17 มิ.ย. , 2024, 12:54:02 am

Author Topic: *** เล่นเกมส์คิดเลขในใจเพิ่มIQเพิ่มคะแนนสอบ ***  (Read 5652 times)

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
พบเกมส์ลับสมอง (brain training games) ทำให้คะแนนสอบ (เกรด) ของเด็กๆ ดีขึ้นภายในไม่กี่สัปดาห์
โดยเกมส์ที่ได้รับการออกแบบ (designed) ให้เพิ่มความจำ
มีผลเพิ่มคะแนนการอ่านออกเขียนได้หรือภาษา (literacy), คำนวณ (numeracy) และไอคิว (IQ)

อ.เทรซี อัลโลเวย์จากมหาวิทยาลัยสเตอร์ลิง UK พบว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 'JungleMemory (jungle = ป่า; memory = ความจำ)'
โดยการฝึกความจำ เช่น คิดเลขในใจ ฯลฯ บ่อยๆ มีผลต่อมิติของการทำงานของสมอง และการใช้ชีวิตอย่างกว้างขวาง

...

การศึกษาทำในเด็กนักเรียนอายุ 11-14 ปี ให้ฝึกเกมส์เสริมความจำ ซึ่งรวมการจำ-ออกเสียงศัพท์ และคิดเลข 20 นาที 3 ครั้ง/สัปดาห์
นาน 8 สัปดาห์ เทียบกับการให้เด็กอีกกลุ่มหนึ่งเรียนพิเศษ (extra tutoring)

เกมส์นี้เน้นการฝึกจำ แต่กลับทำให้ค่าเชาวน์ปัญญาหรือไอคิว (IQ) เพิ่มเฉลี่ยมากถึง 10 คะแนน
ทำให้คะแนนการใช้ภาษา และคะแนนเลขดีขึ้นไปหมด

...

การศึกษาเด็กทั่วโลกกว่า 600 คนพบว่า เด็กที่ได้คะแนนภาษา 10-15% สุดท้าย (ที่โหล่)
ทำคะแนนได้ดีขึ้นจนถึงระดับ 3% สูงสุด (top = คะแนนสูงสุด แนวหน้า)

ปัญหาใหญ่ของโปรแกรมจังเกิ้ลเมโมรีที่ใช้ในโรงเรียนหลายแห่ง ทั้งในลอนดอน, สกอต (เอดินเบรอ),
และแคนาดา คือ ราคาแพงมาก = £30/8 สัปดาห์ = 1,674 บาท/8 สัปดาห์ [ exchange-rates ]

...

ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นท่านหนึ่งทำหลักสูตรฝึกสมองโดยอาศัยหลักการง่ายๆ คือ
ให้บวกเลข 2 หลักจำนวนมากๆ ทุกวัน วันละ 1-2 หน้า จับเวลา ฝึกทำให้เร็วขึ้นเรื่อยๆ ติดต่อกันเป็นประจำ

เรื่องนี้อาจอธิบายได้ว่า ทำไมเด็กที่ท่องจำอาขยานได้ดี หรือคนที่ร้านขายของ
แล้วต้องคิดเลขบ่อยๆ มักจะมีสมองดี คิดอะไรๆ ได้ไวกว่าคนทั่วไปเช่นกัน