10 ธ.ค. , 2023, 11:37:17 pm

Author Topic: การดูตาแหน่งลูกรุ่นหลานตนตาย  (Read 5680 times)

Thaworn

  • Jr. Member
  • **
สมมุติว่าตำแหน่งลูกคนที่3 เป็นตำแหน่งเสีย ( ไม่ว่าเกิดจากทิศทาง หรือดาว 9 ยุค )
1.ถ้าคนตายมีลูก2คน ตำแหน่งที่เสียมีผลอย่างไรกับลูกคนตายบ้างครับ
2.พอถึงรุ่นหลานคนตายเราจะดูตำแหน่งหลานอย่างไร
 กรณี1 ลูกของลูกคนตายคนใคคนหนึ่งหรือทั้ง2คน มีลูกแค่ 2คน
 กรณี2 ลูกของลูกคนตายคนใคคนหนึ่งหรือทั้ง2คน  มีลูกถึง3คน
 กรณี3 ลูกของลูกคนตายคนคนหนึ่งมีลูก2คน อีกคนมีครบ3คน
กรณี รุ่นเหลนพิจารณาอย่างไรครับ

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
1. ไม่มี  ยกเว้น ชัยภูมิส่งผลกระทบร่วมด้วย
    เช่น เป็นลาภวิบัติ และมีน้ำ สุสานนี้กไม่ดี ก็จะกระทบกับทุกคน

2. หลานคนที่ 3 ( แยกชายหญิง ) - ลูกคนที่ 3 ของรุ่นลูกทุกคน กระทบหมด

3. หลานของลูกชายคนที่ 3 กระทบหมดทุกคน  มากสุดก็คือ หลานคนที่ 3 ของลูกชายคนที่ 3

4. เหลนก็เช่นเดียวกัน

..............................

การแก้ไข
1. ตั้งจุดยึดเหนี่ยว เช่น เจ้าที่ในตำแหน่งคนที่ 3 พิงองศาที่ดี
2. หากรุ่นลูก มีทำสุสาน
    รุ่นหลาน ก็จะรับอิทธิพลของรุ่นลูก ( พ่อแม่ตัวเอง ) มากกว่า - เพราะสายเลือดใกล้ชิดกว่า