06 ธ.ค. , 2023, 12:49:29 am

Author Topic: ชง – ฮะ “เปลี่ยนศัตรูเป็นมิตร”  (Read 4826 times)

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
โดย ผู้จัดการออนไลน์ 22 มกราคม 2549 16:20 น.

บทสัมภาษณ์ อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์

http://www.manager.co.th/MetroLife/ViewNews.aspx?NewsID=9490000007343