ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ฮวงจุ้ย Fengshuitown ซินแส อ.เกรียงไกร

หล่อแก จานเข็มทิศ กล้องวัดองศา
Fengshui Compass
อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์

. . . .

. Home : ข่าวสารฮวงจุ้ย

. Fengshui Tips
. Tools : อุปกรณ์ฮวงจุ้ย
. หนังสือฮวงจุ้ย หนังสือ ตำรา ฮวงจุ้ย
. Fengshui Software
. Fengshui Online Software
. WebBoard / Member Only
. FengshuiTown บริการ
. ติดต่อ Fengshuitown


 






หล่อแก จานเข็มทิศ กล้องเข็มทิศ วัดองศา
Loupan / Fengshui Compass

หล่อแก loupan

หล่อแก - Loupan

หล่อแก ( ล่อแก ) เข็มทิศจีน Loupan

จานเข็มทิศ สำหรับ ซินแส ใช้ในการ วัดองศา การใช้งานค่อนข้างยุ่งยาก

ใช ้หล่อแก วัดองศา ให้แม่นยำ ต้องอาศัยทักษะ และความชำนาญสูง
เพราะต้องเล็ง เทียบตำแหน่งที่จะวัด กับแนวฉากของจาน หล่อแก
รวมทั้งต้องถือให้นิ่ง และได้ระนาบ ( ระดับน้ำ )
โอกาส วัดองศา ผิดพลาดมีสูง

หล่อแก เหมาะสำหรับการศึกษา แต่ไม่เหมาะในการใช้วัดองศา



 

กล้องวัดองศา

กล้องวัดองศา เข็มทิศ

กล้องวัดองศา

กล้องวัดองศา ( กล้องเข็มทิศ ) Sight Compass

วัดองศา ได้สะดวก ง่ายกว่า รวดเร็ว และแม่นยำกว่า ต้องยืนในที่ปลอดเหล็ก
( รัศมีรอบตัวซ้ายขวา บนล่าง ระยะ 6 เมตร ต้องไม่มีเหล็ก )

ยกกล้องเข็มทิศขึ้น เล็งเป้าหมาย เช่น ขอบกำแพง แล้วอ่านค่าเป็นตัวเลข องศา ได้ทันที
ราคาค่อนข้างสูง ประมาณ 3,000 - 5,000 บาท ขึ้นกับคุณภาพ

วัดองศาเลนส์ กล้องวัดองศา

หมายเหตุ :
การวัดองศา ให้เที่ยงตรง ต้องหลีกเลี่ยงโลหะ
ให้มากที่สุด ระยะรอบตัวผู้วัดอย่างน้อย 4-6 เมตร ต้องปลอดจากโลหะ


เช่น รถ เศษเหล็ก เฟอร์นิเจอร์ เสาสัญญาณ คาน
กำแพง ป้ายโฆษณา โครงเหล็ก คานเหล็กด้านใต้พื้นดิน ฯลฯ

และปลอดจากสนามแม่เหล็ก เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น ลำโพง เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ติดเครื่อง เสาไฟฟ้าแรงสูง เป็นต้น
แต่ด้วยเงื่อนไขในปัจจุบัน ทำให้เป็นไปได้ยากมาก


Zone องศา

เข็มทิศ

สิ่งที่ต้องระวัง คือ

กล้องเข็มทิศเหล่านี้จะมีการปรับค่า Declination
สำหรับแต่ละ Zone ของโลก

หากเลือกผิด Zone องศาจะเพี้ยนไปด้วย
เช่น Zone Austrialia จะเพี้ยนกับทาง Zone ประเทศไทย
ประมาณ 1 - 1.5 องศา


วัดองศา
การวัดองศา : วิธีวัดของทหาร ที่ต้องเที่ยงตรงแม่นยำที่สุด


ท่านที่วัดองศาเอง ลองศึกษาดูว่า
การใช้งานจริง ต้องอาศัยความระมัดระวังเพียงใด

กระทู้ที่เกี่ยวข้องกับกล้องวัดองศา



ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน

 

 


จานเข็มทิศ กล้องวัดองศา หลัวผาน หล่อแก

 

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ทิศทาง ดาว 9 ยุค : Fengshuitown.com เมืองฮวงจุ้ย สงวนลิขสิทธิ์