ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ฮวงจุ้ย Fengshuitown ซินแส อ.เกรียงไกร

วิเคราะห์ ผังดาว 9 ยุค ระบบเฮี่ยงคง
ประจำยุค 8 ( 4 กพ. 2547 - 4 กพ. 2567 )
อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์

. . . .

. Home : ข่าวสารฮวงจุ้ย

. Fengshui Tips
. Tools : อุปกรณ์ฮวงจุ้ย
. หนังสือฮวงจุ้ย หนังสือ ตำรา ฮวงจุ้ย
. Fengshui Software
. Fengshui Online Software
. WebBoard / Member Only
. FengshuiTown บริการ
. ติดต่อ Fengshuitown


 วิเคราะห์ผังดาว 9 ยุค ประจำยุค 8วิเคราะห์ผังดาว 9 ยุคประจำยุค 8 องศาตรง ตามระบบชมรมภูมิโหราศาสตร์

เหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษา ดาว 9 ยุค ระดับเบื้องต้นมาแล้ว

หนังสือ ดาว 9 ยุค
หรืออ่านหนังสือ จัดบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ยุค 8 ( Click )ข้อความสีน้ำเงิน หลังเครื่องหมาย ...
เป็นความเห็นของ ซือเฮียสุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ

ภาพผังดาว จากโปรแกรม ดาว 9 ยุค ระบบเฮี่ยงคง

N1 - หมายถึง North ทิศเหนือ ราศีตัวที่ 1 ( 1 ทิศมี 3 ราศี )


<.. คำเตือน ..>


หากไม่ได้วัดองศาระบบแสงอาทิตย์
อย่าได้นำองศานั้นไปใช้งาน เพราะโอกาสผิดพลาดมีมากจากเหล็กรอบ ๆ บริเวณนั้น
ผลดีร้าย อาจกลายเป็นตรงกันข้าม

จึงเป็นที่มาของคำกล่าวต่าง ๆ เช่น
วิชาดาว 9 ยุค ใช้แล้วไม่ได้ผล ได้ผลไม่เต็มที่ เกิดผลร้าย ...

นอกนั้น ก็เป็นประสบการณ์ในการวิเคราะห์ การปรับแก้ให้เข้ากับสภาพชัยภูมิ สิ่งแวดล้อม
ของผู้ให้คำปรึกษาแต่ละท่าน

* หมายถึง ศัพท์บัญญัติเฉพาะของชมรมภูมิโหราศาสตร์
( ดาว 9 ยุค รุ่งเรือง ลาภเกื้อหนุนบารมี บารมีเกื้อหนุนลาภ ล้มเหลว )
สงวนลิขสิทธิ์


 

ดาว 9 ยุค - 345

ทิศเหนือ - North
<N1> 9/ ยิ้ม 345 องศา +/- 3 ธาตุน้ำ )

บารมีเกื้อหนุนโชคลาภ ( บารมีหนุนลาภ ) *
ได้บารมีก่อน ได้ลาภตาม

... เก่งแต่ไม่เฮง ...
... เป็นองศาที่ดีพอใช้ แต่ห้ามเปิดประตูตรงกลาง จะเสียลาภ
... ( 9 7 ตำแหน่งบารมีหนุน ลาภเสื่อม )

... เปิดประตูที่ 7 9 ดีที่สุด
... ( บารมีเสื่อม ลาภหนุน ) จะได้ลาภดี

ผังดาว 9 ยุค - 360

ทิศเหนือ - North
<N2> /1 จื้อ 360 ( หรือเท่ากับ 0 ) ธาตุน้ำ และ
<N3> 0/ กุ่ย 15 องศา +/- 3 ธาตุน้ำ

ลาภเกื้อหนุนบารมี ( ลาภหนุนบารมี ) *
ได้ลาภก่อน ได้บารมีตามมา

... เก่ง+เฮง
... เป็นองศาที่ดี เพราะลาภประจำยุคอยู่หน้าบ้านตรง
... หากตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ควรตั้งให้ตรงแนวช่องประตู

