23 มิ.ย. , 2024, 08:58:51 am

Author Topic: ความประทับใจต่อท่านอาจารย์และการอบรมฮวงจุ้ย  (Read 14936 times)

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
กราบสวัสดีท่านอาจารย์ใหญ่และเจ้าหน้าที่ชมรมฯทุกท่าน
    กระผมชื่อนายวิชัย  เรียงวิไลกุล ศิษย์รุ่น44
  กระผมมีความประทับใจมากในการได้รับคำสั่งสอนและความรู้ในวิชาฮวงจุ้ย
จากท่านอาจารย์ใหญ่และอาจารย์ทุกท่าน

บรรยากาศในการเรียน รู้สึกอบอุ่นเป็นกันเองดี  สถานที่จัดได้ว่าดีเยียม
ของว่างช่วงพักเบรกก็อร่อยและให้เยอะด้วย(เพราะถ้าท้องอิ่มพอดีจะมีสมาธิดี)
และที่สำคัญที่สุดคือการถ่ายทอดวิชาผสมกับการให้คุณธรรมในการดำเนินชีวิต
โดยไม่คิดค่าสอน ถือว่าเป็นคุณธรรมอันล้ำเลิศ
เป็นผู้ที่หาได้ยากยิ่งในสังคมปัจจุบันนี้   

หากมีสิ่งหนึ่งประการใดที่กระผมเขียนผิด
พลาดพลั้งไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อันเป็นการล่วงเกินชมรมฯ 
ขอได้โปรดยกโทษให้กระผมด้วยนะครับ

                                     ด้วยความเคารพ
                                    วิชัย เรียงวิไลกุล
                                       ศิษย์รุ่น 44