10 ธ.ค. , 2023, 11:34:17 pm

Author Topic: ขอคำแนะนำในการบรรจุอัฐิในเจดีย์ค่ะ  (Read 28399 times)

zeza

 • Newbie
 • *
กราบสวัสดีอาจารย์ค่ะ

เนื่องจากคุณพ่อพึ่งเสียและอยู่ในช่วงกำลังจัดงานศพ ตั้งใจว่า เมื่อเผาเสร็จจะนำส่วนหนึ่งไปลอยอังคาร อีกส่วนหนึ่งจะนำไปบรรจุในเจดีย์ จึงอยากขอรบกวนอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยค่ะว่า
1. การลอยอังคารต้องมีฤกษ์ยามไหมค่ะ
2. หลังจากเผาเสร็จ ลูกสามารถนำอัฐิของพ่อไปบรรจุในเจดีย์ได้เลยไหมค่ะ หรือต้องรอให้ครบกี่วันก่อน
3. เจดีย์ที่จะนำอัฐิของพ่อไปบรรจุ ควรอยู่ทิศไหน และหันหน้าไปทางไหน เนื่องจากเจดีย์ที่จะนำไปบรรจุ สามารถหันหน้าได้ทั้ง 4 ทิศ
4. เวลาที่จะนำอัฐิของพ่อไปบรรจุในเจดีย์ ต้องดูวันและเวลาไหมค่ะ ถ้าต้องดู ควรเป็นเมื่อไหร่ดีค่ะ ในช่วงวันที่ 22-24 กค. เพราะงานฌาปนกิจเป็นวันที่ 21 กค.ค่ะ
5. รูปของพ่อที่จะนำมาตั้งที่บ้าน ควรเป็นฤกษ์ยามไหนดี และหันหน้าไปทิศไหนดีคะ

ข้อมูลของครอบครัว
1. คุณพ่อ  เกิดวันที่ 10 พ.ค. 2487 (เสียชีวิตแล้ว)
2. คุณแม่  เกิดวันที่ 6 ส.ค. 2487   (มีชีวิตอยู่)
3. พี่ชายคนโต  เกิดวันที่ 20 ส.ค. 2513  (มีชีวิตอยู่)
4. พี่สาว   เกิดวันที่ 8 ส.ค. 2514   (มีชีวิตอยู่)
5. พี่ชาย  เกิดวันที่ 1 มิ.ย. 2516    (มีชีวิตอยู่)
6. ตัวเอง  เกิดวันที่ 9 มี.ค. 2520   (มีชีวิตอยู่)

อยากจะทำให้ดี แต่ไม่เคยมีความรู้เรื่องนี้เลย จึงอยากขอให้อาจารย์ช่วยแนะนำด้วยค่ะ
ขอบพระคุณมากค่ะ

zeza

 • Newbie
 • *
นี่เป็น Layout คร่าวๆของสถานที่ที่จะนำอัฐิของพ่อไปบรรจุค่ะ เป็นวิหารพระนอนที่มีเจดีย์อยู่รอบๆ จึงขอรบกวนอาจารย์ชี้แนะด้วยค่ะ ว่าจะเลือกเจดีย์ทิศไหน และจะตั้งหันหน้าไปทางไหนดี
ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
พ่อแม่ปีวอก

พี่ชาย - จอ
ชาย 2 - ฉลู

ญ1 - กุน
ญ2 - มะเส็ง


ทิศที่ใช้ได้กับทุกคน คือ

1. ทิศราศีซิ้ง SE1 มังกร 122 - 127 องศา
2. ทิศราศีกึ่ง NE2 43.5 - 46.5 องศา

---------

1. ไม่ต้องมีฤกษ์ครับ
2. จำนวนวันไม่สำคัญ สำคัญที่ฤกษ์
3. ทิศตามแจ้งข้างต้น
    *** แต่หากลูกสาวแต่งออกแล้ว จะหาทิศบรรจุได้มากขึ้น  ( หากมี กรุณาแจ้งให้ทราบว่าเป็นท่านใด )
4. ต้องดูฤกษ์ โดยต้องรูทิศก่อน

5. พิงทิศตะวันตก หันหน้าตะวันออก  รองลงมา พิงทิศเหนือ หันใต้
   ฤกษ์ต้องรู้ทิศที่จะตั้งก่อนครับ

Layout ไม่มีรูปใด ๆ ครับ
zeza

 • Newbie
 • *
สวัสดีค่ะ
   ขอบคุณค่ะสำหรับคำแนะนำ แต่ตอนนี้มีการเปล่ียนแปลงเล็กน้อยน่ะค่ะ เน่ืองจากยังไม่สามารถนำกระดูกเข้าเจดีย์ได้ในตอนนี้ จึงอยากจะนำกลับมาบูชาท่ีบ้านก่อน ถ้าเลือกท่ีจะตี้งรูปและกระดูกของพ่อทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ขอคำแนะนำเร่ืองฤกษ์ด้วยค่ะ เพราะวันนี้จะทำพิธีฌาปนกิจแล้วค่ะ พรุ่งนี้จะไปลอยอังคาร
   ขอบคุณมากอีกครั้งค่ะ

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
ปกติ จะไม่นำกระดูกมาไว้ที่บ้าน
หากสามารถฝากที่วัดได้เป็นการดี

เรื่องฤกษ์กรุณาเข้าหมวดบริการหาฤกษ์ครับ

zeza

 • Newbie
 • *
ขอบคุณมากค่ะสำหรับคำแนะนำต่างๆนะคะ

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
ยินดีครับ