ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ฮวงจุ้ย Fengshuitown ซินแส อ.เกรียงไกร

เมืองฮวงจุ้ย Fengshuitown เฟิงสุ่ยทาวน์
เผยแพร่ ฮวงจุ้ย เป็นวิทยาทาน ตั้งแต่ 2531
อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์

. . . .

. Home : ข่าวสารฮวงจุ้ย

. Fengshui Tips
. Tools : อุปกรณ์ฮวงจุ้ย
. หนังสือฮวงจุ้ย หนังสือ ตำรา ฮวงจุ้ย
. Fengshui Software
. Fengshui Online Software
. WebBoard / Member Only
. FengshuiTown บริการ
. ติดต่อ Fengshuitown


 


ทอดผ้าป่า 2554 ถวายกุฏิ ระฆังและหอระฆัง ทุนการศึกษา

เป็นการทำบุญใหญ่ประจำปี ซึ่งข้าพเจ้า ( สุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ WebMaster ) ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 แล้ว
http://www.fengshuitown.com/fengshui/Tour-2553.html

ปีนี้จะจัดเป็น ผ้าป่า ( เดิมตั้งใจจะจัดเป็นจุลกฐิน แต่ติดปัญหาน้ำท่วม จึงต้องเลื่อนจัดเป็นผ้าป่าแทน )

จากวัดที่มีแต่โครงอุโบสถ ( สร้างมานาน 8 ปี มาสำเร็จในการจัดผ้าป่าครั้งแรก )
จากนั้น ปัจจัยต่าง ๆ ที่บริจาค เป็นทุนสนับสนุนสร้างสิ่งจำเป็นต่าง ๆ ในวัด
ได้แก่ อุโบสถ โรงฉัน สุขา ซื้อที่ดินเพิ่ม ( เพื่อให้ครบข้อกำหนดเป็นวัดตามกฎหมาย )

ปีที่ผ่านมา เริ่มสร้างกุฏิไปกว่า 90% แต่ต้องหยุดสร้างเพราะขาดปัจจัย

ปีนี้ เงินบริจาคก็จะนำมาสร้างกุฏิให้แล้วเสร็จ
และสร้างหอระฆัง ( สมัยก่อนไว้บอกเวลา บอกทางคนหลงป่า ) + ถวายระฆัง

หอระฆัง ที่จะจัดสร้าง
ชั้นล่างเป็นฐานสูง 1 เมตร วางกลอง / ชั้นที่ 2 เป็นที่แขวนระฆัง รวมสูงประมาณ 8 - 9 เมตร


อานิสงส์
---------------------
1. ถวายผ้าป่า
อานิสงส์ทำให้มีความสุข มีความสมัครสมนาสามัคคี
ชีวิตไม่ตกต่ำทั้งภพนี้และภพหน้า มีกินมีใช้อย่างอุดมสมบูรณ์
ทั้งหญิงและชายจะอุดมได้ด้วยโภคทรัพย์ด้วยเครื่องอลังการทั้งข้าวของเงินทอง
และข้าทาสบริวารชายหญิงมิได้ขาด
เมื่อดับขันธ์ไปแล้วจะเกิดในสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

2. อานิสงส์การสร้างกุฏิ
ส่งผลให้ไม่ว่าจะเกิดภพชาติใด มีบ้านเรือนเป็นของตนเอง
ไม่ต้องไปเช่าบ้านอยู่หรือเร่ร่อนพเนจร มีความร่มเย็นเป็นสุข
เหมือนดังกุฏิที่เราได้สร้างถวายย่อม คุ้มแดดคุ้มฝน
เป็นที่พำนักพักพิงให้แก่ ภิกษุทั้งหลายและยังส่งอานิสงส์ใหญ่
ให้แก่ญาติที่เสียชีวิตไปแล้วหรือแม้ตน เองเมื่อจากโลกนี้ไปก็จะมีวิมานทิพย์ เสวยสุขในภูมินั้นๆ

แก้กรรมให้กับผู้ที่ ไม่มีที่อยู่เป็นของตนเอง ระเหเร่ร่อน
ต้องเช่าเขาอยู่ เช่าเขาทำมาหากิน บางครั้งก็ถูกเขาไล่ที่บ้าง
ขึ้นค่าเช่าบ้าง หรือพวกที่โดนเขาโกงบ้าน โกงที่อยู่ ที่ทำมาหากิน

สร้างกุฏิ เป็นการส่งเสริมบำรุงพระพุทธศาสนา
เพราะเป็นการสร้างที่พำนักอาศัยของพระภิกษุสามเณร จะเป็นบารมีอันยิ่งใหญ่

