ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ฮวงจุ้ย Fengshuitown ซินแส อ.เกรียงไกร

ฮวงจุ้ย ปีเถาะ 2554 / 2011
ทิศอสูร ทิศแตกสลาย ทิศดาวเบญจภูติ
อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์

. . . .

. Home : ข่าวสารฮวงจุ้ย

. Fengshui Tips
. Tools : อุปกรณ์ฮวงจุ้ย
. หนังสือฮวงจุ้ย หนังสือ ตำรา ฮวงจุ้ย
. Fengshui Software
. Fengshui Online Software
. WebBoard / Member Only
. FengshuiTown บริการ
. ติดต่อ Fengshuitown


 


ทิศอสูร ทิศแตกสลาย ทิศดาวเบญจภูติ

ตั้งแต่วันที่ 4 กพ. 2554 - 4 กพ. 2555 เป็น ปีเถาะ ตามระบบของ โหราศาสตร์จีน

rabbit-2554-2011 เถาะ กระต่าย
ฮวงจุ้ย 2554 / 2011 ปีเถาะ

 

ทิศห้ามกระทบ เรียงตามลำดับความรุนแรง

  1. ทิศแตกสลาย

    ทิศตะวันตก อิ้ว /10 ( 255 - 285 องศา)

  2. ทิศอสูร

    ทิศตะวันตก ( 225 - 322.5 องศา)

  3. ทิศดาวเบญจภูติ

    ทิศตะวันออก ( 67.6 - 112.5 องศา)

ทิศอสูร ทิศแตกสลาย ทิศดาวเบญจภูติ

ห้ามกระทบ ซ่อมแซม ทุบเคาะ เจาะตอก ย้ายเข้าอยู่ เปิดร้าน ตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฯลฯ
และหากหลังบ้านเป็นทิศดังกล่าว ห้ามกระทบทุกจุดภายในบ้าน

หากกระทบจะเกิดปัญหา
ทะเลาะ วิวาท คดีความ ป่วย - ป่วยหนัก บาดเจ็บ อุบัติเหตุ
เกิดเรื่องไม่คาดฝัน กรณีดวงตก มีโอกาสถึงแก่ชีิวิตได้

กรณีจำเป็น สามารถใช้ ฤกษ์ปลอดภัย
( หาได้จาก หนังสือ ปฏิทินฤกษ์มงคล ประจำปี หรือหน้าบริการหา ฤกษ์ยาม )
กระทำได้เฉพาะ ทิศอสูร ทิศแตกสลาย ยกเว้น ทิศมหาวิบัติ


การแก้ไข
หากได้กระทบ ทิศอสูร ทิศแตกสลาย ไปแล้ว ทำการแก้ไข
โดยวิธีการ ล้างปรับสภาพ (ล้างอาถรรพ์)

แต่หากได้กระทบ ทิศดาวเบญจภูติ ( ดาว 5 ) ต้องราดน้ำ 5 ขัน

คำทำนาย เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น กับบ้าน หรือห้องนอน หรือห้องทำงาน ในปี 2554

ทิศที่ต้องระวัง

ประตูบ้าน /
ประตูห้อง
เป็นทิศ
ดาว
ปีจร
คำทำนาย Fengshuitown.com
ตะวันออก
* 5 *
การค้าสะดุด มีปัญหา ไม่ก้าวหน้า
หากมีการกระทบ จะเกิดเหตุเลวร้าย
ต้องแก้ไข ดูหน้า 88
ในหนังสือ ปฏิทินฤกษ์มงคล ปีเถาะ

ใต้
2

บ้านเรือน : เจ็บป่วย สุขภาพ
Office : นิ่งเงียบ มีอุปสรรค
การแก้ไข ดูหน้า 92* ทุกทิศล้วนมีดีเสีย แตกต่างกันไปในแต่ละปี

หากประตูของเรา มีบทบาทที่ไม่ค่อยดี การแก้ไข คือ ใช้กั้วดาว มาแก้ไข

กั้วดาว อยู่ท้ายเล่ม ( ออกแบบโดยชมรมฯ ) ได้ผ่านพิธีขอพลังฟ้าดิน ในงานไหว้ครูแล้ว

*** โปรดระวัง - มีผู้เลียนแบบแนวความคิด ส่งต่อกันทาง Email ***

หากในบ้านมี หญิงตั้งครรภ์ ห้ามกระทบทุกประเภท เพราะจะกระทบกับเด็กในท้อง

>> รวมประสบการณ์ทางบ้าน : ทิศอสูร และ ฮวงจุ้ยบ้าน - ขโมยขึ้นบ้าน *

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ทิศอสูร ทิศห้าม 2554 ปีเถาะ
  พิธี ล้างปรับสภาพ (ล้างอาถรรพ์)
  ปฏิทินฤกษ์มงคล ประจำปี
  ฤกษ์ปลอดภัย
  บริการ หาฤกษ์ยาม
  ปฏิทินจีน 3 ภาษา 5 ระบบ
   
  ข้อห้าม ตามหลัก ฮวงจุ้ย สำหรับ หญิงตั้งครรภ์
  บริการ หาฤกษ์คลอด
  บริการ วิเคราะห์ดวงชะตา

 

 


ทิศต้องห้าม : ทิศอสูร ทิศแตกสลาย ทิศมหาวิบัติ

 

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ทิศทาง ดาว 9 ยุค : Fengshuitown.com เมืองฮวงจุ้ย สงวนลิขสิทธิ์