ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ฮวงจุ้ย Fengshuitown ซินแส อ.เกรียงไกร

เมืองฮวงจุ้ย Fengshuitown : ชมรมภูมิโหราศาสตร์
เผยแพร่ ฮวงจุ้ย เป็นวิทยาทาน ตั้งแต่ 2531
อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์

. . . .

. Home : ข่าวสารฮวงจุ้ย

. Fengshui Tips
. Tools : อุปกรณ์ฮวงจุ้ย
. หนังสือฮวงจุ้ย หนังสือ ตำรา ฮวงจุ้ย
. Fengshui Software
. Fengshui Online Software
. WebBoard / Member Only
. FengshuiTown บริการ
. ติดต่อ Fengshuitown


 


ชมรมภูมิโหราศาสตร์ ฮวงจุ้ย

ประวัติ ชมรมภูมิโหราศาสตร์
( สำนัก ภูมิโหราศาสตร์ )

พ.ศ.2531
คุณเกรียงไกร บุญธกานนท์ และผู้รู้วิชา ฮวงจุ้ย ประมาณ 7-8 คน รวมตัวกันก่อตั้งชมรม ภูมิโหราศาสตร์ ขึ้น ในลักษณะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ โดยมีเจตนารมณ์ เพื่อเผยแพร่ออกไปเป็น วิทยาทาน

พ.ศ.2532
เปิดให้บุคคลที่สนใจ เข้าสนใจศึกษา มีสมาชิกประมาณ 20-30 ท่าน โดยการศึกษาเป็นภาษาจีนทั้งหมด

พ.ศ.2533
เปิดการอบรมภาคภาษาไทย รุ่นที่ 1 โดยสอนเป็นภาษาไทย
แต่ตัวราศีต่าง ๆ นั้น เป็นอักษรจีนทั้งหมด มีสมาชิกประมาณ 10 กว่าคน

พ.ศ.2534
เปิดการอบรมภาคภาษาไทย รุ่นที่ 2
และได้ใช ้รหัสตัวเลข แทนราศีภาษาจีน เพื่อให้สะดวกในการเรียนการสอนสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาจีน
และดำเนินการสอนเรื่อยมา

จนกระทั่งปัจจุบัน (พ.ศ.2551)
เปิดอบรมรุ่นที่ 46 รวมสมาชิกทั้งสิ้นประมาณ 10,400 คน

ชมรมภูมิโหราศาตร์ เปิดรับสมัคร ปีละ 2 รุ่น
ประมาณ เดือนมกราคม และเดือนมิถุนายน

 

เนื่องด้วยการสอนเป็นวิทยาทาน จึงไม่มีการคิดค่าเรียน ค่าสอน
จะคิดค่าใช้จ่ายเฉพาะค่า Coffee Brake ของโรงแรม ค่าเอกสาร
อุปกรณ์ หนังสือประกอบการเรียน ฯลฯ

ท่านที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้ที่
ชมรม ภูมิโหราศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 02-234-9358

ในวันและเวลาทำการ

 

 


Fengshui Town. เมืองแห่งความรู้ด้านฮวงจุ้ย

 

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ทิศทาง ดาว 9 ยุค : Fengshuitown.com เมืองฮวงจุ้ย สงวนลิขสิทธิ์