ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ฮวงจุ้ย Fengshuitown ซินแส อ.เกรียงไกร

ทดสอบกล้องวัดองศา จานวัดแสงอาทิตย์
เผยแพร่ ฮวงจุ้ย เป็นวิทยาทาน ตั้งแต่ 2531
อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์

. . . .

. Home : ข่าวสารฮวงจุ้ย

. Fengshui Tips
. Tools : อุปกรณ์ฮวงจุ้ย
. หนังสือฮวงจุ้ย หนังสือ ตำรา ฮวงจุ้ย
. Fengshui Software
. Fengshui Online Software
. WebBoard / Member Only
. FengshuiTown บริการ
. ติดต่อ Fengshuitown


 


ความแม่นยำของอุปกรณ์วัดองศา ภาค 2

สืบเนื่องจาก ผู้ผลิตกล้องวัดองศา Silva Model 80 เลิกทำการผลิต

จึงได้สั่งกล้องวัดองศารุ่นอื่น ๆ มาเปรียบเทียบคุณสมบัติ ราคา ความเหมาะสมอื่น ๆ

จากนั้น กำหนดสถานที่ในการวัดองศา เป็นสวนสาธารณะ เพื่อให้ปลอดเหล็กมากที่สุด

โดยมีซือเฮีย 3 ท่าน คือซือเฮียสุภชัย ซือเฮียชาติชัย ซือเฮียโอภาส เป็นผู้ทดสอบร่วมกัน

 

เป้าหมาย วัดองศา

กำหนดเป้าหมาย แล้ววัดด้วย จานวัดแสงอาทิตย์

โปรดสังเกตุว่า ขาเก้าอี้แม้จะเีอียงแต่ จานวัดจะตรงได้ระนาบ ทำฉากกับเป้าหมาย

 

จานวัดแสงอาทิตย์

ตั้งเวลา ปรับระดับน้ำ ทดสอบความมั่นคง วัดองศา

ตรวจสอบว่าเป็นแสงอาทิตย์ืตรง Direct Sunlight ไม่ผ่านเมฆหมอก

แล้วเช็คระดับน้ำอีกครั้ง


หมายเหตุ เนื่องจากถ่ายรูปหลังจากวัดองศาเสร็จได้สัก 5 นาที

เงาที่ทาบลงบนช่องจึงเคลื่อนไปจากเดิม ไม่ตรงช่องเหมือนตอนวัด

 

กล้องวัดองศา

อุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ

กล้องวัดองศาสีน้ำเงิน Silva Model 80 จำนวน 2 กล้อง เพื่อความแม่นยำ

กล้องวัดองศาสีเหลือง Silva เป็นรุ่น Professional ของซือเฮียสุภชัย

กล้องสีเทา และกล้องสีดำ ไม่ขอระบุยี่ห้อ แต่เป็นรุ่นสำหรับประเทศไทย

 

การวัดองสา ฮวงจุ้ย

โปรดสังเกตุว่า รอบตัวผู้วัดเป็นที่โล่งกว้าง ปราศจากโลหะ ตึุกสูง รถ เสาไฟฟ้า

 

ฮวงจุ้ย - เข็มทิศ วัดองศา

แล้ววัดเปรียบเทียบกับการยืนเก้าอี้วัดอีกครั้ง เพื่อให้ปลอดเหล็กจากพื้นที่อาจฝังอยู่

 

สรุปผลการวัดองศา

1. กล้องวัดสีน้ำเงิน ยืนบนเก้าอี้ ได้องศาตรงกับ จานวัดแสงอาทิตย์
... แต่หากยืนบนพื้น จะเบี่ยงเบนไปประมาณ 0.25 - 0.5 องศา
... หมายเหตุ กล้องสีน้ำเงินทั้ง 2 กล้องให้ค่าเท่ากัน ถือได้ว่า สินค้ามีมาตรฐานดี

2. กล้องวัดสีเหลือง ได้องศาตรงกับ จานวัดแสงอาทิตย์ ทั้งยืนบนพื้น และบนเก้าอี้
... อ่านค่าง่าย มีน้ำหนักพอประมาณ ( Case ทำด้วย Aluminium Alloy )
... ถือได้ว่า อ่อนไหวต่อเหล็กน้อยที่สุด

3. กล้องสีเทา
... ยืนบนพื้น จะเบี่ยงเบนไปประมาณ 0.75 - 1 องศา
... ยืนบนเก้าอี้ จะเบี่ยงเบนไปประมาณ 0.5 - 0.75 องศา

... นอกจากนี้ ผู้วัดแต่ละท่านได้ค่าไม่เท่ากัน เบี่ยงเบนกันไปเล็กน้อย
... เนื่องจาก กล้องมีน้ำหนักเบาเกินไป การถือมีโอกาสแกว่งได้ง่าย

... Lens วัด อ่านค่ายากกว่ารุ่นสีน้ำเงิน
... โอกาสผิดพลาดจาก Human Error มีมากสุด

4. กล้องวัดสีดำ ผลใกล้เคียงกับกล้องสีน้ำเงิน ( แต่ปัจจุบันนี้ ไม่มีผลิต )

 

เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หล่อแก จานเข็มทิศ กล้องเข็มทิศ วัดองศา

จานวัดองศาด้วยแสงอาทิตย์

ความแม่นยำของอุปกรณ์วัดองศา ภาค 1

การวัดองศา ให้แม่นยำ ( ระดับการทหาร )

 

 


Fengshui Town. เมืองแห่งความรู้ด้านฮวงจุ้ย

 

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ทิศทาง ดาว 9 ยุค : Fengshuitown.com เมืองฮวงจุ้ย สงวนลิขสิทธิ์