ดาวเก้ายุค 30

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ - North East
<NE1> /2 ทิ่ว 30 องศา +/- 4.5 ธาตุดิน

ทิศทางรุ่งเรือง *
บารมีอยู่ด้านหลัง โชคลาภด้านหน้า

... เป็นองศาที่จัดบ้านง่ายที่สุดในยุค 8
... เพราะดาว 5 ลาภวิบัติเข้าศูนย์กลาง - หมดสภาพ
... *** และหน้าบ้านควรมีน้ำ เพราะมีดาว 5 ที่ประตู


ดาวเก้ายุค 45

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ - North East
<NE2> /8/ กึ่ง 45 องศา +/- 1.5 ธาตุดิน และ
<NE3> /3 เอี้ยง 60 องศา +/- 1.5 ธาตุไม้

ทิศทางล้มเหลว *
บารมีอยู่ด้านหน้า ลาภอยู่ด้านหลัง

... เป็นองศาที่ไม่ค่อยดีนัก
... แต่เนื่องจากทุกช่องตรีโกณ ( 147 258 369 )
... นิ่ง มั่นคง ดังนั้น แย่ก็ไม่แย่มาก เปิดประตูตำแหน่ง 6 9 จะดี
... ควรพิจารณาทางเลือก เปลี่ยนประธานเป็นทิศด้านข้าง

... ทิศกึ่ง /8/ ใช้ได้กับทุกปีเกิด
... เหมาะสำหรับการตั้งหิ้ง สุสานสำหรับบรรพบุรุษที่ไม่รู้ปีเกิด
... หรือตั้งรวมกันหลายปีเกิด หรือ ตำแหน่งลูกไม่ลงตัวผังดาว 9 ยุค : ทิศตะวันออก East


ดาว 9 ยุค 75

ทิศตะวันออก - East
<E1> 1/ กะ 75 องศา +/- 3 ธาตุไม้

บารมีเกื้อหนุนโชคลาภ ( บารมีหนุนลาภ ) *
ได้บารมีก่อน ได้ลาภตาม

... แม้บทบาทคล้ายกับ 345 องศา
... แต่ด้านหน้ากลับไม่มีดาวโชคลาภเลย
... ลาภหนุน 7 9 ก็อยู่ด้านหลัง

... เปิดประตูตรงกลาง 43 ดีที่สุดสำหรับกรณีนี้ *

 

ดาว 9 ยุค 90

ทิศตะวันออก - East
<E2> /4 เบ้า 90 องศา +/- 3 ธาตุไม้ และ
<E3> 2/ อิก 105 องศา +/- 3 ธาตุไม้

ลาภเกื้อหนุนบารมี ( ลาภหนุนบารมี ) *
ได้ลาภก่อน ได้บารมีตามมา

เป็นองศาที่ดี เพราะลาภประจำยุคอยู่หน้าบ้านตรง

... เก่ง+เฮง x2 เพราะมีทั้งดาวลาภประจำยุค ด้านหน้าตรง
... และดาวลาภหนุน 7 9 อยู่ด้านหน้าขวามือ

... ทิศตะวันออกเหมือน E1 แต่บทบาทดาวลาภต่างกันมาก
... โอกาสเจริญรุ่งเรือง ย่อมผิดกัน

 

ดาว 9 ยุค 120

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ - South East
<SE1> /5 ซิ้ง 120 องศา +/-1.5 ธาตุดิน

ทิศทางล้มเหลว *
บารมีอยู่ด้านหน้า ลาภอยู่ด้านหลัง

... เป็นองศาที่ไม่ค่อยดีเช่นกัน
... แต่เนื่องจากทุกช่อง เลขดาวเรียงกัน เช่น 6 7 8
... กระแสที่ไม่ดีลดลง แต่ภาพรวมก็ยังไม่ดี
... ประกอบกับ ดาวลาภหนุน 7 9 เข้าศูนย์กลาง หมดสภาพ
... ( แย่ต่อเนื่องจนสิ้นยุค 9 - ประมาณ กพ. 2587 )
... ควรพิจารณาการเปลี่ยนประธานเป็นทิศด้านข้าง

