ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ฮวงจุ้ย Fengshuitown ซินแส อ.เกรียงไกร

ดวงจีน : ซี้เถียว โป๊ยหยี่

โหราศาสตร์ : ดวงจีน - ธาตุสำคัญ
อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์

. . . .

. Home : ข่าวสารฮวงจุ้ย

. Fengshui Tips
. Tools : อุปกรณ์ฮวงจุ้ย
. หนังสือฮวงจุ้ย หนังสือ ตำรา ฮวงจุ้ย
. Fengshui Software
. Fengshui Online Software
. WebBoard / Member Only
. FengshuiTown บริการ
. ติดต่อ Fengshuitown


 


การหาธาตุสำคัญของดวงหลัก
( ดวงจีน เบื้องต้น )

 1. ดิถีอ่อนแอ ลาภ มีกำลังมาก ธาตุสำคัญ คือ คู่ธาตุและธาตุส่งเสริม
 2. ดิถีอ่อนแอ ขุนนางอสูร มีกำลังมาก ธาตุสำคัญ คือ คู่ธาตุและธาตุส่งเสริม

 3. ดิถีอ่อนแอ ถ่ายเท มีกำลังมาก ธาตุสำคัญ คือ ธาตุส่งเสริม
 4. ดิถีอ่อนแอ ถ่ายเท และลาภ มีกำลังมาก ธาตุสำคัญ คือ ธาตุส่งเสริม

 5. ดิถีแข็งแรง ลาภ อ่อนแอ ธาตุสำคัญ คือ ธาตุถ่ายเท
 6. ดิถีแข็งแรง ขุนนางอสูร อ่อนแอ ธาตุสำคัญ คือ ธาตุลาภ

 7. ดิถีแข็งแรง ถ่ายเท อ่อนแอ ธาตุสำคัญ คือ ธาตุถ่ายเท


  หลัก เรียกว่า ราก
  หลักปี หมายถึง ปู่ย่า ตายาย หรือ ผู้ใหญ่ หรือเจ้านาย

  หลักเดือน เรียกว่า ต้น หมายถึง พ่อแม่
  และราศีล่างของหลักเดือน เป็นตัวกำหนดกำลังของดวง

  หลักวัน เรียกว่า ดอก หมายถึง ตนเอง
  และราศีบน เรียกว่า ดิถี หรือ ตัวเอง ราศีล่าง คือ คู่ครอง

  หลักเวลา เรียกว่า ผล หมายถึง ลูกหลาน หรือบริวาร
  เรียกว่าหลักยาม


การวิเคราะห์ ดวงจีน ตามหลักฮวงจุ้ย
จะเน้น ธาตุสำคัญ เพื่อปรับชะตากรรม

 

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน

 


Fengshuitown เมืองแห่งความรู้ด้านฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ทิศทาง ดาว 9 ยุค : Fengshuitown.com เมืองฮวงจุ้ย สงวนลิขสิทธิ์