ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ฮวงจุ้ย Fengshuitown ซินแส อ.เกรียงไกร

บทความ ชัยภูมิ สุสานจีน

อจ.เกรียงไกร บุญธกานนท์
เมืองฮวงจุ้ย Fengshuitown

. . . .

. Home : ข่าวสารฮวงจุ้ย

. Fengshui Tips
. Tools : อุปกรณ์ฮวงจุ้ย
. หนังสือฮวงจุ้ย หนังสือ ตำรา ฮวงจุ้ย
. Fengshui Software
. Fengshui Online Software
. WebBoard / Member Only
. FengshuiTown บริการ
. ติดต่อ Fengshuitown


 ชัยภูมิ สุสานจีน แปลจากตำรา ไชกิมฮู่

  อิทธิพลอันมหัศจรรย์ของชัยภูมิ จากฟ้ากำหนด
  ผู้ไม่เข้าใจย่อมไม่รู้ความหมาย และความสำคัญ
  แต่ถ้าเข้าใจแล้ว ก็จะเห็นชัดว่า มันมหัศจรรย์จริงๆ

  จงเริ่มต้นด้วยการสังเกตกระแสน้ำ
  เมื่อมีกระแสน้ำ ก็หมายถึงมีกระแสมังกร
  เมื่อมังกรจะหยุด ก็จะปรากฏที่มาของมังกร คือ รก สายสะดือ ครรภ์ และคลอด
  และมีอาณาจักรครบ คือ เต่าดำ, หงส์แดง, เสือขาว, มังกรเขียว และช่องน้ำ

  ช่องน้ำคือ น้ำ 2 ข้าง มาตัดกัน อันเป็นสัญลักษณ์เบื้องต้น หรือพื้นฐาน ที่จะละเลยไม่ได้
  โดยเฉพาะภูเขาด้านหน้า ที่เรียกว่า หงส์แดง ซึ่งจะขาดไม่ได้เลย
  ถึงแม้บางครั้ง จะไกลไปบ้าง ก็ดีกว่าไม่มี

  ฟ้าลิขิตไว้ว่า ชัยภูมิที่ดี จะมีไว้เพื่อผู้มีบุญมีกุศล
  และผู้มีบุญมีกุศล ก็มักจะเจอผู้รู้ที่มีจรรยา
  ผู้ที่มีจรรยา ย่อมทำหน้าที่ด้วยความตั้งใจและรอบคอบ

  ฉะนั้น จงสังเกตกระแสมังกร แยกแยะพลัง
  มีทั้งกระแสพลังเห็นได้ชัด และกระแสพลังที่เห็นได้ยาก ซึ่งเป็นพลังแฝง

  ตำราได้กล่าวไว้ว่า กระแสสูง 1 นิ้ว คือกระแสมังกร
  กระแสต่ำ 1 นิ้ว คือ กระแสน้ำ นั้นคือกระแสแฝง

  ไม่ว่ากระแสจะชัด หรือกระแสจะแฝง สำคัญอยู่ที่กระแสจะหยุด หรือยังวิ่งไป
  เมื่อมันหยุด มีสภาพที่มา มีอาณาจักรครบ
  หากไม่มี ก็ยังไม่เกิดความสำคัญ หรือเมื่อมันวิ่งไป มีหักเห
  หรือเปลี่ยนรูปลักษณ์ ซึ่งเป็นลีลาของมังกร ที่มีชีวิตชีวา
  ก็จงติดตามจนกว่าพลังจะหยุด อาณาจักรเกิด
  ที่มาของพลังครบ และระวังสายสะดือต้อง ไม่ดินเปิดหินโผล่ เหมือนเป็นบาดแผล
  และอาณาจักร ต้องมีช่องน้ำ นั่นคือแน่แท้

  หากบิดๆ เบี้ยวๆ แข็งทื่อกระด้างนั่นคือว่างเปล่า
  รก สายสะดือ ถึงครรภ์
  ครรภ์จะเด่นกว่ารก หรือรกจะเด่นกว่าครรภ์
  ก็คือ หยินแล้วหยาง หรือ หยางแล้วหยิน มีทั้งเคลื่อน มีทั้งนิ่ง

  บริวารเกิด ประธานสง่าสมบูรณ์ ว่างแน่น แข็งอ่อน ให้อยู่ที่พอเหมาะ
  ไม่รู้ที่ลูก ให้ดูที่แม่

