ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ฮวงจุ้ย Fengshuitown ซินแส อ.เกรียงไกร

ดาวเก้ายุค / 8 ปฏิกิริยา ( บ้านแปดทิศ )

ข้อแตกต่าง ดาว 9 ยุค / บ้านแปดทิศ
อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์

. . . .

. Home : ข่าวสารฮวงจุ้ย

. Fengshui Tips
. Tools : อุปกรณ์ฮวงจุ้ย
. หนังสือฮวงจุ้ย หนังสือ ตำรา ฮวงจุ้ย
. Fengshui Software
. Fengshui Online Software
. WebBoard / Member Only
. FengshuiTown บริการ
. ติดต่อ Fengshuitown


 


ดาว 9 ยุค และ 8 ปฏิกิริยา ( บ้านแปดทิศ )

ในสมัยแรกสุด การดูฮวงจุ้ยจะเน้นเรื่อง ชัยภูมิ เป็นหลัก
ต่อมาเริ่มมีทิศทางเข้ามาเกี่ยวข้อง
นั่นคือวิชา 8 ปฏิกิริยา ( 8 ทิศ หรือ บ้าน 8 ทิศ ) เป็นที่นิยมกันมาก
แต่ที่ใช้ถูกต้องตามระบบอย่างครบถ้วนมีน้อยมาก

ระบบ บ้านแปดทิศ จะแบ่งออกเป็น 2 ระบบ

  1. ไต่อิ่วนี้ กำหนดจากประตูเป็นหลัก
  2. เสี่ยวอิ่วนี้ กำหนดจากประธานเป็นหลัก

ซึ่งได้มีการจดบันทึกสถิติแล้ว พบว่าอย่างหลังมีความถูกต้องแม่นยำกว่า
จึงเป็นที่นิยมใช้กันมา

ซินแส ส่วนใหญ่รวมทั้งหนังสือท้องตลาดเกือบทั้งหมด จะเดินจาก 8 ทิศ โดยตรง

 

8 ปฏิกิริยา บ้านแปดทิศ


แต่จากต้นฉบับวิชาที่ระบุในหนังสือ
เฮียบกี้ไป่ฮึง ที่ชมรมฯ ใช้อยู่
ระบบนี้ ที่ถูกต้องจะต้องกำหนดทิศจาก ราศีที่แฝงอยู่ใน ยันต์กว้า
มาเป็นตัวคำนวณ ( เรียกระบบ นับกะ ) *** ดูรูปประกอบ ***

ดังนั้น ผลลัพธ์บทบาทจึงไม่ตรงกัน ( รายละเอียดมากกว่านี้ อยู่ในหลักสูตรขั้น 2 )แม้ว่า ระบบ 8 ปฏิกิริยา บ้านแปดทิศ แบบนับกะ จะมีความถูกต้องมากกว่าระบบทั่วไป
แต่เมื่อเปรียบเทียบกับวิชา ดาว 9 ยุค ระบบเฮี่ยงคง
ความแม่นยำอย่างหลังจะมีบทบาทกว่ามาก

ชมรมฯ ยึดวิชา ดาวเก้ายุค เป็นหลัก ตั้งแต่เปิดอบรมครั้งแรกเมื่อปี 2529
และใช้วิชาบ้านแปดทิศ เป็นส่วนประกอบในรายละเอียดที่ไม่ขัดแย้งกับ ดาว 9 ยุค

แต่ที่ต้องเรียน 8 ทิศ ให้ครบถ้วน เพื่อจะได้เข้าใจว่า ซินแส ท่านนั้น ๆ
แก้ไขด้วยวิธี 8 ทิศ หรือไม่ นั้นคือ " รู้เขา รู้เรา "

ปัจจุบัน ดาว 9 ยุค เริ่มมีบทบาทมากขึ้น เห็นได้จากหนังสือฮ่องกง ไต้หวัน เริ่มมีมากขึ้น
ซินแส หลายคนทั้งในและนอก ก็เริ่มให้ความสำคัญมากขึ้น

หมายเหตุ
ในช่วงระยะ 10 ปีที่ผ่านมา มี 8 ปฏิกิริยา ( บ้านแปดทิศ ) อีกระบบซึ่งทุกจุดดีหมด
แต่ตามต้นฉบับวิชาไม่เคยมีระบุไว้ จึงงดกล่าวถึง


ข้อแตกต่างระหว่าง 8 ทิศ ( บ้านแปดทิศ ) กับ ดาว 9 ยุค / ดาวเก้ายุค
  8 ทิศ 8 ปฏิกิริยา ดาว 9 ยุค / ดาวเก้ายุค
ความละเอียดขององศา ช่วงราศี +/- 7.5 ละเอียดมาก .5 องศา
บทบาทการเปลี่ยนแปลง ตายตัวตลอด เปลี่ยนทุกยุค
ยุคละ 20 ปี
พลังของทิศทาง น้อย มากหมายเหตุ :
ตามต้นฉบับวิชา ภาษาจีน

เฮี่ยงคงเก้าแช - แปลว่า ดาว 9 ดวง ระบบเฮี่ยงคง

ทาง อ.เกรียงไกร ได้บัญญัติศัพท์เป็น
ดาว 9 ยุค / ดาวเก้ายุค

เพื่อให้เป็น เอกลักษณ์ของชมรมฯ ตั้งแต่ พศ. 2529

จึงขอประกาศมา ณ โอกาสนี้ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน

 


ดาว 9 ยุค ( ดาวเก้ายุค ) / 8 ปฏิกิริยา ( บ้านแปดทิศ )

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ทิศทาง ดาว 9 ยุค : Fengshuitown.com เมืองฮวงจุ้ย สงวนลิขสิทธิ์