ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ฮวงจุ้ย Fengshuitown ซินแส อ.เกรียงไกร

ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค : ดาวดวงที่ 5 เบญจภูติ
เผยแพร่ ฮวงจุ้ย เป็นวิทยาทาน ตั้งแต่ 2531
อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์

. . . .

. Home : ข่าวสารฮวงจุ้ย

. Fengshui Tips
. Tools : อุปกรณ์ฮวงจุ้ย
. หนังสือฮวงจุ้ย หนังสือ ตำรา ฮวงจุ้ย
. Fengshui Software
. Fengshui Online Software
. WebBoard / Member Only
. FengshuiTown บริการ
. ติดต่อ Fengshuitown


 


ดาวเบญจภูติ ( ดาว 5 )

ในรอบ 9 ปี การโคจรของ ดาว 5 ( ดาวเบญจภูติ - โหงวอึ้ง ) จะประจำอยู่ทิศต่าง ๆ 8 ปี
และอีกปีหนึ่งเข้าสู่ศูนย์กลาง หมุนเวียนไปเรื่อย ๆ ดาว 5 เป็นธาตุดิน ซึ่งประกอบด้วยธาตุทั้ง 5 คือ
ทอง น้ำ ไม้ ไฟ ดิน รวมกันอยู่ในดาวดวงนี้

ดาวดวงนี้จึงอุ้มทั้ง 5 ธาตุไว้ จึงมีบทบาทของการอุดตัน และในขณะเดียวกัน
ก็เปรียบเหมือนลูกระเบิด หากถูกกระทบกระเทือนก็จะระเบิดได้

อุดตัน คือ การค้าสะดุด ไม่ราบรื่น ได้ไม่เท่าที่ควร

ระเบิด หมายถึง หากมีการกระทบกระเทือนตำแหน่งนี้
เกิดเรื่องเลวร้าย รุนแรง

ดังนั้น ในตำแหน่งดาวดวงนี้อยู่ จึงห้ามกระทบ และถือเป็นดาวอัปมงคลมากที่สุดในดาวทั้ง 9 ดวง
ในแง่ของฤกษ์ จะห้ามเฉพาะการกระทบกระเทือน เช่น เจาะ ทุบ เคาะ ตอก ฯลฯ เท่านั้น อย่างอื่นไม่ห้าม

ผังดาวปีจร - ดาว 9 ยุค

การป้องกันและแก้ไข

ในกรณีจำเป็นต้องกระทบ หรือได้กระทบไปแล้ว

วิธีการแก้ไข ตามหลักวิชาของชมรม อันเป็นเอกลักษณ์ คือ
ให้ราดน้ำ 5 ขัน ในตำแหน่งที่ได้กระทบไป หรือจะกระทบใหม่
จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้ โดยไม่จำเป็นต้องดูฤกษ์

การแก้ไขแบบป้องกัน อีกวิธีหนึ่ง
ติดสัญลักษณ์กั้วดาว 1 ไว้ตำแหน่งเหนือวงกบประตูที่ตำแหน่งดาว 5 สถิตอยู่

หมายเหตุจาก ซือเฮียสุภชัย

ปัจจุบันการแก้ไขทั้ง 2 วิธีโดนลอกเลียนแบบไปแล้ว โดยการนำไปสอนโดยไม่อ้างที่มา
และ Email Forward ต่อ ๆ กัน

คำว่า "ดาวเบญจภูติ" เป็นศัพท์เฉพาะ และเป็นลิขสิทธิ์ชมรมภูมิโหราศาสตร์

 

 


Fengshui Town. เมืองแห่งความรู้ด้านฮวงจุ้ย

 

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ทิศทาง ดาว 9 ยุค : Fengshuitown.com เมืองฮวงจุ้ย สงวนลิขสิทธิ์