  ประธานไม่เป็นประธาน ให้ดูที่บริวาร
  บริวาร มี บริวาร ล้อมหน้าล้อมหลัง บริวารนั้นคือ ประธานจริง

  หากมีสภาพสง่าภูมิฐาน ความสง่าภูมิฐานที่ยิ่งใหญ่
  จะมีบ่ามีไหล่ หน้าจะเปิด บริวารโอบอุ้ม หงส์แดงจะรองรับ

  หากเบี่ยงหนีทิ้งท้าย บิ่นเบี้ยว เหว้าแหว่ง ไม่เป็นรูปลักษณ์ เอียงเอนเหมือนบริวาร
  นั่นคือ ไม่ต้องสนใจ

  ถึงแม้ตำแหน่งดูไม่สมบูรณ์
  แต่มีทุกๆบริวาร มุ่งมาส่ง มาโอบอุ้ม มาติดตามแบบพอเหมาะพอควร ไม่เบียดไม่ห่าง
  ปกป้องคุ้มครอง เป็นระเบียบเรียบร้อย
  ส่วนไหนควรชิดก็ชิด ส่วนไหนควรห่างก็ห่าง ส่วนไหนควรสูงก็สูง ส่วนไหนควรต่ำก็ต่ำ
  เกิดอาณาจักรอันพอเหมาะพอควร นั่นคือไม่สมบูรณ์แบบสมบูรณ์จริง

  ฉะนั้น อย่ามองพลาดแบบไม่สมบูรณ์
  ปรมาจารย์ในอดีต บัญญัติ เป็นตำรา หากไม่เข้าใจจริง ก็อาจจะผิดพลาดได้
  แต่ถ้าเข้าใจถ่องแท้ ก็จะเป็นเหตุเป็นผล เป็นหลักเป็นเกณฑ์

  ตอน 2 ***

  จงสังเกตพลังมังกร ต่อด้วยมองหารายละเอียดของกระแส
  แล้วหาตำแหน่งสำคัญ ดูกระแสน้ำ ดูบริวาร

  เมื่อมีการหักเหเปลี่ยนรูปทรง นั่นคือลีลากระแส ขึ้นสูงลงต่ำ
  หักเหเปลี่ยนกระแส นั่นคือพลังกำลังมุ่งไปสู่ข้างหน้า
  หากตำแหน่งเกิด หน้าจะเปิดไหล่จะเด่น
  มองดูทุกกระแส จนกว่าจะเจอเป็นอาณาจักร จึงหยุดนิ่งสังเกต

  สังเกตทุกกระแส กระแสที่เปลี่ยนแปลงแตกต่าง นั่นคือความหมาย
  ด้านหลังกระจัดกระจาย โลดแล่นไหลมา
  ให้ดูที่ดาวเด่น มุ่งพุ่งวิ่งมา ให้ดูที่ขึ้นสูงหรือลงต่ำเป็นสำคัญ
  รูปร่างแข็งกร้าวใหญ่โต ดูข้างหน้า อ่อนโยนนุ่มนวล
  ตำแหน่ง อ่อนยานร่างเล็ก ด้านหลังให้มีกำลังหยาบแข็ง

  เมื่อจะเกิดตำแหน่งสำคัญ จะมีองค์ประกอบ
  พลังเมื่อหยุด จะมีเนื้อหนัง สังเกตให้ดี จะมีบ่งบอก มองให้กว้าง
  จะเห็นรูปทรง ข้างหน้าเป็นแอ่งกระทะ นั่นคือเป็นจริงยิ่งนัก

  องค์ประกอบเกิด พลังหยุด จะมีกระแส สงบ ค่อยๆ สังเกต
  สังเกตความจริงอย่างละเอียด มองหาสิ่งแวดล้อม
  ด้านหน้าต้องมีแอ่งกระทะ นั่นคือสำคัญเกิด

  ที่มาเลี้ยวคด นั่นคือกระแสธาตุน้ำ หมายถึงกระแสไปไม่ไกล ตำแหน่งจะเกิด

  หรือด้านหลังสะเปะสะปะ ก็ให้เปลี่ยนด้านมองหา
  ด้านหน้าโค้งรับ เหมือนข้าเป็นฮ่องเต้
  บางครั้งเกี่ยวกับอาณาจักร กระแสพลังจะหันเหก็ได้
  หรือบางครั้งหลบช่องลม โดยเลี้ยวไปอีกมุมหนึ่งก็ได้

