ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ฮวงจุ้ย Fengshuitown ซินแส อ.เกรียงไกร

ประวัติ อ. เกรียงไกร บุญธกานนท์
เผยแพร่ ฮวงจุ้ย เป็นวิทยาทาน ตั้งแต่ 2531
ชมรมภูมิโหราศาสตร์

. . . .

. Home : ข่าวสารฮวงจุ้ย

. Fengshui Tips
. Tools : อุปกรณ์ฮวงจุ้ย
. หนังสือฮวงจุ้ย หนังสือ ตำรา ฮวงจุ้ย
. Fengshui Software
. Fengshui Online Software
. WebBoard / Member Only
. FengshuiTown บริการ
. ติดต่อ Fengshuitown


 


ประวัติ อ. เกรียงไกร บุญธกานนท์

.....คุณเกรียงไกร บุญธกานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2477 มีชื่อจีนว่า เกียงเอี๋ยว สืบเชื้อสาย ตระกูลโง้ว
จากบรรพบุรุษชาวจีน ผู้ล่องเรือมาจากแผ่นดินใหญ่ เพื่อมาตั้งถิ่นฐานในแผ่นดินไทย ที่จังหวัด ชลบุรี คุณเกรียงไกรเป็นบุตรชายคนโต ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 14 คน เป็นชาย 7 หญิง 7

เมื่อแรก ครอบครัวของคุณเกรียงไกรเลี้ยงชีพด้วยอาชีพเดินเรือ ของคุณปู่และคุณพ่อ
ต่อมาเมื่อคุณเกรียงไกรอายุได้ 2 ขวบ คุณปู่ได้ตัดสินใจ เปลี่ยนไปทำโรงงานน้ำปลา เพราะเห็นว่าน่าจะมั่นคงกว่า ธุรกิจโรงงานน้ำปลา แม้จะต้องเผชิญปัญหาอุปสรรคมากมาย แต่ด้วยความมานะบากบั่นของทุกคนในครอบครัว กิจการจึงค่อย ๆ ขยายตัวและตั้งมั่น โดยที่คุณเกรียงไกรเป็นผู้มีส่วนสำคัญ ในการบุกเบิก ธุรกิจนี้ตั้งแต่อายุเพียง 15 ปี

คุณเกรียงไกร แต่งงานเมื่อ พ.ศ. 2501 มีบุตร 7 คน เป็นชาย 1 หญิง 6 
ปัจจุบัน นอกจากดูแลงาน บริหารกิจการโรงงานน้ำปลาแล้ว ยังเป็น
ประธาน ชมรมภูมิโหราศาสตร์ ซึ่งตนเองได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2531

 

มูลนิธิ สุสาน ฮูลิน

มูลนิธิ สุสาน ฮูลิน - แก่งคอย สระบุรี

 

ด้วยวัตถุประสงค์ ที่จะเผยแพร่ ศาสตร์แห่ง ฮวงจุ้ย ให้เป็นที่แพร่หลาย  อีกทั้ง ได้ก่อตั้ง
มูลนิธิ ภูมิโหราศาสตร์ (ฮูลิน)
ขึ้นในปี พ.ศ.2536 ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
เพื่อดำเนินกิจกรรมการกุศล อันเกี่ยวข้องกับ พิธีกรรม การฝังศพตามประเพณีจีน
และเพื่อเป็น สุสาน ตัวอย่าง ที่สร้างถูกต้อง ตามหลักวิชาการทั้งหมด

 

ประสบการณ์ในศาสตร์ลึกลับ ( ฮวงจุ้ย สุสาน )

คุณเกรียงไกรเริ่มศึกษาศาสตร์แห่ง ฮวงจุ้ย เมื่ออายุประมาณ 20 ปี โดย อาจารย์หยกซิ่ว แซ่โง้ว เหล่าเจ็ก (น้องชายคุณปู่) เป็นผู้สอน ได้มีโอกาสใช้หลักวิชาการ เป็นครั้งแรก เมื่อต้องย้าย สุสาน ของอาม่า เนื่องจากรัฐบาลเวนคืนที่ดิน ในเบื้องแรก  เหล่าเจ็กแนะนำให้ใช้ที่ดินแปลงหนึ่งซึ่งมีอยู่แล้ว แต่ถูกซินแสหลายคนทัดทานว่า ใช้ไม่ได้

