ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ฮวงจุ้ย Fengshuitown ซินแส อ.เกรียงไกร

สุสาน (ฮวงซุ้ย) สำคัญอย่างไร
เผยแพร่ ฮวงจุ้ย เป็นวิทยาทาน ตั้งแต่ 2531
อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์

. . . .

. Home : ข่าวสารฮวงจุ้ย

. Fengshui Tips
. Tools : อุปกรณ์ฮวงจุ้ย
. หนังสือฮวงจุ้ย หนังสือ ตำรา ฮวงจุ้ย
. Fengshui Software
. Fengshui Online Software
. WebBoard / Member Only
. FengshuiTown บริการ
. ติดต่อ Fengshuitown


 


สุสาน (ฮวงซุ้ย  ) สำคัญอย่างไร

          มนุษย์เราเมื่อเกิดมา ส่วนหนึ่งของชีวิตจะถูกกำหนดโดยพ่อแม่อย่างน้อยครึ่งหนึ่ง โดยเฉพาะคนจีนจะถูกกำหนดเกือบ 3 ใน 4  ส่วน เช่น การเลือกคู่ครองในสมัยก่อน ล้วนพ่อแม่เลือกให้

แม้ชาวตะวันตก ที่มีทัศนคติให้ช่วยเหลือตนเอง แนวความคิดต่าง ๆ เหล่านี้ก็ถูกกำหนดมาจากพ่อแม่
พ่อแม่มีอิทธิพลต่อเรา หลังจากที่พ่อแม่ชีวิตล่วงไปแล้ว  เกิดการกระทำใด ๆ ก็เป็นไปตามที่กระทำการนั้น เหมือนเป็นถนนชีวิตของลูกหลาน  เช่น

 1. คนไทย มักลอยอังคาร เถ้ากระดูกจะกระจัดกระจายไปคนละทิศทาง
  > ทำให้ลูกหลานจะขาดจุดศูนย์รวม กระจัดกระจาย แยกย้าย
  ตัวใครตัวมัน ไม่ค่อยมีการช่วยเหลือกัน

 2. คนมุสลิม มักจะฝังรวม ๆ  กัน ก่อให้เกิดความรัก ผูกพัน สามัคคี ในระหว่างกลุ่ม

 3. คนตะวันตก ลักษณะการฝังคล้ายคนจีน แต่ไม่เน้นองค์ประกอบ
  และมีรูปลักษณ์ที่ต่างกัน

 4. คนจีน ฝังเป็นสุสาน ( ฮวงซุ้ย หรือฮวงจุ้ยสงบ - ฮวงจุ้ยคนตาย )
  > ก่อเกิดเป็นจุดศูนย์รวมของครอบครัว การมาไหว้บรรพบุรุษร่วมกัน
  > ทำให้เกิดความพบปะ ผูกพัน มีน้ำใจช่วยเหลือกัน เห็นความสำคัญของผู้อาวุโส


ความสำคัญของสุสาน ( ฮวงซุ้ย / ฮวงจุ้ย )
1.  เป็นที่อยู่สุดท้ายของบรรพชน
2.  เป็นความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ของบุตรหลาน
3.  เป็นการผูกพันสายใยในสายเลือด
4.  เป็นการวางกรอบชีวิตให้กับลูกหลาน ( เป็นตัวชี้พฤติกรรมของลูกหลาน )


คนจีนในอดีต เมื่อพ่อแม่เสียชีวิต ลูกชายจะผลัดกันไปเฝ้าที่สุสาน
เป็นเพื่อนพ่อแม่ 3 ปี  เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู

ในระหว่างที่เฝ้า ก็มักจะอ่านตำรา ศึกษาวิชาการต่าง ๆ  บัณฑิตจึงมักเกิดจากที่นี่
( ในเรื่อง 24 ยอดกตัญญูของจีนก็มีบันทึกการกระทำดังกล่าว
)

ต่างกับปัจจุบัน ที่ผู้ใหญ่บางคนบอกว่า 
ห้ามมาไหว้เป็นเวลา 3 ปี  ซึ่งผิดกับประเพณี เท่ากับทิ้งพ่อแม่ 
นับเป็นคำสอนที่ไม่ถูกต้องเป็นอย่างยิ่ง


ในยุคปัจุบัน พ่อแม่หลายคนมักจะเผา แล้วลอยอังคาร ด้วยสาเหตุต่าง ๆ กัน

 1. ตามประเพณีสืบต่อกันมา
  ไม่ถือเป็นพฤติกรรมที่ผิดโดยชัดเจน เพราะทำตามประเพณี
  แต่จะทำให้ขาดสายสัมพันธ์ทางสายเลือดของตระกูล

 2. พ่อแม่กลัวลูกลำบาก ในการไปไหว้
  ถือเป็นความผิดพ่อแม่ ที่ไม่สอนให้ลูกรู้จักหน้าที่ ไม่รู้จักความกตัญญู