... ในยุค 7 องศานี้เป็นทิศทางรุ่งเรือง แต่ยุค 8 กลับล้มเหลว
... ดังนั้น จึงเป็นคำตอบว่า ทำไมเมื่อก่อนดีมาก ตอนนี้กลับแย่มาก

 

ดาว 9 ยุค 135
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ - South East
<SE2> /4/ สุ่ง 135 องศา +/- 4.5 ธาตุไม้
<SE3> /6 จี๋ 150 องศา +/- 4.5 ธาตุไฟ

ทิศทางรุ่งเรือง *
บารมีอยู่ด้านหลัง โชคลาภด้านหน้า

... ทิศทางดีจริง แต่จะรุ่งเรืองจนสิ้นยุค 8 เท่านั้น
... เมื่อถึงยุค 9 จะถดถอย ล้มเหลว
... เพราะดาวลาภหนุน 7 9 เข้าศูนย์กลาง หมดสภาพ

... ในยุค 7 ทิศนี้เป็นทิศล้มเหลว ตรงข้ามกับปัจจุบัน
... ดังนั้น ผู้อาศัยเดิมก็จะดีขึ้น อย่างเห็นได้ชัด

ผังดาว 9 ยุค : ทิศตะวันใต้ Southดาว 9 ยุค 165
ทิศใต้ - South
<S1>
3/ เปี้ย 165 องศา +/-3 ธาตุไฟ

ลาภเกื้อหนุนบารมี ( ลาภหนุนบารมี ) *
ได้ลาภก่อน ได้บารมีตามมา

... เก่ง+เฮง ...
... เป็นองศาที่ดี เพราะลาภประจำยุคอยู่หน้าบ้านตรง
... และดาวลาภรอ 6 1 ก็มาอยู่หน้าบ้านด้วย

ดาว 9 ยุค 180
ทิศใต้ - South
<S2> /7 โง่ว 180 องศา +/-3 ธาตุไฟ
<S3> 4/ เต็ง 195 องศา +/-3 ธาตุไฟ

บารมีเกื้อหนุนโชคลาภ ( บารมีหนุนลาภ ) *
ได้บารมีก่อน ได้ลาภตาม

... แม้ว่าด้านหน้าจะเป็นดาวลาภหนุน 7 9
... แต่การจัดบ้านกลับไม่ง่ายนัก
... เพราะด้านหน้าทั้งซ้ายและขวา ห้ามเคลื่อนไหว
... 9 7 บารมีหนุน ลาภเสื่อม
... 2 5 ลาภวิบัติ

... โดยเฉพาะหากเปิดประตูรั้ว 2 5 -> จะเสียทรัพย์มาก
... ครอบครัวหย่าร้าง เกิดเรื่องเลวร้ายต่าง ๆ

... และสมาชิกท่านหนึ่ง ได้ยินเสียงวิญญาณผู้หญิงหัวเราะยามค่ำคืน
... อ่านเพิ่มเติมเรื่อง บ้านผีสิง

... ควรพิจารณาทางเลือก เปลี่ยนประธาน
ดาวเก้ายุค 210

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ - South West
<SW1> /8 บี่ 210 องศา +/- 4.5 ธาตุดิน

ทิศทางรุ่งเรือง *
บารมีอยู่ด้านหลัง โชคลาภด้านหน้า

... ด้านหลังต้องนิ่ง หากเคลื่อนไหว เกิดลาภวิบัติ
... เป็นองศาที่จัดบ้านง่ายอีกองศาหนึ่ง

... ประตูหน้าบ้านควรเพิ่มแสงสว่าง

ดาวเก้ายุค 2225

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ - South West
<SW2> /2/ คุง 225 องศา +/- 1.5 ธาตุดิน
<SW3> /9 ซิม 240 องศา +/- 1.5 ธาตุทอง

ทิศทางล้มเหลว *
บารมีอยู่ด้านหน้า ลาภอยู่ด้านหลัง

... เป็นองศาที่ไม่ค่อยดีนัก
... แต่เนื่องจากทุกช่องตรีโกณ ( 147 258 369 )
... นิ่ง มั่นคง ดังนั้น แย่ก็ไม่แย่มาก เปิดประตูตำแหน่ง 3 9 พอใช้ได้

