ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ฮวงจุ้ย Fengshuitown ซินแส อ.เกรียงไกร

ฮวงจุ้ย ฮวงซุ้ย ฮวงจุ๊ย เฟิงสุ่ย ตี่ลี่

เมืองฮวงจุ้ย Fengshuitown เฟิงสุ่ยทาวน์
อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์

. . . .

. Home : ข่าวสารฮวงจุ้ย

. Fengshui Tips
. Tools : อุปกรณ์ฮวงจุ้ย
. หนังสือฮวงจุ้ย หนังสือ ตำรา ฮวงจุ้ย
. Fengshui Software
. Fengshui Online Software
. WebBoard / Member Only
. FengshuiTown บริการ
. ติดต่อ Fengshuitown


 


ฮวงจุ้ย FengShui 風水

มีระบบมาจาก กฎของธรรมชาติ เกี่ยวกับ ฟ้า ดิน และบุคคล
หมายถึง บทบาทหรือ
อิทธิพลของสภาพแวดล้อมของธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อบุคคล

ฮวง แปลว่า ลม
จุ้ย แปลว่า น้ำ

เป็นส่วนประกอบธรรมชาติแบ่งเป็น อิม เอี๊ยง ( อิน หยาง )
อันเกิดจาก 5 ธาตุ มีบทบาทเกื้อหนุนและหักล้างกัน

หยิน-หยาง อิม-เอี๊ยง

ฮวง เคลื่อนไหว แต่มองไม่เห็น เป็น อิม เสมือนไฟฟ้าขั้วลบ
จุ้ย เคลื่อนไหว และมองเห็น เป็น เอี๊ยง เสมือนไฟฟ้าขั้วบวก
และในอิม (ดำ) ก็มีเอี๊ยง ( ขาว )
ในเอี๊ยง ( ขาว ) ก็มีอิม ( ดำ )

และเมื่อ อิมเอี๊ยง รวมกันจะก่อเกิดพลังแห่งสมดุล

ประเภทของฮวงจุ้ย

1. ฮวงจุ้ย สว่าง ( เหนือดิน ) ( เอี๊ยงแทะ ) ที่อยู่คนเป็น

2. ฮวงจุ้ย สงบ ( ใต้ดิน ) ( อิมแทะ )
ที่อยู่คนที่เสียชีวิตแล้ว คือ สุสาน
ฮวงซุ้ย


บทบาทและองค์ประกอบของวิชา ฮวงจุ้ย

วิธีการของ วิชาฮวงจุ้ย
สามารถกำหนดชะตากรรมได้ จากแรงผลักดันของตัวผูกพัน
โดยธรรมชาติแล้ว
1. ผู้แข็งแรง จะผลักดัน ผู้อ่อนแอกว่า
2. ผู้ฉลาด จะผลักดัน ผู้ด้อยฉลาด
3. ผู้มีบารมี จะผลักดัน ผู้ด้อยบารมี และ ฟ้าดินจะผลักดันสรรพสิ่งบนโลก

ปรมาจารย์จึงได้รวบรวมอิทธิพลของฟ้าดินเป็น วิชาฮวงจุ้ย

วิชาฮวงจุ้ย ตามระบบของ ชมรมภูมิโหราศาสตร์
โดยมีองค์ประกอบ 4 หลักดังนี้

1. ชัยภูมิ ( ตี่ลี่ )
เกิดจากธรรมชาติและมนุษย์ เช่น ภูเขา แม่น้ำ ถนน สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

2. ทิศทาง ( ลี่ขี่ )
คือกระแสแนวอากาศ ที่เกิดจากโลกหมุนรอบตนเอง
( ในทางหลักวิชา คือ วิชาดาว 9 ยุค , 8 ทิศ )

3. ดวงชะตา ( ดวงจีน เหมี่ยอุ่ง )
วันเดือนปีและเวลาที่เราเกิดมา ถือเป็น "ดวงต้น"
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
และสภาพแวดล้อมที่เราเติบโตมา ได้แก่ พ่อแม่ พี่น้อง สังคม ฐานะ ความคิด
ความประพฤติ ฯลฯ ถือเป็น "ดวงก่อ " ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
นี่จึงเป็นคำตอบว่า เหตุที่คนเกิดวันเดือนปีเดียวกัน แต่ชีวิตกลับไม่เหมือนกัน

( ดวงต้นเหมือนกัน แต่ดวงก่อต่างกัน)

4. ฤดูกาล ( ฤกษ์ยาม - เกี๊ยกซี้ )
การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ที่เกิดจากโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์
อิทธิพลของอุณหภูมิ ที่เปลี่ยนแปลงไป ก่อเกิดเป็นฤดูต่าง ๆ
ก็คือการเลือกวันเวลาที่เหมาะสมในการกระทำต่าง ๆ ( วิชา ฤกษ์ยาม )

ผู้เรียนรู้ วิชาฮวงจุ้ย
จึงเป็นผู้ได้เปรียบที่จะหลีกเลี่ยงจุดให้โทษ ผูกพันจุดให้คุณ
ทั้งสี่องค์ประกอบที่กล่าวมา
เป็นเพียง 1 ใน 3 ปัจจัยของผู้ที่แสวงหา ความสำเร็จ

1. อิก เต็ก - คุณธรรม ( คิดดี )
2. ยี่ เห็ง - จริยธรรม ( ทำดี )
3. ซา ฮวงจุ้ย - อยู่ในสถานที่ดี ( อยู่ดี )

--------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ

คำว่า เฟิงสุ่ย หรือ ฟงสุ่ย ( สำเนียงจีนกลาง ) ( ภาษาอังกฤษ คือ Fengshui )
ฮวงจุ้ย ( สำเนียงแต้จิ๋ว Huangjui )
ฮวงจุ๊ย ฮวงซุ้ย ( สำเนียงไทยที่เพี้ยนไป สำเนียงจีนกวางตุ้ง)
Geomancy

ทั้งหมดมี ความหมายเดียวกัน

ไม่ว่า ที่อยู่คนเป็น ( บ้านเรือน ) ที่อยู่คนตาย ( สุสาน )
ล้วนเป็น ฮวงจุ้ย เหมือนกันหมด

( ไม่ได้แยกว่า ฮวงซุ้ย สำหรับคนตาย - ที่ถูกต้องเรียก ฮวงจุ้ย เหมือนกัน )

ตี่ลี่ เป็นส่วนหนึ่งของ วิชาฮวงจุ้ย

อิม-เอี๊ยง อิน-หยาง ( yin-yang หยิน-หยาง สำเนียงที่เพี้ยนไป )


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ฮวงซุ้ย ฮวงจุ๊ย เฟิงสุ่ย ฟงสุ่ย Huangjui ตี่ลี่
  ประวัติ วิชาฮวงจุ้ย ในจีน
  ดวงชะตา ฤาฟ้าลิขิต
  ทิศอสูร ทิศห้าม ประจำปี
   
  * กลับสู่หน้าหลัก เมืองฮวงจุ้ย Fengshui Town*

 

 


ฮวงจุ้ย ฮวงซุ้ย ฮวงจุ๊ย เฟิงสุ่ย ฟงสุ่ย FengShui Huangjui Yin Yang ตี่ลี่

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ทิศทาง ดาว 9 ยุค : Fengshuitown.com เมืองฮวงจุ้ย สงวนลิขสิทธิ์