23 มิ.ย. , 2024, 08:41:54 am

Author Topic: ไป๊เหล่าเอี้ย กับตี่จูเอี้ย เป็นองค์เดียวกันหรือไม่  (Read 6062 times)

somjai

  • Guest
อาจารย์ ; หนูต้องการทราบว่า กรณีที่เรามีบ้าน และมีตี่จูเอี้ยของเราที่เชิญมาเอง ตอนนี้ให้คนอื่นเช่า เวลาเชิญตี่จูเอี้ยออกจากบ้าน ใครต้องเป็นคนเชิญออก คนเช่า หรือเจ้าของบ้าน

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
เจ้าของครับ ในขณะเดียวกัน ควรให้พระสงฆ์ผู้มีสมาธิสูงเป็นผู้ประกอบพิธีครับ