  แต่ถ้าองค์ประกอบมี แต่หนีจาก ถึงแม้จะสง่าภูมิฐาน ก็ไม่มีความหมาย
  แต่ถ้าบริเวณ โอบอุ้มเป็นกำแพงเมือง
  ถึงจะไม่เห็นพลังโดดเด่น นั่นคือพลังแฝง นั่นคือสำคัญเป็นพิเศษ

  หรือถ้าบริเวณบีบรัด คับแคบ แล้วมีช่องเห็นออกนอกได้ ก็เป็นสำคัญได้
  ทุกอย่างสมบูรณ์ มีหนึ่งเสียหาย ก็หมดความสำคัญ
  หรือทุกอย่างไม่สมบูรณ์ ได้ความสำคัญเพียงหนึ่งเดียว ก็เป็นสำคัญได้

  น้ำด้านหลัง ไหลผ่าไหล่ แทงเข้าลูกกระตา
  หรือ หัวแหว่ง ขาเบี้ยว เช่นนี้ไม่น่าสนใจ
  สองข้างเป็นร่องลึก เสือขาว มังกรมีครบ ก็ไม่มีประโยชน์

  สองน้ำรวมหนึ่ง เป็นช่องน้ำ ไหลออกตรงๆ เป็นปากแหลม
  ถึงแม้จะมี เนินสำคัญ ก็ไม่มีประโยชน์

  ที่มาไม่มีองค์ประกอบ ไม่เกิดผล
  เต่าดำไม่มุ่งรับ ถึงจะมีพลังก็เปล่าประโยชน์
  สายสะดือไม่ต้องสูง แต่ไหล่หลังควรมลหนา

  ... ตอน 3 ...

  สายสะดือ  คือที่มาของชีวิต ปกป้องต้องดี
  และสายสะดือคือที่มาของครรภ์และคลอดต้องระวังให้ดี 
  อย่าหลงใหลว่าหน้าตาดี  ต้องดูให้รอบคอบ

  อย่าคิดว่าไม่มีตัวไม่มีตน  ต้องสังเกตที่สายสะดือ  มีตำแหน่ง สังเกตที่มลเด่น 
  ล่าง ต้องมีพื้นราบ มลๆ  หน้าออกไป ต้องมีกระแสน้ำสองข้างมาประจบกัน  
  และหน้าออกไป ต้องมีแอ่งกระทะ ด้านหลังต้องมีที่มา
  ตำแหน่งสำคัญต้องมีเหนืออูมๆ  จุดสำคัญ

  สังเกตด้วยการวางกากบาท  ลงด้านตรงไม่ได้  ก็ต้องดูที่ข้างบน ไม่เกิดก็ดูที่ล่างลงไป 
  ร้อยตายดูที่หนึ่งเกิด  คล้ายๆ กันสังเกตความเด่น หลากหลายพลัง
  อาจแฝง จะแฝงจะโผล่ สังเกตพลังหยุด  จะแฝงจะโผล่สังเกตหันเห

  มีมุมมีเหลี่ยม ดูภูเขาเปิดหน้า ข้างหนึ่งหนาข้างหนึ่งบาง
  ข้างหนึ่งสั้นข้างหนึ่งยาว เป็นธรรมชาติแท้
  ไม่ว่าจะเป็นรูปทรง  รังนก  ง่าม นูน ยื่น
  เมื่อมีตำแหน่ง ก็ต้องมีองค์ประกอบ
  ไม่ว่าจะเป็นพื้นราบหรือภูเขาสูง  เมื่อมีตำแหน่ง ก็ต้องมีเปิดหน้า 

  อย่างไรก็แล้วแต่  ร่างต้องมีพลัง  พลังต้องมีชีวิต  บริวารต้องอุ้ม  กระแสน้ำต้องโอบ
  จะมากจะน้อย อยู่ที่พอเหมาะ  จะมองไกล ต้องดูที่ใกล้
  ด้านหน้าไม่มีน้ำสองข้างตัดเป็นช่องน้ำ  ถึงมีน้ำจะมีมากมาย  ก็หมดความหมาย

  มือไม้ไม่ครบ จะมีทิวเขาห้อมล้อมสง่างาม  ก็ไม่มีความหมาย 
  ต่อให้ขาดเสือขาว หรือมังกรเขียวไปข้างหนึ่ง ยังดีกว่าด้านหน้าไม่มีหงส์แดง
  ดูหน้าตาภูเขา ดูที่มา ปลอมหรือจริง 
  อาณาจักรดูที่โอบอุ้ม ไม่ใช่ดูใหญ่โต บริวาร ดูที่โอบอุ้ม ไม่ดูลักษณะ
  ถ้าเป็นบริวารข้า  ต้องโอบอุ้มแน่นอน

