ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ฮวงจุ้ย Fengshuitown ซินแส อ.เกรียงไกร

จัดบ้านตามหลักฮวงจุ้ย : ฮวงจุ้ยบ้าน

เมืองฮวงจุ้ย Fengshuitown
อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์

. . . .

. Home : ข่าวสารฮวงจุ้ย

. Fengshui Tips
. Tools : อุปกรณ์ฮวงจุ้ย
. หนังสือฮวงจุ้ย หนังสือ ตำรา ฮวงจุ้ย
. Fengshui Software
. Fengshui Online Software
. WebBoard / Member Only
. FengshuiTown บริการ
. ติดต่อ Fengshuitown


 


จัดบ้านตามหลัก ฮวงจุ้ย ยุค 8
Case Study - กรณีศึกษา / แบบฝึกหัด

หลังจากที่ท่านได้อ่านหนังสือ จัดบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ยุค 8 แล้ว
คงจะมีข้อสงสัยในหลายประเด็น
จึงได้จัดทำหน้านี้เพื่อเพิ่มความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ที่ท่านถามมา

การจัดบ้าน ตามที่อธิบายในหนังสือ มีขั้นตอน ดังนี้

1. การวัดองศา ( ต้องอาศัยภาคปฏิบัติ + เครื่องมือ )
ซึ่งท่านจะได้มาฝึกซ้อมในวันเสาร์ที่ 2 กย. 2549

2. การจัดวางผังบ้าน โดยกำหนดประธานก่อน
แล้ววางผังดาว + วิเคราะห์

3. แก้ไขเบื้องต้น ( ซึ่งในหลายกรณีต้องมีการดูฤกษ์ )

4. วัดผล หลังจากแก้ไขประมาณ 3 เดือน

ฮวงจุ้ย แบบฝึกหัด

หมายเหตุ : ในความเป็นจริงต้องวิเคราะห์ชัยภูมิ และดวง ฯลฯ

 

จากภาพข้างต้น คำถาม # 1

1. หากบ้านหลังนี้ ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ใด ๆ เลย
ประธานบ้านอยู่ตำแหน่งใด

2. ท่านจะแบ่ง 9 ช่อง อย่างไร
หากวัดองศาหลังบ้านได้ 45 องศา องศานี้ดีหรือไม่

ให้ใช้หนังสือจัดบ้าน ในการวิเคราะห์

.

.

.

.

 

( เฉลย 1 )

ฮวงจุ้ย

1. ประธานบ้าน จะเป็นทิศหลังบ้าน (ผนังบันได)
แบ่ง 9 ช่องตามภาพ
( ห้องครัวจะแบ่ง 9 ช่องต่างหาก )

2. ในยุค 8 องศาที่ 45 ( ดูหน้า 104 ตาราง A-14 )
จะเห็นได้ว่า ประตูรั้วเป็นดาว 6 9 ( ลาภหนุน - สัญลักษณ์ 2 คลื่นน้ำ )
เมื่อเคลื่อนไหว จะได้ลาภหนุน
ถูกต้อง ดี มีลาภ

ประตูบ้าน เป็นดาว 8 2 ( บารมีประจำยุค - สัญลักษณ์ 2 ภูเขา ) ควรนิ่ง
เมื่อเป็นประตู ย่อมเคลื่อนไหว หมดสภาพบารมี ไม่ดี

ประธานด้านหลังเป็นดาว 5 8 ( ลาภประจำยุค - สัญลักษณ์ 3 คลื่นน้ำ )
ต้องการให้เคลื่อนไหว
เมื่อเป็นบันได ย่อมเคลื่อนไหว
ดี ได้ลาภ ( แต่ไม่มากนัก เพราะลาภต้องมาจากภายนอกบ้าน )

หมายเหตุ : ในทางชัยภูมิถือว่าไม่ดีนัก
เพราะฝั่งตรงข้ามประตู คือประธานโดยปริยาย ควรนิ่ง
เมื่อเป็นบันได เคลื่อนไหว หมดสภาพบารมีโดยปริยายทางชัยภูมิไป

หากเป็นพ่อค้า ต้องเน้นลาภ ดังนั้น ดาวลาภประจำยุคกลับจะดี
แต่หากเป็นข้าราชการ ต้องเน้นบารมี เป็นบันได
กลับจะไม่ค่อยดีเท่าไร

( ในดีมีเสีย ในเสียมีดี / อิน-หยาง )


 

คำถาม 2
1. หากวางเฟอร์นิเจอร์ตามภาพ ประธานควรเป็นอะไร
องศาเท่าใด

2. จากคำเฉลยข้อ 2 ที่ผ่านมา
เราสามารถปรับปรุงสถานที่นี้ได้อย่างไรบ้าง

.

.

.

.

