30 พ.ค. , 2024, 02:25:30 am

Author Topic: *** การพนันทำลายสมอง ส่งผลต่อระบบคิดและพฤติกรรมตลอดชีวิต  (Read 5007 times)

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
การพนันทำลายสมอง ส่งผลต่อระบบคิดและพฤติกรรมตลอดชีวิต

ในเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เลขาธิการมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
ให้ข้อมูลว่า องค์การอนามัยโลกกำหนด ให้พฤติกรรมติดการพนันเป็นความผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่ง เรียกว่า Pathological Gambling
หรือ โรคติดพนัน อาการคือ แม้ผู้เล่นการพนันจะมีความทุกข์จากการเล่นพนัน แต่ก็หยุดไม่ได้ ยังคงต้องเล่นต่อไป
และ การพนันส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะด้านสมอง

งานวิจัยด้านการแพทย์ระบุชัดเจนว่า การพนันเป็นเกมที่สามารถทำลายสมองของเด็กและ เยาวชนได้อย่างถาวร

http://www.gamblingstudy-th.org/issues_topic_1/109/3/1/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87-/