หรือแม้แต่สภาพอากาศในแต่ละวันย้อนกลับไป 10 ปีที่แล้ว

เรื่องราวของ Kim เป็นแรงบันดาลใจให้หนังเรื่อง Rain Man ซึ่งมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับชายผู้เป็นออทิสติก
และถูกน้องชายนำความสามารถในการจดจำของเขามาใช้ในการโกงเกมไพ่ในคาสิโน
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีคนขอให้ Kim ใช้ความสามารถของเขาในการเล่นการพนัน เขาก็จะปฏิเสธว่า การพนันเป็น เรื่องผิดศีลธรรม

สาเหตุที่ทำให้ Kim มีความสามารถนี้ ในตอนแรกเชื่อกันว่าเกิดจากโรคออทิสติก เหมือนในกรณีของ Stephen Wiltshire ในบทความที่แล้ว
แต่ความจริงแล้ว ความสามารถของเขาเกิดขึ้นจากความผิดปกติแต่กำเนิดชนิดหนึ่ง ซึ่งทำให้พื้นที่ความจำของเขามีขนาดใหญ่กว่าคนปกติ

ถึงแม้ว่า Kim จะชอบพบปะผู้คน และชอบแสดงความสามารถของตนให้คนอื่นได้รับรู้
พ่อของเขาซึ่งเป็นผู้ดูแลก็ไม่เคยหาผลประโยชน์จากความสามารถของลูกชาย
เขาไปปรากฏตัวตามที่ต่างๆ โดยไม่รับเงินค่าตอบแทน นอกเหนือจากความสุขที่ได้รับจากการพบปะผู้คนเท่านั้น