ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ฮวงจุ้ย Fengshuitown ซินแส อ.เกรียงไกร

พิธีเปิดร้านค้าใหม่ / เปิดสำนักงาน ออฟฟิศใหม่
ตามหลักฮวงจุ้ย
อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์

. . . .

. Home : ข่าวสารฮวงจุ้ย

. Fengshui Tips
. Tools : อุปกรณ์ฮวงจุ้ย
. หนังสือฮวงจุ้ย หนังสือ ตำรา ฮวงจุ้ย
. Fengshui Software
. Fengshui Online Software
. WebBoard / Member Only
. FengshuiTown บริการ
. ติดต่อ Fengshuitown


 พิธี เปิดร้านค้าใหม่ / เปิดสำนักงานใหม่


เปิดร้านค้า สำนักงาน ออฟฟิศใหม่

  ก่อนการ เปิดร้านค้าใหม่

  1. บริเวณที่ ร้านค้า อาคาร สำนักงานใหม่ จะไปตั้งอยู่ 
   หากมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่อยู่ใกล้ ๆ
   ควรไปไหว้แสดงความเคารพ และขอพรให้ท่านคุ้มครองดูแล ให้มีความสุขความเจริญ

   และให้ทำบุญสังฆทาน และอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรของครอบครัว เจ้าที่
   และวิญญาณที่อาศัยอยู่ในสถานที่นั้น

  2. ในกรณีที่สถานที่แห่งนั้น ยังไม่เคยมีผู้เข้าไปอยู่อาศัย
   ก่อนย้ายเข้า เราสามารถปรับสภาพกระแสภายในร้าน ให้ปราศจากสิ่งไม่ดีทั้งหลาย
   โดยการทำ พิธีล้างปรับสภาพ

  3. การทำพิธี เปิดร้านใหม่ ต้องใช้ฤกษ์ยามที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
   จึงจะเกิดความเจริญก้าวหน้า
   ท่านสามารถใช้บริการ หาฤกษ์ ผ่านหน้า บริการหาฤกษ์


  ก่อนได้ฤกษ์ เปิดร้านค้าใหม่

  1. ให้ดับไฟในร้าน

  2. ให้ทุกคนออกนอกร้าน รวมตัวกันที่หน้าร้าน สำนักงาน


  เมื่อได้ ฤกษ์เปิดออฟฟิศ ร้านค้า

  1. ให้เดินเข้าอาคารใหม่ จัดตั้งเจ้าที่ ตี่จู้ องค์พระ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อื่น ๆ
   เพื่อให้ท่านช่วยคุ้มครอง ปกปักรักษา ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ค้าขายดี

   ในทางปฏิบัติ เราควรกำหนดจุดตั้ง และเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นไว้ล่วงหน้า
   เพื่อสะดวกในวันทำพิธี เปิดร้านใหม่
   และจะได้ตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เสร็จทันในฤกษ์ ขึ้นบ้านใหม่

   *** ไม่แนะนำเป็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีลักษณะน่าเกรงขามมาก
   เช่น องค์กวนอูขี่ม้าศึกถือง้าว ฯลฯ ยกเว้น เป็นทางสามแพร่ง


  2. หากต้องการนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาก่อน ให้ใส่กล่องทึบและวางไว้โต๊ะกลางร้าน
   เพื่อจะได้ไม่เกี่ยวข้องกับทิศทาง และหากอัญเชิญมาจากที่ร้านเก่าต้องดูฤกษ์อัญเชิญลง

  3. จัดของไหว้ถวาย ( ตามแต่ประเพณี / ความนิยมของบุคคล )
   ดีที่สุด ควรเป็นผลไม้ 5 อย่าง ( ครบ 5 ธาตุ  - ดิน ทอง น้ำ ไม้ ไฟ )
   ไม่ควรเป็นเนื้อสัตว์ เพราะเท่ากับเบียดเบียนชีวิตอื่น

  4. วันแรกให้จุดธูปจริง เทียนจริง เพื่อให้เกิดควัน
   ( ควันเป็นสื่อถึงแสดงออก ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเชิญได้รับรู้ )
   และขอพร ( อย่าขอหลายอย่าง ให้ขอเท่าที่สำคัญและจำเป็น )

   Tip เคล็ดลับ :
   ฝ่ายชาย ให้ขอ การค้าเจริญรุ่งเรือง
   ฝ่ายหญิง ให้ขอ ลูกน้องบริวารดี

  5. จุดเตา หรือเปิดใช้ microwave คือการเริ่มต้นอยู่กิน และหมายถึงมีกินมีใช้
   ( ในสมัยโบราณจะใช้วิธีการถือ เตาถ่าน เปิดสำนักงาน แต่ปัจจุบันสามารถใช้วิธีนี้แทน )
   แนะนำ ต้มขนมอี๋ เพื่อเป็นสิริมงคล

