01 ก.พ. , 2023, 03:24:29 pm

Author Topic: ชง – ฮะ “เปลี่ยนศัตรูเป็นมิตร”  (Read 4384 times)

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
โดย ผู้จัดการออนไลน์ 22 มกราคม 2549 16:20 น.

บทสัมภาษณ์ อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์

http://www.manager.co.th/MetroLife/ViewNews.aspx?NewsID=9490000007343