ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ฮวงจุ้ย Fengshuitown ซินแส อ.เกรียงไกร

การเรียน การสอน วิชาฮวงจุ้ย
เผยแพร่ ฮวงจุ้ย เป็นวิทยาทาน ตั้งแต่ 2531
อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์

. . . .

. Home : ข่าวสารฮวงจุ้ย

. Fengshui Tips
. Tools : อุปกรณ์ฮวงจุ้ย
. หนังสือฮวงจุ้ย หนังสือ ตำรา ฮวงจุ้ย
. Fengshui Software
. Fengshui Online Software
. WebBoard / Member Only
. FengshuiTown บริการ
. ติดต่อ Fengshuitown


 


ระบบการ เรียนวิชาฮวงจุ้ย
หลักสูตรใหม่ ( เริ่มรุ่น 43)

ฮวงจุ้ย พื้นฐาน

อบรมเรียนฮวงจุ้ย ขั้นพื้นฐาน

ปฐมนิเทศ : ผู้เรียนทุกคนกล่าวสัจจปฎิณานตัวเป็นศิษย์
เรียน ทฤษฎีฮวงจุ้ย ในระดับเบื้องต้น จำนวน 4 ครั้ง ( โดยประมาณ )
รวมศึกษานอกสถานที่ 1 ครั้ง โดยอาจารย์เป็นผู้นำ

และทัศนศึกษาสุสานฮูลิน รวมถึงพิธีไหว้อาจารย์ปู่

ขั้น 2 : ฮวงจุ้ย ชัยภูมิ และวิชา ดาว 9 ยุค
( เดินดาว, บทบาท, ทัศนศึกษา ภายนอก 1 ครั้ง )

ขั้น 3 : ดวงชะตา ระบบฮวงจุ้ย
( ผูกดวง, ราศีแฝง, วัยจร, ภาคี ปะทะ, ธาตุสำคัญ, ลัคนา, ปรับแก้ดวง )

ขั้น 4 : ฤกษ์ยาม ระบบฮวงจุ้ย
( ระบบธาตุแท้, ธาตุจักรวาล, ดวงดาว, สรุป )

ด้วยการเรียน หลักฮวงจุ้ย แบบต่อเนื่อง จบเป็นรายวิชา
ระบบใหม่นี้ จะทำให้ จำนวน ชม.เรียนลดลง เข้าใจได้ดีขึ้น

นอกจากนี้ หากผู้เรียนรุ่นใด ๆ ที่ไม่เข้าใจ
สามารถติดต่อ ลงทะเบียนเรียนซ้ำเป็นแต่ละวิชาได้ง่าย
(หลักสูตรฮวงจุ้ย ใหม่)

ฮวงจุ้ย ดาว 9 ยุค

ขั้นที่ 5 : ฮวงจุ้ย ภาคปฏิบัติ ( ผลไปหาเหตุ )
โดยผู้เรียนไปหาข้อมูล โดยนำเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
แล้วนำมาวิเคราะห์ นำเสนอ โดยใช้ หลักฮวงจุ้ย ของชมรมฯ
และอาจารย์เป็นผู้สรุป แก้ไขฮวงจุ้ย

 

ฮวงจุ้ย fengshui

ขั้นที่ 6 : ฮวงจุ้ย ภาคปฏิบัติ ( เหตุไปหาผล )
โดยผู้เรียนไปหาข้อมูลเบื้องต้น โดยไม่มีการซักถามเหตุการณ์
และใช ้หลักวิชาฮวงจุ้ย ของสำนัก
มาวิเคราะห์ ทำนายเหตุการณ์
นำเสนอ โดยอาจารย์เป็นผู้สรุป แก้ไขฮวงจุ้ย

ดังนั้น การเรียนฮวงจุ้ย ในขั้นที่ 1 - 4 คือ ฮวงจุ้ย ภาคทฤษฎี
และ 5 - 6 คือ ฮวงจุ้ย ภาคปฏิบัติ

สำหรับผู้ที่เรียนฮวงจุ้ยถึงขั้นนี้แล้ว ก็จะมีความรู้เพียงพอ
ที่จะช่วยเหลือ ฮวงจุ้ยบ้าน ตนเอง
รวมทั้ง ฮวงจุ้ยบ้าน ผู้อื่นได้ในระดับหนึ่ง

ฮวงจุ้ย fengshuitown

สำหรับ การเรียนฮวงจุ้ย ในขั้นที่ 7 และ 8
คือภาคทฤษฎี ฮวงจุ้ย ขั้นสูงทั้งของสำนัก
และ เรียนฮวงจุ้ย ระบบภายนอกทั่วไป

 