  6. นั่งโต๊ะทำงาน ทำงานพอเป็นพิธี หมายถึง ค้าขายดี
   คนจีนบางกลุ่ม จะปิดการขายให้ได้อย่างน้อยหนึ่งราย ถือเป็นเคล็ดนำโชค

  7. บุคคลที่ถูกปะทะในฤกษ์ที่กำหนด ให้เดินตามหลัง
   ( อย่าเป็นผู้เดินนำหน้า หรือเป็นผู้ประกอบพิธี )

  8. หากที่ร้านทิ้งช่วงทำบุญมามากกว่า 1 ปี ควรดูฤกษใหม่์ แต่หากทำต่อเนื่องทุกปีไม่ต้องดูฤกษ์
   Tip เคล็ดลับ : แนะนำจัดถวายกฐินหรือผ้าป่าปีละครั้ง เท่ากับได้ทำบุญกันทุกคนทั้งออฟฟิศ

  9. ฤกษ์เปิดร้านค้า ออฟฟิศใหม่ สามารถแบ่งออกเป็น

   ขั้นตอนแรก ฤกษ์ภายใน ( ฤกษ์ตาม ระบบฮวงจุ้ย )

   คือวันตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ( จัดทำกันเอง ไม่ต้องเชิญแขก )
   ( เพราะฤกษ์ที่ได้ อาจไม่สะดวกกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น เป็นวันหยุด )

   ขั้นตอนที่สอง ฤกษ์ภายนอก ( ฤกษ์สะดวก )
   คือวันเปิดร้านค้าขาย ให้เป็นวันที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

   ฤกษ์ภายในและภายนอก อาจเป็นวันเดียวกัน หรือฤกษ์เดียวกันได้

   ในกรณีที่จะแจกของที่ระลึก และบางท่านอาจถือเคล็ดว่าวันแรกไม่ควรแจกของฟรี
   ให้แจกคูปองแล้วมารับ ของชำร่วยในวันหลัง
   ( และในทางปฏิบัติ ทำให้ลูกค้ากลับมาเยี่ยมร้านใหม่ เกิดการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง )

  10. การกระตุ้นโชคลาภในฤกษ์ เปิดร้านค้า ออฟฟิศใหม่
   หากประตูเป็นดาวลาภประจำยุคหรือลาภหนุน และไม่มีดาวบารมีประจำยุค
   และไม่มีดาวบารมีหนุน สามารถกระตุ้นโชคลาภได้
   โดยการจุดประทัดต่อเนื่องกันอย่างน้อย 3 นัด ( หมายถึงโด่งดังอย่างต่อเนื่อง )
   ( ต้องดูฤกษ์อย่างถูกต้อง )

   ในกรณีที่ไม่สามารถจุดประทัดได้
   สามารถใช้ลูกโป่งหลายใบ แล้วทำให้แตกแทน ( มีเสียงดัง )
   *** ต้องดูฤกษ์ และต้องคำนวณทิศจุดประทัดด้วย เหมาะกับฤกษ์เปิดทรัพย์ 4 ทิศ***

    

   ปัจจุบัน เรือนตี่จู้ โมเดิร์น เริ่มเป็นที่สนใจ ของลูกหลานจีน รุ่นใหม่

   ภาพตัวอย่างด้านล่าง เป็นแบบที่ออกโดยศิษย์ที่เป็นสถาปนิก
   ภายใต้คำแนะนำของ อจ.เกรียงไกร

    

   ตี่จู้หินอ่อน โมเดิร์น

   ตี่จู้หินอ่อน Modern Style & ระบบไฟ LED

   AvivaSpirit.com


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
  พิธี ขึ้นบ้านใหม่ / เข้าบ้านใหม่
พิธี เปิดร้านค้าใหม่ / เปิดสำนักงาน ออฟฟิศใหม่
  การตั้งตี่จู้ ศาลเจ้าที่จีน
  วิธีการเลือก ทำเล ตามหลักฮวงจุ้ย
( จาก FAQ - คำถามฮวงจุ้ย ยอดฮิต )
  ทิศอสูร ทิศห้าม ประจำปี
  ปฏิทินฤกษ์มงคล ประจำปี
  บริการ หาฤกษ์ยาม เปิดร้านใหม่
   
  ข้อห้าม ตามหลักฮวงจุ้ย สำหรับ หญิงตั้งครรภ์
   
  * กลับสู่หน้าหลัก เมืองฮวงจุ้ย *

 

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน

 

 


พิธีเปิดร้านค้าใหม่ เปิดสำนักงาน ออฟฟิศใหม่ ตามหลักฮวงจุ้ย

 

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ทิศทาง ดาว 9 ยุค : Fengshuitown.com เมืองฮวงจุ้ย สงวนลิขสิทธิ์