 3. จากความเห็นของลูกให้ทำ เพื่อไม่ต้องเป็นภาระ

  พ่อแม่เลี้ยงดู ให้ความรักเรามาตลอดชีวิต 
  เสียสละเวลาเพียงปีละครั้งไปไหว้  ยังไม่สามารถกระทำได้ 
  ไม่สนใจ  ในที่สุดจะก่อเกิดเป็นพฤติกรรมเห็นแก่ตัว
  มุ่งแต่ผลประโยชน์ตนเอง  ไม่สนใจประโยชน์ส่วนรวม
  และประเทศชาติ   สู้คนอีสานที่ต้องกลับไปไหว้พ่อแม่
  ในเทศกาลสงกรานต์ยังไม่ได้

  กรณีหลังสุดนี้ จะก่อเกิดผลลบร้ายแรงในอนาคตของรุ่นตนเอง
  และลูกหลานอย่างเบาที่สุด ลูกหลานก็จะทำกับตนเอง เหมือนที่ตนเองทำกับบรรพบุรุษ

  กรณีจำเป็นต้องลอยอังคาร ตามความเชื่อ หรือตามประเพณี 
  ไม่ควรลอยทิ้งทั้งหมด  ควรนำอัฐิส่วนหนึ่งบรรจุในเจดีย์ กำแพงวัด
  เพื่อเป็นตัวแทน ไว้กราบไหว้

  ห้ามบรรจุในบ้าน เพราะเป็นที่อยู่ของคนเป็น ไม่ใช่ที่อยู่คนตาย

  ห้ามบรรจุใต้ฐานพระ เพราะวิญญาณบรรพบุรุษจะถูกกดทับ ไม่เป็นอิสระ

 

ชัยภูมิสุสาน ฮวงซุ้ย ฮูลิน


วิธีการเลือกสุสาน ( ฮวงจุ้ย / ฮวงซุ้ย )

สุสานชื่อดังในอดีตที่ทำไปแล้วประสบความเจริญรุ่งเรือง ก็เพราะปฏิบัติตามหลักวิชาฮวงจุ้ยครบถ้วน สมบูรณ์  มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

 1. ชัยภูมิพื้นฐาน

  1.1  สุสานต้องอยู่ที่เชิงเขา
  ปรมาจารย์ในอดีตได้กำหนดไว้ สุสานต้องอยู่ที่เชิงเขา ที่เพาะปลูกไม่ได้
  และคนเป็นต้องอยู่พื้นราบ เพื่อสะดวกในการเพาะปลูก ทำการค้า
  คนตายต้องอยู่เชิงเขา คนเป็นต้องอยู่พื้นราบ
  ( คนตายไม่แย่งที่คนเป็น  คนเป็นไม่แย่งที่คนตาย )
  เช่น สุสานในตัวเมือง เช่นที่สีลม  จะเป็นปัญหาในอนาคต

  1.2  ชัยภูมิต้องมีที่มา
  1   ทอ - รก
  2   เส็ก - สายสะดือ
  3   เหว็ง - ครรภ์
  4   ยก - คลอด

  1.3  มีอาณาจักร
  1   เต่าดำ
  2   มังกรเขียว
  3   เสือขาว
  4   ช่องน้ำ
  5   หงส์แดง

 2. ทิศทางที่ดี  บทบาทของดวงดาว
  ในหลายกรณี สภาพชัยภูมิมีความสง่างาม สมบูรณ์แบบ
  แต่ตั้งองศาผิด จากดีกลายเป็นเลวร้ายได้

 3. บุคคล  ปีเกิดต้องสมพงษ์กับทิศที่บรรจุ  ไม่ใช่ว่าคนตายแล้ว จะฝังทิศใดก็ได้   ต้องดูว่าธาตุปีเกิดของบรรพบุรุษ ( ทั้งชายและหญิง ) กับธาตุทิศที่จะฝังเข้ากันได้หรือไม่  

  ทิศสุสาน ฮวงซุ้ย

  หากเป็นทิศทางส่งเสริม  ก็จะได้ผลดี
  นอกจากนี้ ยังต้องดูตำแหน่งของลูกแต่ละคนที่ถูกกำหนดจาก
  ทิศทางสุสานว่าเข้ากันได้กับธาตุปีเกิดของแต่ละคนด้วยหรือไม่

 4. ฤกษ์ยาม  ถูกต้องและเหมาะสม

  *** ในสมัยโบราณ หากเป็นทิศห้ามฝังประจำปี
  ลูกหลานจะฝังในปีถัดไป เพื่อให้ได้ฤกษ์ที่ดี ( ไม่ใช่ 7 วันฝัง )
  ( อ่านเพิ่มเติมในภาคผนวก หนังสือปฎิทินฤกษ์มงคล )


  บทบาทของสุสานสามารถส่งผลทั้งด้านความเจริญรุ่งเรือง หรือล้มเหลว


 


สุสาน (ฮวงซุ้ย - ฮวงจุ้ย) สำคัญต่อลูกหลานมาก

 

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ทิศทาง ดาว 9 ยุค : Fengshuitown.com เมืองฮวงจุ้ย สงวนลิขสิทธิ์