แม้เหล่าเจ็กจะแน่ใจว่าใช้ได้ แต่เมื่อถูกคัดค้านจากหลายเสียง จึงต้องออกตระเวนหา ที่สำหรับทำ สุสาน กับคุณเกรียงไกร เมื่อหาเท่าไรก็หาไม่ได้ เหล่าเจ็กจึงตัดสินใจว่า ให้ใช้ที่ดินที่มีอยู่แล้วทำเป็น สุสาน 

โดยให้คำรับรองกับทุกคนว่า เมื่อทำไปแล้ว ธุรกิจของครอบครัว จะขยายขึ้นเท่าตัวในปีแรก
และจะถึงร้อยเท่าใน 10 ปี ในที่สุด เหล่าเจ็กและคุณเกรียงไกร ก็ช่วยกันเปลี่ยนแปลงสภาพของพื้นที่
ปรับใหม่ให้มี องค์ประกอบถูกต้อง ตามหลักการของ ฮวงจุ้ย

หลังจากย้ายสุสานอาม่า กิจการที่เคยมีรถขายน้ำปลาอยู่ 1 คัน ได้เพิ่มขึ้นเป็น 2 คัน
ในปีถัดมา ตรงตามคำของเหล่าเจ็กที่ว่าการค้าจะเพิ่มขึ้นเท่าตัว 
จากนั้นกิจการก็ขยายตัวเรื่อยมาจนกระทั้ง ในปีที่ 9 รถขายน้ำปลามีถึง 98 คัน

ทว่าในปีที่ 10 รัฐบาลมีโครงการตัดทางรถไฟไปพัทยา และเส้นทางนั้นต้องเจาะอุโมงค์ผ่านเหนือสุสาน ของอาม่า หลังจากนั้น ธุรกิจก็ล้มเหลว คุณเกรียงไกรล้มป่วย ด้วยโรคตับแข็ง ต้องรักษาตัวเป็นเวลานานกว่า 3 ปี โดยที่อาการมีแต่ทรงกับทรุด ช่วงนี้เหล่าเจ็กเสียชีวิตไปแล้ว จึงเหลือแต่คุณเกรียงไกรคนเดียว ที่จะต้องเป็น
ผู้หา สุสานใหม่ ให้อาม่า

เมื่อคุณเกรียงไกรรู้สึกว่าอาการป่วยทุเลาพอจะไปหาที่ทำ สุสาน ได้ จึงออกหา บังเอิญพบภูเขาลูกหนึ่ง ซึ่งวัดองศาดูแล้ว อยู่ในทิศทางที่มีราศีมาเข่นฆ่าราศี ที่ทำให้คุณเกรียงไกรป่วยหนัก ถึงขนาดจะสิ้นอายุได้ 

คุณเกรียงไกรจึงตัดสินใจสร้าง สุสาน อาม่าที่ภูเขาลูกนั้นทันที

หลังจาก ย้ายสุสาน ให้อาม่าได้ 1 ดือน อาการป่วยของคุณเกรียงไกรดีขึ้นมากกว่าเท่าตัว ต่อมา ในเดือนที่ 3 อาการป่วยหายสนิท ทั้งที่แพทย์เคยบอกว่า อาการ ตับแข็งของคุณเกรียงไกร ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

เมื่อสุขภาพดีขึ้น ธุรกิจก็เริ่มฟื้นตัว คุณเกรียงไกรจึงเชื่อมั่นในอิทธิพลของศาสตร์แห่ง
ฮวงจุ้ย มาจนบัดนี้

 

