ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ฮวงจุ้ย Fengshuitown ซินแส อ.เกรียงไกร

เข็มทิศ วัดองศา ให้แม่นยำ

เผยแพร่ ฮวงจุ้ย เป็นวิทยาทาน ตั้งแต่ 2531
อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์

. . . .

. Home : ข่าวสารฮวงจุ้ย

. Fengshui Tips
. Tools : อุปกรณ์ฮวงจุ้ย
. หนังสือฮวงจุ้ย หนังสือ ตำรา ฮวงจุ้ย
. Fengshui Software
. Fengshui Online Software
. WebBoard / Member Only
. FengshuiTown บริการ
. ติดต่อ Fengshuitown


 


การวัดองศา ให้แม่นยำ ( ระดับการทหาร )

การวัดองศา

 

ข้อมูลจาก www.geozigzag.com
( เรียบเรียงใหม่ )

เข็มทิศเลนเซติก
เป็นเข็มทิศที่ทําขึ้นให้สามารถเปิดปิดได้ เพื่อป้องกันการชํารุด และเสียหายที่ขอบด้านข้าง
มีมาตราส่วนเส้นบรรทัดขนาดมาตราส่วน 1: 25,000 หรือ 1: 50,000
สําหรับวัดระยะจริงบนแผนที่ เข็มทิศ แบบนี้สามารถอ่านได้ถูกต้องใกล้เคียง 2 องศา

ส่วนประกอบของเข็มทิศแบบเลนเซติกที่สําคัญมี 3 ส่วน

1 ฝาตลับเข็มทิศ
2 เรือนเข็มทิศ
3 ก้านเล็ง


ฝาตลับเข็มทิศ ส่วนประกอบส่วนนี้ทําหน้าที่เสมือนเป็นศูนย์หน้า ซึ่งมีทั้งเส้นเล็ง
และจุดพรายน้ำเพื่อสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

เรือนเข็มทิศ ประกอบด้วย

 1. ครอบหน้าปัด เข็มทิศ หมายถึงส่วนบนทั้งหมดที่เรือนเข็มทิศ ซึ่งประกอบด้วยวง แหวน มีลักษณะเป็น
  ร่องหมุนไปมาได้ เมื่อวงแหวนหมุนไป 1 คลิ๊กมุมภาคทิศเหนือจะเปลี่ยนไป 3 องศา นอกจากนี้ยังมีกระจกติดอยู่กับวงแหวน ที่กระจกมีขีดพรายน้ำยาวและขีดพรายน้ำสั้น จุด (45)
  เพื่อใช้ในการตั้งเข็มทิศเพื่อเดินทางในเวลากลางคืน

 2. กระจกหน้าปัดเข็มทิศมีเส้นขีดดําหรือดัชนีชี้มุมภาคทิศเหนือและจุดพรายน้ำ 3 จุด
  (90,180 และ 270)
  การอ่านค่ามุมภาคทิศเหนือจะต้องอ่านเลขที่ตรงกับดัชนีสีดําเสมอ สําหรับจุดพราย น้ำ 3 จุด
  จะช่วยให้นับคลิ๊กน้อยลง

 3. หน้าปัดเข็มทิศเ็ป็นแผ่นใสลอยตัวอยุ่บนแกน และจะหมุนไปมาได้ เมื่อจับ เข็มทิศ ให้ได้ระดับ
  ที่หน้าปัดมีลูกศรพรายน้ำชี้ทิศเหนือ อักษร E, S และ W
  นอกจากนี้ยังมีมาตราวัดมุมภาคทิศ เหนือ 2 ชนิด รอบนอกเปืนมิลเลียมเริ่มตั้งแต่ 0-6400 มิลเลียม รอบในเปืนองศาเริ่มตั้งแต่ 0-360 องศา

 4. พรายน้ำเรือนเข็มทิศ เพื่อช่วยให้เกิดความสว่างขึ้นภายในเรือน เข็มทิศ

 5. กระเดื่องบังคับหน้าปัด เข็มทิศ เป็ืนกระเดื่องที่ใช้เพื่อปลดให้หน้าปัดลอยตัวหรือ บังคับไม่ให้เคลื่อนไหวเมื่อมีการยกหรือกดก้านเล็ง

ก้านเล็ง ทําหน้าที่เปืนเสมือนศูนย์หลังของ เข็มทิศ มีช่องเล็งไปยังที่หมาย และมีแว่นขยายไว้สําหรับ
อ่านมาตรามุมภาคทิศเหนือที่หน้าปัด เข็มทิศ

