11 ธ.ค. , 2023, 12:06:05 am

Author Topic: การนำรูปคุณพ่อ ไปที่วัดในวันทำบุญครบ 49 วัน  (Read 7814 times)

sumeth2547

  • Newbie
  • *
เรียน ท่านอาจารย์
        คุณพ่อของผมเสียไปเมื่อ 5 เม.ย. และได้ฝังที่สุสานในจ.ชลบุรี ในวันที่ฝัง ก็ได้นำรูปมาขึ้นหิ้ง ตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย. หลังจากนั้นก็ปกติ ตอนนี้ทางพื่น้องจะบุญในการเสียครบ 49 วัน และมีข้อสงสัยบางประการขอสอบถามท่านอาจารย์ ดังนี้
1.ในการนับวันครบ 49 วัน กรณีเสียวันที่ 5 จะนับวันที่ 5 เป็นวันลำดับที่ 1 ก็จะครบ 49 วัน ในวันที่ 23 พ.ค.  หรือ
   หากนับวันที่ 6 เม.ย. เป็นการครบวันที่ 1 การครบ 49 วัน จะเป็นวันที่ 24 พ.ค.
   ที่สงสัยขอถามท่านอาจารย์ คือ การนับวันแรก นับวันที่ 5 หรือ วันที่ 6 ครับ
2.พี่น้องจะไปทำบุญเลี้ยงพระที่วัด บางคนบอกว่าต้องนำรูปคุณพ่อจากหิ้งที่บ้านไปที่วัดด้วย และหลังจากทำบุญเลี้ยงพระเสร็จ ก็จะนำรูปกลับมา   ขึ้นหิ้งที่บ้านตามเดิม ผมสงสัยว่าการนำรูปลงจากหิ้งไปที่วัด เสร็จแล้วนำกลับบ้าน ถูกหรือไม่ครับ
    ขอขอบคุณท่านอาจารย์มาณ ที่นี้ด้วยครับ
                                                          สุเมธ อิทธิสุขโสภณ

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
วันที่เสียคือวันที่ 1 ครับ

รูปไม่ควรเอาขึ้นลง เพราะต้องดูฤกษ์  สำคัญที่ความตั้งใจของลูกหลานมากกว่าครับ

sumeth2547

  • Newbie
  • *
ขอขอบคุณท่านอาจารย์ที่ชี้แนะด้วยครับ
                                            สุเมธ อิทธิสุขโสภณ

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****