งานไหว้ครู

งานไหว้ครูประจำปี ( ไหว้อาจารย์ปู่ หยกซิ่ว แซ่โง้ว )

 

จากประสบการณ์สู่เจตนารมณ์

ฮวงจุ้ย เป็นศาสตร์ที่ลึกลับเพราะการสืบทอดวิชาจากรุ่นต่อรุ่น บางครั้งมีการ สงวนเคล็ดสำคัญไว้
จนหลักวิชาค่อย ๆ เลือน และถูกลดทอนอย่างน่าเสียดาย

เนื่องจากได้ประสบกับความมหัศจรรย์ของวิชานี้ด้วยตนเอง คุณเกรียงไกรจึงคิดว่า ฮวงจุ้ย เป็นวิชาที่มีคุณค่า
สามารถนำมาใช้ได้จริง สมควรที่จะได้รับการถ่ายทอดให้คงอยู่ และพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อย ๆ

ด้วยความคิดนี้ จึงได้ก่อตั้งชมรมภูมิโหราศาสตร์ ขึ้น เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาของ บรรพชน และเผยแพร่ในวงกว้าง
อย่างมีหลักวิชาการ พร้อมทั้งพัฒนาหลักสูตร ให้เกิดการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบมากขึ้น

อีกประการหนึ่ง เนื่องจากผู้ทำสุสาน และซินแส ส่วนหนึ่ง มิได้เคร่งครัด ต่อหลักวิชาการของ ฮวงจุ้ย ในการประกอบพิธีกรรม การฝังศพเท่าที่ควร คุณเกรียงไกร จึงต้องการทำ สุสาน ที่ถูกต้องตามหลัก ฮวงจุ้ย ไว้เป็นตัวอย่าง ให้ผู้ทำ สุสาน ตลอดจนคนทั่วไปได้ศึกษา

ทั้งนี้ก็เพราะคุณเกรียงไกรตระหนักดี ถึงผลกระทบอันรุนแรง ที่ สุสาน ของบรรพบุรุษส่งผลต่อลูกหลาน 
มูลนิธิฮูลิน (สุสานฮูลิน) จึงได้ก่อกำเนิดขึ้น ในเนื้อที่กว่า 3,000 ไร่ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

และบัดนี้เจตนารมณ์ที่จะได้เห็น ศาสตร์แห่ง ฮวงจุ้ย ได้รับการสืบทอดและพัฒนา เป็นรูปลักษณ์ชัดเจนแล้วในนาม ชมรมภูมิโหราศาสตร์ และ มูลนิธิฮูลิน

 

อ.เกรียงไกร - สัญญา คุณากร

คุณเกรียงไกรในฐานะ อาจารย์ใหญ่

คุณเกรียงไกร ในบทบาทของความเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ศาสตร์แห่ง ฮวงจุ้ย ให้แก่ผู้ใฝ่รู้ ซึ่งปวารณาตัวเป็นศิษย์ ได้สะท้อนมุมมองของตนเอง ผ่านทางหลักการและคำสอนออกมาในหลาย ๆ ด้าน เช่น

ความกตัญญู : 
คตินิยมของชาวจีน ให้ความสำคัญในเรื่อง ความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ เป็นอย่างยิ่ง
คุณเกรียงไกร ไม่เพียง แต่จะสอนเน้นเรื่องความกตัญญูในห้องบรรยายเท่านั้น แต่ยัง
ได้ถือปฏิบัติ เป็นธรรมเนียมส่วนตัวเสมอมา ในวาระครบรอบวันเกิด เมื่อมีผู้จัดงาน
ฉลองวันเกิดให้ คุณเกรียงไกรจะขออนุญาตเก็บเค้กชิ้นแรกที่ตัดไว้ให้คุณแม่เสมอ
แม้ท่านจะไม่ได้อยู่ ร่วมในงานนั้น คุณเกรียงไกรกล่าวว่า "ในวันเกิด บุคคลที่เราควร
ระลึกถึงที่สุดก็คือ แม่ เพราะในวันที่ เราเกิด เป็นวันที่แม่เจ็บปวดที่สุด"