... แม้จะมีลาภหนุน 3 9 อยู่ด้านหน้า
... แต่ก็มีลาภวิบัติ 8 5 ด้านหน้าตรง และลาภเสื่อม 1 7
... จึงควรหลีกเลี่ยง

... สำหรับสุสานในยุค 8 ทิศคุงนี้ ดีสู้ทิศกึ่งไม่ได้
... เพราะทิศกึ่ง ลาภวิบัติเข้าสู่ศูนย์กลาง ลาภวิบัติหมดสภาพ ดี


ผังดาว 9 ยุค : ทิศตะวันตก West


ดาว 9 ยุค 255 ทิศตะวันตก - West
<W1> 7/ แก 255 องศา +/- 3 ธาตุทอง

ลาภเกื้อหนุนบารมี ( ลาภหนุนบารมี ) *
ได้ลาภก่อน ได้บารมีตามมา

เป็นองศาที่ดี เพราะลาภประจำยุคอยู่หน้าบ้านตรง

... เก่ง+เฮง
... ข้อดี ดาวลาภวิบัติอยู่ด้านหลัง

... ข้อด้อย ลาภหนุนอยู่ด้านหลัง + ลาภเสื่อม 9 7 ด้านหน้าขวามือ


ดาว 9 ยุค 270

ทิศตะวันตก - West
<W2> /0 อิ้ว 270 องศา +/- 3 ธาตุทอง
<W3> 8/ ซิง 285 องศา +/- 3 ธาตุทอง

บารมีเกื้อหนุนโชคลาภ ( บารมีหนุนลาภ ) *
ได้บารมีก่อน ได้ลาภตาม

... ต้องระวังให้มาก เปิดประตูผิดฝั่ง ผลลัพธ์ตรงกันข้าม
... ฝั่งหนึ่ง 7 9 ลาภหนุน ดี เหมาะเป็นประตูรั้ว ประตูบ้าน

... อีกฝั่ง 2 5 ลาภวิบัติ จะเสียทรัพย์มาก
... ครอบครัวหย่าร้าง เกิดเรื่องเลวร้ายต่าง ๆ

... และมีโอกาสพบเห็น วิญญาณ

ดาวเก้ายุค 300

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ - NorthWest
<NW1> /11 สุก 300 องศา +/- 1.5 ธาตุดิน

ทิศทางล้มเหลว *
บารมีอยู่ด้านหน้า ลาภอยู่ด้านหลัง

... องศานี้จัดบ้านให้ดียาก
... หากเปิดประตูหน้าตรง 8 6
... ดาวภูเขาลงน้ำ สุขภาพ ตำแหน่งหน้าที่ไม่ดี

... ลาภวิบัติ 7 5 อยู่ด้านหน้าซ้ายมือ

... ลาภประจำยุค 18 และลาภหนุน 2 9 อยู่ด้านหลัง
... จะเหมาะกับกรณี หลังบ้านเป็น คลองน้ำ ทะเลสาบ
... และเปิดประตูรั้ว ประตูบ้านเปิดตำแหน่ง 4 2

... ควรพิจารณาการเปลี่ยนประธาน


... ในยุค 7 เป็นทิศทางรุ่งเรือง
... ผู้อาศัยเดิมที่เคยดี จะถดถอยลงเรื่อย ๆ

... มากน้อยขึ้นกับ ตำแหน่งการเปิดประตู ตำแหน่งภายในบ้าน
... และดวงชะตาเจ้าบ้านดาว 9 ยุค 315

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ - NorthWest
<NW2> /6/ เคี้ยง 315 องศา +/- 4.5 ธาตุทอง
<NW3> /12 ไห 330 องศา +/- 4.5 ธาตุน้ำ

ทิศทางรุ่งเรือง *
บารมีอยู่ด้านหลัง โชคลาภด้านหน้า

... เป็นทิศทางรุ่งเรืองที่ดีมาก และจัดบ้านง่าย
... ลาภประจำยุค 1 8 และลาภหนุน 2 9 อยู่ด้านหน้า
... ลาภเสื่อมเข้าศูนย์กลาง ด่วร้ายหมดสภาพ ดี
... ลาภวิบัติอยู่ด้านหลัง