  ถ้าเป็นอาณาจักร  ด้านหน้ามีเป็นแอ่งกระทะ
  พลังเมื่อมาถึง ขาดโน่นขาดนี่ เติมแหว่งแต่งขาด หนึ่งเท่าร้อย  อยู่ที่เข้าใจศิลป์
  มีที่มา แต่งแล้วได้ผล ไม่มีที่มา แต่งดีอย่างไร ก็เปล่าประโยชน์

  หนีจากหายหัว หมดทุกอย่าง คดเขี้ยวสั้นยาว
  มองที่เป็นกลาง สูงต่ำ เล็กใหญ่ อยู่ที่พอเหมาะ 
  กำหนดตำแหน่ง ต้องเที่ยงตรง ไม่ผิดแม้หนึ่งนิ้ว 
  วางโลงศพ ติดดินชิดพลัง ไม่ตื้นไม่ลึก

  ทำผิดจากที่มี  ดีกว่าทำที่ไม่มี  ดูตำราเข้าใจความหมาย 
  ดูที่ทางต้องสังเกตและจดจ่อ  เข้าใจตำรานี้  ก็จะดูได้เข้าใจ
  หากทั้งหมดไม่เอื้อ ขาดการปกป้อง ถึงจะสง่าดีเด่น ก็เป็นที่ปลอม

  รอบด้านโอบอุ้ม เหมือนกำแพงเมือง นั่นคือที่สำคัญยิ่งใดๆ  
  หากสี่ด้านปิดมิด เบียดชิด ก็ให้ขึ้นสูง ค่อยๆหาความพอเหมาะ ก็สำคัญได้

  จงเข้าใจไว้ว่า สวยสง่าพร้อมมูล เพียงหนึ่งเสียหาย ก็เสียทั้งหมด
  กระแสน้ำพุ่งเข้าไหล่ คือชันมากไม่เกิดรองรับ  อย่าไปสนใจ 
  สองข้างร่องลึก  เสือขาว   มังกรเขียว  มีครบ ก็ไม่ใช่พลังจริง

  กระแสน้ำเข้าหาแล้วเป็นปากแหลม ถึงจะดูสวยก็เลวร้าย 
  กระแสพลังไม่ชัดเจน  ถึงจะมีครรภ์ ก็ใช้ไม่ได้ 

  เต่าดำไม่รับ ถึงจะมีรก ก็ไม่เกิด  สะดือต้องให้ราบ ไหล่ต้องหนา สะดือเป็นชีวิต
  ของครรภ์  ปกป้อง ต้องดี  ลงต่ำเพื่อเป็นคลอด ต้องให้กระชับพลังจะสมบูรณ์  
  ไม่มีไม่เห็นอะไร อาจเป็นสำคัญก็ได้ นั่นคือพลังแฝง
  แสดงออกโดดเด่น แต่ขาดความสำคัญเพียง 1  ก็หมดสภาพ

  ไม่เห็นอะไรเป็นพลัง แต่ได้เพียง 1 แฝงเป็นสำคัญ ก็ดีเด่นได้
  หูตาสว่าง ความคิดแหลมคม ศึกษาดีๆ หาประสบการณ์มากๆ
  คุยแบบสร้างสรรค์หาความรู้  ด้วยจริงจัง นั่นคืออัจฉริยะ 

  ขอให้เป็นอัจฉริยะที่มีจรรยา 
  อย่าเป็นอัจฉริยะที่คุยโวแบบเลื่อนลอย  ให้โทษกับสังคม จะเป็นบาปหนา
  ตำรานี้  รวบรวมโดยอดีตอาจารย์เล่าเยียกเก๊าะ
  และต่อมา จัดใหม่ โดยอาจารย์เล่าอิ่มฮ้วง

  กระผม  ศิษย์อาจารย์หยกซิ่ว  แซ่โง้ว   
  นายเกรียงไกร  บุญธกานนท์  ผู้เรียนรู้รุ่นหลัง

  แปลและเรียบเรียงใหม่   วันที่  19  มิถุนายน  2551

ฮวงจุ้ย สุสานจีน

 


ฮวงจุ้ย ฮวงซุ้ย ชัยภูมิสุสาน

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ทิศทาง ดาว 9 ยุค : Fengshuitown.com เมืองฮวงจุ้ย สงวนลิขสิทธิ์