 

< เฉลย 2 >

1. หากพิจารณาตามภาพที่มีเฟอร์นิเจอร์วาง
โซฟาขนาดใหญ่จะเป็นจุดที่เด่นสุดของห้องรับแขก
ดังนั้น จึงเป็นประธาน

องศาหลังบ้านคือ 45
องศาประธาน ( โซฟา ) คือ 135

*** แต่ในความเป็นจริง ต้องวัดองศาที่กำแพงนั้นด้วย
เพราะเกือบทุกบ้าน การฉาบผนังจะไม่ได้มุมฉาก 90 องศา
มักจะเบี่ยงเบน 1 - 4 องศา
หลายกรณี องศาที่คำนวณจะเป็นคนละผังกับผังดาวที่วัดจริง

2. การแก้ไขปรับปรุงกรณี ประธานเป็น 45 องศา
2.1 ประตูมี 2 บาน ให้เลือกปิด บานที่อยู่ระหว่างบทบาทดาว 4 7 กับ 8 2
แล้วเปิดใช้อีกบานเป็นประจำ

หากทุกอย่างดีขึ้น
จึงค่อยพิจาราณาย้ายตำแหน่งประตูมาที่ 6 9 เต็มตัว

*** การแก้ไขใด ๆ ก็แล้วแต่
ในระบบชมรมฯ จะเน้นเรื่องประหยัด สะดวก และดูดีเป็นหลัก
การรื้อถอนทุบทำลาย เป็นกรณีสุดท้ายที่ไม่มีทางเลี่ยง

อย่างเช่นข้อ 2 จะให้ทดลองก่อน
เมื่อดีจนมั่นใจ จึงค่อยแก้ไขเต็มรูปแบบ

 


 

คำถาม # 3

ห้องครัว ดีหรือไม่ดี ต้องแก้ไขอย่างไร

*** อย่าลืม แก้ไขที่ผิดในหนังสือ ดูหน้า หนังสือฮวงจุ้ย ***

ต้องขออภัยท่านผู้อ่านอีกครั้ง
เนื่องจากการทำตารางทุกหน้า มีข้อมูลทุกหน้า
ทำให้เกิดการพิมพ์คลาดเคลื่อน ดูผิด
ทั้งที่ต้นฉบับถูกต้อง แต่ฝ่าย AW เรียงพิมพ์ผิดไปหลายหน้า

.

.

.

.

 

< เฉลย 3 >

ห้องครัว ดูที่เตาไฟ
เตาไฟพิงทิศ 135 องศา (โดยประมาณจากการคำนวณ)
ดูหน้า 140 -141 ผัง A-32

ประตูเข้าห้องครัวเป็น 5 7 ลาภเสื่อม
ไม่ค่อยดีนัก แต่ไม่รุนแรง
และในกรณีจำเป็น เราคงไม่สามารถแก้ได้ทุกจุด
ลาภเสื่อมก็เป็นตัวหนึ่ง ที่ในบางกรณีต้องอนุโลมผ่านไป

แต่ประตูเดินออกด้านข้างบ้าน ไปลานซักล้าง
3 5 เป็นลาภวิบัติ ต้องนิ่ง ถือว่าสำคัญ จำเป็น ( ภูเขา 3 ลูก )
เมื่อเป็นประตู ถือว่าเกิดลาภวิบัติ
การแก้ไขเบื้องต้น - ปิดประตูไม่ใช้

ตำแหน่ง Zinc น้ำ เป้นดาว 4 6 ปกติ

 

จากตัวอย่างข้างต้น คงจะพอช่วยทบทวน
ให้เห็นภาพ ได้ระดับหนึ่ง

แต่ในหลักวิชา และการปฏิบัติ
ยังมีอีกมาก ซึ่งต้องมาเรียนให้เป็นระบบครับ

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
  หนังสือ ปฏิทินฤกษ์มงคล ประจำปี
   
หนังสือ จัดบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ยุค 8 ( ฮวงจุ้ยบ้าน )
  ตัวอย่างภาพประกอบ 1
  ตัวอย่างภาพประกอบ 2
  แบบฝึกหัด จัดบ้านตามหลักฮวงจุ้ย
  คำถามเก็บตก งานบรรยาย ฮวงจุ้ยบ้าน
  DVD บันทึกการบรรยาย ฮวงจุ้ยบ้าน
  โปรแกรมดาว 9 ยุค
   
  หนังสือ ปฏิทิน 100 ปี 3 ภาษา 5 ระบบ
   
  ทิศอสูร ทิศห้าม ประจำปี
  ข้อห้าม ตามหลักฮวงจุ้ย สำหรับหญิงตั้งครรภ์

 

...กลับสู่ด้านบน..

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน

 

 


Fengshui Town. เมืองแห่งความรู้ด้านฮวงจุ้ย

 

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ทิศทาง ดาว 9 ยุค : Fengshuitown.com เมืองฮวงจุ้ย สงวนลิขสิทธิ์