ความมีมารยาท :
คุณเกรียงไกรให้ความสำคัญกับการให้เกียรติผู้อื่น มักจะบอกกล่าวลูกศิษย์จน เกือบจะ
เป็นกฏเกณฑ์ ของชมรมฯ ทีเดียวว่า ต้องให้ความเคารพต่อผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐี หรือยาจก เพราะวัยวุฒิของเขาสูงกว่า ในขณะเดียวกัน ก็ต้องให้เกียรติแก่ผู้มีวิชา
แม้เขาจะยังอายุน้อย เพราะเขามีคุณวุฒิสูง

เนื่องจากศาสตร์แห่ง ฮวงจุ้ย มีหลายสาขาวิชาและหลายสำนัก ความแตกต่าง ในรายละเอียด ของวิชาการแต่ละสำนัก มักเป็นสาเหตุแห่งการกระทบกระทั่ง คุณเกรียงไกรสอนศิษย์ว่า

ห้ามกล่าวร้ายหรือลบหลู่ผู้อื่น ตลอดจนห้ามยกตนเหนือผู้อื่น
พึงระลึกว่า ศาสตร์แห่ง ฮวงจุ้ย มีหลายระบบ แต่ละระบบล้วนมีความดี
เราควรยึดมั่นในระบบของเราและ ไม่ลบหลู่ ระบบของ สำนักอื่น

ความมีคุณธรรม : 
คุณเกรียงไกรสอนศิษย์เสมอว่า ผู้ที่จะใช้ศาสตร์แห่ง ฮวงจุ้ย ไปทำนายทายทัก หรือจัดวาง ทำเลมงคล ให้บุคคลอื่นจะต้องตั้งใจทำให้ครบถ้วน ตามกระบวนการ ของวิชา ห้ามรวบรัด ฉาบฉวย และต้องคำนึงถึง ความถูกต้องให้มากที่สุด เพราะผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จากความผิดพลาดนั้น อาจจะถึงกับทำให้ชีวิตล้มเหลว หรือล้มหายตายจากได้

ความมีเหตุมีผล :
แม้คุณเกรียงไกรจะสอน วิชาฮวงจุ้ย ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยความเชื่อ แต่คุณเกรียงไกร
ก็เน้นว่า ควรจะเชื่อแต่พอเหมาะ เชื่ออย่างเข้าใจในหลักการและเหตุผล
ไม่ใช่เพียงแต่ฟังแล้วจำไปเชื่อ การประยุกต์ใช้หลักวิชา จะต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ไม่ขัดกับ ประโยชน์ใช้สอย หรือธรรมชาติของการใช้ชีวิตประจำวัน จึงจะเป็น
ฮวงจุ้ย ที่ไม่งมงาย 

 

" ขอให้เรียน เรียนให้ครบ
เรียนให้รู้ เรียนให้จบ
เรียนไปแล้วขอให้มีการพัฒนา

มีคำกล่าวว่า
มีลูกศิษย์ เป็นจอหงวน
แต่ไม่มีอาจารย์เป็นจอหงวน

หมายความว่า
หน้าที่โดยตรงของอาจารย์ 
คือ สอนศิษย์ ให้ เก่งกว่าอาจารย์ "

เกรียงไกร บุญธกานนท์
ประธานชมรมภูมิโหราศาสตร์
ผู้เรียนรู้รุ่นหลัง

 

เรียบเรียงจากนิตยสาร " ดิฉัน " และ " หยิน "โดย คุณช้องมาศ ราชภัณฑ์รักษ์

*** Download แผนที่การเดินทางไป มูลนิธิฮูลิน สระบุรี ***

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน

 

 


Fengshui Town. เมืองแห่งความรู้ด้านฮวงจุ้ย

 

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ทิศทาง ดาว 9 ยุค : Fengshuitown.com เมืองฮวงจุ้ย สงวนลิขสิทธิ์