3. อานิสงส์ของการสร้างหอระฆัง
ส่งผลให้เกิดภพชาติใดจะมีบ้านหลายชั้น
มองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไม่แออัด หูจะไม่หนวก จะได้ยินเสียงชัดเจน
มีเสียงอันไพเราะ มีร่างกายที่สูงโปร่ง สง่างาม ไม่เตี้ย พิการ
ผู้ใดที่มีหนี้กรรมอยู่ก็จะหมดไป เมื่อละจากภพนี้ไปแล้วจะมีวิมานหลายชั้น
แก้กรรมให้กับผู้ที่มีปัญหากับการได้ยิน หรือผู้ที่เกิดมาไม่สูง ที่อยู่อาศัยแออัด

4. อานิสงส์ของการถวายระฆัง
ส่งผลให้เกิดภพชาติใดจะมีชื่อเสียงโด่งดัง ไปทั่วทุกสารทิศ
ไปไหน ก็มีคนรู้จักเคารพนับถือ ไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็จะเจริญก้าวหน้า
เป็นผู้มีวาจาดังกังวาน และคำพูดศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่น่าเกรงขาม น่าเชื่อถือ น่าเคารพ
ยังส่งผลให้ติดต่อค้าขายเจรจาดีมาก มีความจำเป็นเลิศ อายุยืนยาว

แก้กรรมให้กับผู้ที่ทำงานที่ต้องใช้ชื่อเสียง หรือ เสียงอย่างนักร้อง
ผู้ที่มีความบกพร่องทางเสียง พวกเสียงแหบ เสียงแห้ง ทั้งหลาย
และคนที่ต้องติดต่อทำการค้า เจรจาต่อรอง

5. ให้ทุนการศึกษา
นักเรียนนักศึกษา อานิสงส์ทำให้เป็นผู้รู้ เป็นผู้ที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมไม่ตกต่ำในทุกๆ ภพ ทุกๆ ชาติ
อานิสงส์ถึงลูกหลานวงศ์ตระกูล

----------

คณะทัวร์ทำบุญ 42 ท่าน ออกเดินทางจากรุงเทพประมาณ 23.00 น.
ถึงเชียงใหม่ 10.00 น. ล่าช้ากว่ากำหนดไปพอควร ( คนขับรถขับช้า-ช้ามาก )
แวะทานอาหารควบเช้า+เที่ยงก่อน

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

ขึ้นรถตู้เล็ก ไปดอยสุเทพ กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คนแน่นพอสมควร

 

ราชพฤกษ์ 2554+

เข้าชมงาน ราชพฤกษ์ ( พืชสวนโลก ) ในภาพเป็นศิษย์ชมรมฯ

จากนั้นเดินทางกลับที่พักพะเยา เกือบตี 1
( ตอนแรกคนขับรถช้า พอดึก เห็นว่าระยะทางอีกไกล จึงขับรถเร็ว )

 

ภูชี้ฟ้า

ตี 4 ขึ้นภูชี้ฟ้า ( จำนวนคนขึ้นประมาณครึ่งหนึ่งของกรุ๊ปทัวร์ เพราะตื่นไม่ไหว )

เดินทางกลับที่พัก รวมพลไปวัดเกษตรสมบูรณ์ อ.เชียงคำ จ.พะเยา

 

มาถึงแล้ว จุดหมายสำคัญ วัดเกษตรสมบูรณ์ ( ป้ายนี้เพิ่งทำในปี 2554 )

 

พระประธาน วัดเกษตรสมบูรณ์

องค์พระประธานองค์กลางใหญ่สีทอง ที่พวกเราชาวคณะได้ถวาย เมื่องานบุญผ้าป่า 2552

 

ผ้าป่า วัดเกษตรสมบูรณ์ 2554

ถวายกองผ้าป่า พร้อมด้วยคณะทัวร์ 42 ท่าน ด้านในแน่นขนัด
ชาวบ้านนั่งล้อมอยู่ด้านนอกโบสถ์

รวมเงินบริจาคเข้าวัด ประมาณ 583,649 บาท

 

เจ้าอาวาส วัดเกษตรสมบูรณ์

ท่านเจ้าอาวาสเริ่มพิธีรับผ้าป่า


พิธีบายศรีสู่ขวัญ

พิธีบายศรีสู่ขวัญจาก พ่ออุ้ย แม่อุ้ย ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านมอบให้ชาวคณะ

 

ห้องสมุด โรงเรียนบ้านโจ้โก้

ห้องสมุด โรงเรียนบ้านโจ้โก้ 2

หลังจากเสร็จพิธีที่วัด เดินทางมาที่โรงเรียนบ้านโจ้โก้ ไม่ไกลกันนัก
คณะครูพาชมห้องสมุด
ซึ่งหนังสือในห้องสมุดเพิ่มขึ้นมาก ทั้งจำนวนและประเภท