... ในดำมีขาว ในขาวมีดำ
... เมื่อเข้าสู่ยุค 9 จะไม่ดี เพราะดาวบารมี 9 หมดสภาพ


... ในยุค 7 เป็นทิศทางล้มเหลว แต่ยุค 8 รุ่งเรืองมาก
... ผู้อาศัยเดิม จะรุ่งเรืองรวดเร็ว

 


ทั้งหมดเป็นการวิเคราะห์ผังดาว 9 ยุค ดาวตรงแบบพื้นฐาน ที่ผู้ศึกษาควรทราบ
การเจริญรุ่งเรือง เสื่อมถอย พิจารณาจากผังดาวเท่านั้น

*** ส่วนผังดาวเอียง ขอให้ใช้แนวทางข้างต้นเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ ***

 

จัดอันดับทิศทาง ดาว 9 ยุค ผังดาวตรง 24 ผัง
ทิศทางรุ่งเรือง +/- 4.5

ทิ่ว 30 , เคี้ยง 315 , ไห 330
บี่ 210 , สุ่ง 135 , จี๋ 150

ลาภเกื้อหนุนบารมี +/- 3 เบ้า 90 , อิก 105
จื้อ 0 , กุ่ย 15 , เปี้ย 165, แก 255
บารมีเกื้อหนุนลาภ +/- 3 กะ 75 , ยิ้ม 345
โง่ว 180 , เต็ง 195 , อิ้ว 270 , ซิง 285
ล้มเหลว +/- 1.5 กึ่ง 45 , เอี้ยง 60
ซิ้ง 120 , คุง 225 , ซิม 240 , สุก 300


บทบาทแบ่งออกได้ 4 กลุ่ม กลุ่มละ 6 ราศี รวม 24 ผัง
แถวบนบทบาทจะดีกว่าแถวล่าง ( ส่วนใหญ่จะติดที่ ดาวลาภวิบัติอยู่ด้านหน้า )


การวิเคราะห์บ้านอย่างสมบูรณ์ ต้องประกอบด้วย

 1. ชัยภูมิ - ภายนอก ภายใน
  เช่น ทิศทางรุ่งเรือง แต่ด้านหน้าเป็นเมรุ ก็ไม่มีทางดีไปได้
  หรือ ด้านหลังเป็นคลองน้ำ ไม่ดีในแง่ชัยภูมิ แต่มีดาวลาภอยู่ ก็มีฐานะได้

 2. ดวงชะตา - กับทิศทางบ้านต้องไม่ขัดแย้งกัน
  ทิศทางรุ่งเรือง มีทั้งลาภประำยุค ลาภหนุน แต่ราศีบ้านภาคีลาภในดวง คนอื่นดี เราแย่
  หรือ เป็นธาตุให้โทษ กลับจะป่วย แม้มีเงิน ( แต่ในที่สุด ก็จะเสียเงินไปรักษาพยาบาล )

 3. ทิศทาง - ดาว 9 ยุค

 4. ฤกษ์ยาม - หากทุกอย่างข้างต้นสอดคล้องลงตัว
  แต่ฤกษ์กระทำการ ฤกษ์เข้าอยู่ให้โทษ ปัญหาจะตามมาไม่รู้จบ
  ( อ่านหน้าข่าวสาร - ท่านจะพบประสบการณ์ทางบ้านของผู้ที่เดือดร้อนจากโทษภัยอสูร )


บทความนี้เขียนโดย

ศิษย์อาจารย์เกรียงไกร บุญธกานนท์
สุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ

 

... ถูกผิด ชี้แนะเพิ่มเติม ขอน้อมรับความคิดเห็น ...

สุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ 

 

 


ดาว 9 ยุค ระบบเฮี่ยงคง

 

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ทิศทาง ดาว 9 ยุค : Fengshuitown.com เมืองฮวงจุ้ย สงวนลิขสิทธิ์