สมาชิกชมรม ฯ ขั้นที่ 5 และ 6
ในการทำกรณีศึกษา มีข้อพึงระวังดังนี้

1. การวัดองศาให้ถูกต้อง เป็นเรื่องสำคัญที่สุด
ดังนั้นให้ทุกกลุ่มที่มานำสนองาน
ต้องถ่ายรูปเพื่อแสดงสถานที่วัด และวิธีการวัด

2. ห้าม แนะนำให้เจ้าของบ้านแก้ไขใด ๆ
ก่อนได้รับข้อสรุปจากอาจารย์

เฉพาะสมาชิกขั้นที่ 5 6
1. ในการไปวัดสถานที่ ให้ติดต่อชมรม
เพื่อให้รุ่นพี่ที่มีความชำนาญไปตรวจสอบการวัด

*** สำหรับสมาชิกทุกรุ่น ***
ทางชมรม ขอความร่วมมือมายังสมาชิกทุกท่าน
โปรดกรุณาเรียนตามรุ่น ห้ามเรียนข้ามรุ่น
( ได้มีการร้องเรียนมาหลายครั้ง จึงขอความร่วมมือมา ณ ที่นี้ด้วย )

แต่สามารถ เรียนฮวงจุ้ย ทบทวนร่วมกับรุ่นน้องได้
และกรุณาอย่าซักถามคำถามที่ละเอียดกว่า
การเรียนฮวงจุ้ย ในขั้นดังกล่าว


โอวาทอาจารย์

อันวิชาฮวงจุ้ยนั้น  ต้องเรียนให้จบ และ เรียนให้ครบ
ซึ่งหลักการเรียนมีอยู่ว่า   3 ปี เรียนจบ   10 ปี เรียนครบ
และตลอดชีวิตเรียนไม่หมด

ฉะนั้น จึงต้องเรียกตัวเองว่า  “ผู้เรียนรู้รุ่นหลัง”  
และต้องเคารพผู้เฒ่า ให้เกียรติผู้รู้  เอ็นดูผู้ด้วย

ฉะนั้น จึงไม่กล่าวหาว่าร้าย และลบหลู่ผู้อื่น
ซึ่งจะสำรวมจิต และมีสมาธิ ไว้ว่า

ผู้ใดตำหนิติเตียนข้า  คือ  อาจารย์ข้า 
ผู้ใดกล่าวหาว่าร้ายข้า  คือ  ให้ความสว่างข้า

และ ต้องให้ความหมายว่า
บุคคลใดเป็นศิษย์ แล้วรู้จักพัฒนาต่อยอด  ต่อได้ดีกว่าอาจารย์

และปฏิบัติตามคำสอนของอาจารย์
บุคคลผู้นั้น  คือ  ศิษย์ที่น่าชื่นชมยินดี

บุคคลใดเป็นศิษย์
   แล้วกล่าวหาว่าร้ายอาจารย์ 
บุคคลนั้น คือ ศิษย์ล้างครู

บุคคลใดมิได้เป็นศิษย์
   แล้วกล่าวหาว่าร้ายผู้อื่น 
บุคคลผู้นั้น  คือ ขาดจรรยามารยาท

บุคคลใดที่เป็นศิษย์ล้างครู หรือขาดจรรยามารยาท
                             
บุคคลเหล่านี้ หากไปสนทนาด้วย  จะติดราคี

 


สมัครเรียน อบรมเรียนฮวงจุ้ย
กรุณาติดต่อ 02-2349358
วันและเวลาทำการ

เรียนฮวงจุ้ย ที่ โรงแรมตวันนา ( สุรวงศ์ )

ขั้น 1 เรียนทุกวันอาทิตย์ ช่วงบ่าย
ขั้น 2 - 3 เรียนวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์
ขั้น 4 เป็นต้นไป เรียนวันเสาร์
( อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ )

ขอให้เรียน เรียนให้ครบ
เรียนให้รู้ เรียนให้จบ
เรียนไปแล้ว ขอให้มีการพัฒนา...

มีคำกล่าวว่า
มีลูกศิษย์เป็นจอหงวน
แต่ไม่มีอาจารย์เป็นจอหงวน หมายความว่า
หน้าที่โดยตรงของอาจารย์ คือ
สอนให้ศิษย์เก่งกว่าอาจารย์

ศิษย์อาจารย์หยกสิ่ว แซ่โง้ว
เกรียงไกร บุญธกานนท

ประธานชมรมภูมิโหราศาสตร์

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน

 

 


Fengshui Town. เมืองแห่งความรู้ด้านฮวงจุ้ย

 

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ทิศทาง ดาว 9 ยุค : Fengshuitown.com เมืองฮวงจุ้ย สงวนลิขสิทธิ์