นอกจากส่วนประกอบดังกล่าวแล้ว ยังมีบากเล็งหน้าบากเล็งหลังเพื่อใช้ในการวัดมุม ภาคทิศเหนือแม่เหล็กบนแผนที่ และมีห่วงถือเพื่อสะดวกในการจับถืออีกด้วย (แต่โดยปกติแล้วเรามักใช้ ขอบด้านตรง ของเข็มทิศวัดมุมภาคทิศเหนือบนแผนที่ ทั้งนี้เพราะสะดวกและรวดเร็วกว่า)


การจับ เข็มทิศ วัดองศา

เล็งแนว วัดองศา

การจับ เข็มทิศ เพื่อยกขึ้นเล็ง

 1. จับเพื่อยกขึ้นเล็ง เปืนวิธีที่ใช้กันอยุ่โดยทั่วไปนานมาแล้ว
 2. จับเข็มทิศด้วยมือที่ถนัด โดยเอาหัวแม่มือสอดเข้าไปในห่วงถือนิ้วชี้รัดอ้อมไปตาม
  ขอบข้างล่างของเรือนเข็มทิศ นิ้วที่เหลือรองรับอยู่ข้างล่าง

 3. เปิดฝาตลับ เข็มทิศ ยกขึ้นให้ตั้งฉากกับเรือนเข็มทิศ และยกก้านเล็งให้สูงขึ้นทํามุม
  ประมาณ 45 องศา
 4. จับเข็มทิศให้ได้ระดับเสมอ เพื่อให้หน้าปัดลอยตัวเปืนอิสระ

 5. การวัดมุมภาคทิศเหนือ
 6. ยกเข็มทิศให้อยุ่ในระดับสายตาและเล็งผ่านช่องเล็งตรงไปยังเส้นเล็งและที่หมาย

 7. ในขณะนี้ให้เหลือบสายตาลงมาที่แว่นขยาย และอ่านค่ามุมภาคทิศเหนือที่อยู่ใต้
  เส้นดัชนีสีดําของกระจกหน้าปัดเข็มทิศ  ข้อระวังในการใช้และเก็บรักษา
  1 เมื่อไม่ใช้ต้องปิดฝาและใส่ไว้ในซอง
  2 การใช้ต้องห่างจากโลหะและสายไฟแรงสูงดังนี้ ***
  เมตร
สายไฟแรงสูง 55
ปืนใหญ่สนาม, รถยนต์, รถถัง 18
สายโทรศัพท์, สายโทรเลขและลวดหนาม 10
ปืนกล 2
หมวกเหล็กหรือปืนเล็ก 0.5


หมายเหตุจาก fengshuitown


การวัดองศา ให้แม่นยำสำหรับการทหาร เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวด
เพราะหากวัดผิดพลาด ระยะหวังผลทางการทหารจะผิดพลาดไปหมด
โปรดสังเกตุว่า การวัดองศา จะต้องห่างจากโลหะ สายไฟแรงสูง ให้มากที่สุด

ดังนั้นการ วัดองศา โดยยืนหน้าประตูบ้าง ยืนใกล้อาคาร ยืนใกล้รถยนต์บ้าง ไม่มีทางถูกต้องเลย
( คิดแบบง่าย ๆ หากเอาตู้เย็น หรือลำโพงมาใกล้ประตูที่ยืนวัด องศาก็จะ็เปลี่ยนไปอีกมาก )
ทางเราจึงเน้นตลอดสำหรับผู้ที่ วัดองศา ด้วยตนเอง
ซ้ายขวาหน้าหลังรอบตัวท่านอย่างน้อย 6 - 8เมตร ต้องปราศจากเหล็กและสายไฟฟ้าแรงสูง

การที่ท่าน วัดองศา โดยประมาณ จึงมีความเสี่ยงสูงมาก
โดยเฉพาะองศาที่อยู่ระหว่างราศี หรือระหว่างบทบาทดาวที่ต่างกัน
( เพียงครึ่งองศาก็กลายเป็นคนละเรื่องแล้ว )
จึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเอาองศาเหล่านี้ มากำหนดจัด ฮวงจุ้ย

บ้านราคาหลายล้าน กับ การวัดองศา แบบประมาณ
มันเทียบค่ากันไม่ได้เลย
จึงต้องเน้นการวัดด้วย
จานวัดแสงอาทิตย์ ปราศจากปัญหาโลหะและสนามแม่เหล็ก
ซึ่งความแม่นยำในการวัดเทียบเท่ากล้อง Theodolite ราคาหลายแสน

 

ความแม่นยำของอุปกรณ์วัดองศา / วิธีการเลือกซื้อ ...Click... 


วิธีการ วัดองศา ด้วยกล้องเข็มทิศให้แม่นยำ

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ทิศทาง ดาว 9 ยุค : Fengshuitown.com เมืองฮวงจุ้ย สงวนลิขสิทธิ์