 

โรงเรียนบ้านโจ้โก้

สนุกสนาน ร่่วมกับเด็ก ๆ ป.1-ป.6 ตอบคำถาม แจกรางวัล

 

แจกรางวัล

ทีมงานเตรียมรางวัลที่ชาวผู้ใจบุญและชาวคณะ นำไปมอบมากมาย

 

นักเรียนดีเด่น ห้องสมุด โรงเรียนบ้านโจ้โก้

เด็กนักเรียนตัวอย่างดีเด่น ดญ.วริศรา รุ่งเรือง
ได้รับรางวัลทุนเรียนดี
เล่นดนตรีไทย ร้องเพลง

จากการสอบถามพบว่า ยายขาหัก
ตนเองดูแลยาย ทำอาหารให้กิน ( เด็กกรุงเทพฯ ไม่รู้เมื่อไรจะทำได้ )

มีเด็กอีกคน ก็ทำนองเดียวกัน
ผู้ใจบุญท่านหนึ่งในคณะทัวร์ ประทับใจในความกตัญญูของทั้ง 2 คน
มอบความเมตตาให้ทั้ง 1000 บาท ทั้ง 2 คน

( เด็กคนนี้ดีใจมาก หลังเลิกงานรีบโทรไปบอกคนที่บ้าน )

มอบทุน ห้องสมุด โรงเรียนบ้านโจ้โก้

เชิญผู้อาวุโสมอบทุนต่าง ๆ ฝากไว้กับคุณครู

1. ทุนนร.เรียนดี ป.1-ป.6 ชั้นละ 3 ทุน
2. ทุนนร.มีความประพฤติดี ป.1-ป.6 ชั้นละ 3 ทุน

3. ทุนห้องสมุด
4. ทุนช่วยเหลือคุณครู ( เพิ่มเติมในปีนี้ )
5. ทุนสำหรับพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ( เพิ่มเติมในปีนี้ )

รวมเป็นเงิน 89,240 บาท

หลังจากนั้น เดินทางกลับที่พัก เพื่อเตรียมตัวสำหรับงานเลี้ยงตอนเย็น


19.00 รับประทานอาหาร
หลังจากนั้น ผู้ใหญ่บ้าน คุณครู และชาวบ้าน เปิดงานฉลองแบบพิเศษ

 

ผ้าป่า สุภชัย

เล่นเกม สนุกสนานบนเวที ร่วมกับเด็ก ๆ และชาวบ้าน
มีรายการดันดารา แข่งร้องเพลง / ใบ้คำ

( ปีนี้ ชาวบ้านน้อยกว่าจุลกฐินเมื่อปี 2553 พอควร
เพราะส่วนใหญ่กลับเยี่ยมบ้าน เมื่อตอนหนีน้ำท่วมตอนเดือน ตค-พย. 54 )


ลอยโคมยี่เป็ง สิ้นปี 2554

23.00 น. ลอยโคมยี่เป็ง ปล่อยความทุกข์ลอยไป ...

 

สวดมนต์ข้ามปี 2554-2555

23.30 ร่วมสวดมนต์ข้ามปี จนถึง 1.00 น. ของวันใหม่ ( 1 มกราคม 2555 )

( ผู้ใหญ่และเด็กหลายคนตาแทบปิด แต่ไม่มีใครหลับ )
เดินทางกลับที่พัก

 

 

ตักบาตรข้าวเหนียว

เช้า ตักบาตรข้าวเหนียว
( ผู้สูงวัยเกือบครึ่งคณะ ตื่นไม่ไหว เหนื่อยมาหลายคืน ขอนอนพัก )

 

กุฏิ วัดเกษตรสมบูรณ์

ภาพกุฏิที่ถือว่าได้ถวายสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

ผ้าป่า 2554 วัดเกษตรสมบูรณ์

ถ่ายรูปร่วมกับท่านเจ้าอาวาส และผู้ใหญ่บ้าน ( เสื้อดำ ) เป็นที่ระลึก

สำหรับผ้าป่าสร้างกุฏิ ถวายระฆัง สร้างหอระฆัง ธค. 2554

รวมยอดบริจาคทั้งวัดและโรงเรียน 672,889 บาท

ขออนุโมทนาบุญมายังทุกท่านด้วยครับ

 

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายของคณะทัวร์เป็นกองเงินแยกต่างหากจากเงินทำบุญผ้าป่า และโรงเรียน

 

 


Fengshui Town เมืองแห่งความรู้ด้านฮวงจุ้ย

 

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ทิศทาง ดาว 9 ยุค : Fengshuitown.com เมืองฮวงจุ้ย สงวนลิขสิทธิ์