ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ฮวงจุ้ย Fengshuitown ซินแส อ.เกรียงไกร

ป้ายวิญญาณ ป้ายบรรพบุรุษ

การตั้ง ป้ายวิญญาณบรรพบุรุษ
อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์

. . . .

. Home : ข่าวสารฮวงจุ้ย

. Fengshui Tips
. Tools : อุปกรณ์ฮวงจุ้ย
. หนังสือฮวงจุ้ย หนังสือ ตำรา ฮวงจุ้ย
. Fengshui Software
. Fengshui Online Software
. WebBoard / Member Only
. FengshuiTown บริการ
. ติดต่อ Fengshuitown


 


การตั้ง ป้ายบรรพบุรุษ

  1. หลักการของฮวงจุ้ย
   บ้าน คือที่อยู่คนเป็น ห้ามเอา กระดูกบรรพบุรุษ มาไหว้บูชาที่บ้าน
   ( เพราะสถานที่สำหรับวิญญาณ คือ สุสาน - ฮวงจุ้ย / ฮวงซุ้ย )
   คนจีนส่วนใหญ่นิยมตั้งป้ายบรรพบุรุษแทน เพื่อแสดงความกตัญญู

  2. การตั้ง ป้ายบรรพบุรุษ
   ต้องไม่ขัดแย้งกับ ปีเกิดบรรพบุรุษ
   ห้ามปะทะกับทิศพิง
   องศาที่สามารถตั้งได้ทุกปีเกิด ได้แก่ 45 และ 225 องศา ( ธาตุดิน ที่เป็นกลาง )

  3. การตั้งเพียงรูปถ่ายหรือ ป้ายบรรพบุรุษ กระถางธูป ก็เพียงพอแล้ว

  4. ห้ามมีกระดูก เพราะบ้านเป็นที่อยู่ของคนเป็นไม่เหมาะสมให้ ผู้เสียชีวิตมาอาศัยอยู่

  5. สถานที่เหมาะสมในการตั้งรูปหรือ ป้ายบรรพบุรุษ ได้แก่
   ห้องเตรียมอาหาร ห้องที่สงบเงียบ ห้องพระ แต่ต้องแยกชุด กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ

  6. ไม่ควรพิงห้องน้ำ ห้องครัว บันได แต่หากในกรณีจำเป็นก็ใช้ได้ แต่ไม่ดีนัก

  7. ไม่ควรไว้หน้าบ้าน หรือห้องรับแขก
   เพราะเป็นเรื่องภายในครอบครัว ไม่สมควรตั้งไว้ภายนอก


  8. ห้ามตั้งกลางหลังบ้าน หันออกหน้าบ้าน
   ความหมายคือ คนตายเป็นใหญ่ และจะกลายเป็น หอตระกูล


  9. ต้องคำนวณทิศทาง ดาว 9 ยุค
   อย่าให้ตำแหน่ง ลาภวิบัติ เคลื่อนไหว

  10. การไหว้ให้ไหว้ตามเทศกาล ไหว้ด้วยผลไม้ 5 อย่างดีที่สุด แต่ไม่ได้ห้ามเนื้อสัตว์

 

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน

 


Fengshuitown เมืองแห่งความรู้ด้านฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ทิศทาง ดาว 9 ยุค : Fengshuitown.com เมืองฮวงจุ้ย สงวนลิขสิทธิ์