ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ฮวงจุ้ย Fengshuitown ซินแส อ.เกรียงไกร

การย้าย หัวนอน เตียงนอน โต๊ะทำงาน

เผยแพร่ ฮวงจุ้ย เป็นวิทยาทาน ตั้งแต่ 2531
อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์

. . . .

. Home : ข่าวสารฮวงจุ้ย

. Fengshui Tips
. Tools : อุปกรณ์ฮวงจุ้ย
. หนังสือฮวงจุ้ย หนังสือ ตำรา ฮวงจุ้ย
. Fengshui Software
. Fengshui Online Software
. WebBoard / Member Only
. FengshuiTown บริการ
. ติดต่อ Fengshuitown


 


การย้าย หัวนอน / เตียงนอน / โต๊ะทำงาน

 1. กำหนดฤกษ์
  ต้องดูทิศตั้งกระทำการ ทิศหลังบ้าน ทิศประธาน ทิศที่ย้ายจากมา ห้ามปะทะและเป็นอสูร

 2. เมื่อได้ฤกษ์ย้าย
  ให้ย้ายจุดสำคัญให้เสร็จภายในฤกษ์ ได้แก่ โต๊ะทำงาน เตียงนอน
  สำหรับรายการตกแต่งอื่น ๆ เช่น ทาสี ให้เริ่มต้นทำในฤกษ์นี้
  แต่ไม่จำเป็นต้องเสร็จทั้งหมด เสร็จภายหลังได้ ถือเป็นฤกษ์ต่อเนื่องจากฤกษ์นี้ ไม่ต้องดูฤกษ์ใหม่

 3. การย้าย โต๊ะทำงาน / เตียงนอน เรียงตามลำดับความสำคัญในการพิจารณาได้ดังนี้

  1. ธาตุสำคัญ
  2. ดาว 9 ยุค ( เน้นที่ประตู )
  3. ชัยภูมิ

 4. สำหรับ โต๊ะทำงาน
  มีเคล็ดลับในการเสริมบทบาท คือ ใช้เหรียญบาท หรือเหรียญห้า หรือเหรียญสิบ
  เคาะโต๊ะตามจำนวนเท่ากับดาวภูมิเดิมของทิศที่นั่งพิง ดังตาราง

  ทิศ   จำนวนเคาะ
  เหนือ N 1
  ออกเฉียงเหนือ NE 8
  ออก E 3
  ออกเฉียงใต้ SE 4
  ใต้ S 9
  ตกเฉียงใต้ SW 2
  ตก W 7
  ตกเฉียงเหนือ NW 6


  ให้เก็บเหรียญนี้ไว้ เสมือนหนึ่งเป็นเงินก้นถุง
 5. หญิงมีครรภ์ ห้ามกระทบทุกประเภท โดยเฉพาะการย้าย เตียงนอน
  อ่านเพิ่มเติม ข้อห้าม สตรีตั้งครรภ์
ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน

 


Fengshuitown เมืองแห่งความรู้ด้านฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ทิศทาง ดาว 9 ยุค : Fengshuitown.com เมืองฮวงจุ้ย สงวนลิขสิทธิ์