ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ฮวงจุ้ย Fengshuitown ซินแส อ.เกรียงไกร

จานวัดองศา ด้วยระบบแสงอาทิตย์
Fengshui Sun Compass
อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์

. . . .

. Home : ข่าวสารฮวงจุ้ย

. Fengshui Tips
. Tools : อุปกรณ์ฮวงจุ้ย
. หนังสือฮวงจุ้ย หนังสือ ตำรา ฮวงจุ้ย
. Fengshui Software
. Fengshui Online Software
. WebBoard / Member Only
. FengshuiTown บริการ
. ติดต่อ Fengshuitown


 


จานวัดองศาด้วยแสงอาทิตย์
Fengshui Sun Compass

ในการกำหนดบทบาทของดาว 9 ดวง ในระบบวิชาดาว 9 ยุค ของชมรมภูมิโหราศาสตร์
จำเป็นต้องได้องศาที่ละเอียดแม่นยำ เพราะหากผิดพลาดเพียงเล็กน้อย ผลลัพธ์ที่ได้ อาจกลายเป็นตรงกันข้าม

ในปัจจุบัน การหาสถานที่สำหรับวัดองศาโดยปราศจากการรบกวนของโลหะ (ปลอดเหล็ก)
และสิ่งรบกวนอื่น ๆ หาได้น้อยมาก และถึงแม้จะมี บ่อยครั้งก็ไม่สามารถมองเห็น เป้าหมายในการวัดได้
ทำให้ไม่สามารถหาองศาที่ถูกต้องได้

กรณีที่ไม่สามารถวัดด้วยกล้องวัดองศา หรือเข็มทิศทั่วไปได้
วิธีการโดยทั่วไป คือ ต้องจ้างช่างรังวัด ใช้กล้องวัดมุม Theodolite วัดองศา
ซึ่งค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งค่อนข้างสูง ประมาณ 4,000 - 5,000 บาท

ส่วนวิธีการใช้ GPS ( Global Positioning System ) เ ป็นอุปกรณ์แจ้ง ตำแหน่งพิกัดต่าง ๆ โดยการรับสัญญาณจากดาวเทียม แต่โดยทั่วไปจะมีค่าเบี่ยงเบน +/- 3 องศา

สืบเนื่องจาก ปลายปี 2544 บ้านของลูกศิษย์หลายแห่งไม่สามารถวัดองศาได้
เนื่องจากอยู่ในซอย มีโลหะเบี่ยงเบนมาก

ทางอาจารย์เกรียงไกร บุญธกานนท์์ จึงได้นำภูมิปัญญาของอาจารย์ฮวงจุ้ยในอดีต
คือ วิธีการวัดองศาด้วยระบบแสงอาทิตย์ มาทำการทดสอบ เปรียบเทียบกับการวัดองศาจริง
และการทำรังวัด ปรากฎว่ามีความถูกต้อง และสม่ำเสมอ

จึงได้ผลิตจานวัดนี้ ในงานไหว้ครู ( กค. 2545 ) นับเป็นจานวัดองศา ด้วยแสงอาทิตย์ ชุดแรกในเมืองไทย
ตัดปัญหาเรื่องความผิดพลาด จากการใกล้โลหะ หรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ให้ค่าความถูกต้องใกล้เคียงกับ กล้องวัดมุม Theodolite ที่มีราคาเป็นแสน

และศิษย์ทั้งหลาย ของชมรมฯ ได้มีโอกาสนำไปใช้ ในราคาประหยัด โดยให้ความถูกต้องแม่นยำสูงสุด

 

จานวัดองศา
จานวัดองศาด้วยแสงอาทิตย์


Solar AziMuth


จานวัดองศา ด้วยแสงอาทิตย์

รุ่นที่ 1 ต้องใช้จานวัด 2 ชุด และผู้วัด 2 คน ไม่ค่อยสะดวกในการทำงาน

ต่อมา ได้พัฒนาเป็นรุ่นที่ 2 ใช้ร่วมกับ โปรแกรมคำนวณตำแหน่งดวงอาทิตย์
ให้ค่าออกมาเป็นองศา
เรียก องศาแสงอาทิตย์ Solar AziMuth

ใช้จานวัดรุ่นใหม่เพียง 1 ชุด และผู้วัด 1 คน
ให้ความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำขึ้น

 

 

Sinsae : Solar AziMuth สุริยองศา

Software การคำนวณองศาแสงอาทิตย์
พัฒนาขึ้นเอง โดยใช้ความรู้สากล

แต่ใช้ค่า Declination ของไทย
ให้ความแม่นยำในระดับเขต และแขวง


Software เลือกได้ระหว่าง
PC Version

 

 

 

 

 

 

หรือ Android
Version นี้
จะสะดวกกว่า เมื่อเรียกโปรแกรม
จะหาตำแหน่ง พิกัดเอง
และขึ้นค่า มุมแสงอาทิตย์ ให้แบบ Auto
รวดเร็ว และสะดวก


วิธีการใช้งาน จานวัดองศาระบบแสงอาทิตย์ : อ่านได้จาก
หนังสือ จัดบ้านตามหลัก ฮวงจุ้ย ยุค 8


ราคา 5,900 บาท ( จานวัด + อุปกรณ์ )

โปรแกรม สุริยองศา 500 บาท


สั่งซื้อได้ที่นี่

แบบฟอร์ม สั่งซื้ออุปกรณ์
หากท่านเป็นสมาชิก ระบบจะขึ้นข้อมูลตัวท่านให้เอง โดยไม่ต้องกรอก

 

แจ้งผลการใช้งาน ติชมแนะนำ สอบถามปัญหา โปรแกรมได้ ที่ WebBoard

 


หมายเหตุ

หลักการคิด จานวัด วิธีการวัด และคู่มือ เป็นลิขสิทธิ์ของชมรมภูมิโหราศาสตร์ CopyRight 2002
แจ้งผลการใช้ เสนอแนะ ติชม ได้ที่ fs2004 @ yahoo.com

โลกมีเส้นผ่านศูนย์กลางแนวศูนย์สูตร : 12,756 กิโลเมตร
ดวงอาทิตยมีเส้นผ่านศูนย์กลางแนวศูนย์สูตร 1,391,980 กิโลเมตร

ดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าโลก 109 เท่า
โลกของเรา ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 149,600,000 กิโลเมตร

 

 


Fengshui Town. เมืองแห่งความรู้ด้านฮวงจุ้ย

 

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ทิศทาง ดาว 9 ยุค : Fengshuitown.com เมืองฮวงจุ้ย สงวนลิขสิทธิ์