23 มิ.ย. , 2024, 07:32:26 am

Author Topic: ฤกษ์ตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับผู้ร่วมพิธี  (Read 3806 times)

Thaworn

  • Jr. Member
  • **
อาคารให้เช้าสำนักงาน ทิศหลังอาคารคือ/2   ส่วนออฟฟิตเช่าด้านหลังเป็น/5   ประธานออฟฟิตเป็น/5  ผู้กระทำเกิดปี /1 และ/9
1.สามารถใช้ฤกษ์ตั้งสิ่งศักสิทธิ์ในวันที่ 7 พ.ย.เวลา 15.15-16.45  หรือวันที่ 28 พ.ย. เวลา 15015-16.45 ได้หรือไม่ครับ
2.พนักงานคนอื่นที่ปีเกิด ชง หรือเป็นราศีห้ามในการหาฤกษ์ ถ้าต้องการไหว้โดยจุดธูปด้วย ก็ต้องให้ผู้กระทำพิธีตั้งสิ่งศักสิทธิ์และจุดธูปไหว้ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยให้พนักงานคนอื่นที่ปีเกิด ชง หรือเป็นราศีห้ามในการหาฤกษ์ จุดธูปไหว้ต่อได้หรือไม่ครับ หรืออย่างไรก็ไม่ได้ ได้แค่ยกมือไหว้ส่วนจะจุดธูปไหว้ก็ให้ไหว้วันต่อมาครับ

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
ทั้ง 2 วัน เป็นฤกษ์ปกติ ที่ใช้ได้ครับ จะเปลี่ยนเป็นเวลา 07.15 - 08.45 น.ก็ใช้ได้เช่นกัน

ดูเฉพาะผู้นำ ผู้ประกอบพิธี
พนักงาน ผู้ติดตาม ไม่ต้องดู ไหว้ต่อได้เลยครับ