ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ฮวงจุ้ย Fengshuitown ซินแส อ.เกรียงไกร

ดวงชะตา ฤา ฟ้าลิขิต
เผยแพร่ ฮวงจุ้ย เป็นวิทยาทาน ตั้งแต่ 2531
อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์

. . . .

. Home : ข่าวสารฮวงจุ้ย

. Fengshui Tips
. Tools : อุปกรณ์ฮวงจุ้ย
. หนังสือฮวงจุ้ย หนังสือ ตำรา ฮวงจุ้ย
. Fengshui Software
. Fengshui Online Software
. WebBoard / Member Only
. FengshuiTown บริการ
. ติดต่อ Fengshuitown


 


ดวงชะตา ฤาฟ้าลิขิต

ดวงชะตา ฤา ฟ้าลิขิต

โอวาทสี่ ท่านเหลี่ยวฝาน

 

ท่านอวิ๋นกุเถระ ผู้ชี้ทางสว่างให้แก่ท่านเหลี่ยวฝาน กล่าวว่า

" อันที่จริงคนเรานั้น ถ้าจิตใจไม่ว้าวุ่น ทำใจให้สงบได้แล้ว
ก็เกือบจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ พ้นจากความเป็นปุถุชนได้แล้ว

แต่คนธรรมดานั้นจิตใจยากที่จะสงบระงับได้
การฟุ้งซ่านนี่เอง ที่ทำให้คนเราถูกผูกมัด ด้วยอำนาจพลังบวกและพลังลบของ ธรรมชาติ ทำให้ไม่มีอิสระเสรีต้องขึ้นกับ ดวงชะตาราศี และการโคจรของ ดวงดาว บนท้องฟ้า ที่โหราจารย์ทั้งหลายได้ทำสถิติกันไว้ โหราศาสตร์ จึงมีขึ้นด้วยเหตุนี้

ก็มีแต่สามัญชนคนธรรมดาเท่านั้น ที่จะถูกกำหนดได้ตามวิชา โหราศาสตร์
แต่คนที่ทำแต่ความดีมาก ๆ แล้ว ชะตาชีวิตจักทำอะไรได้

โหราศาสตร ์นั้นหยั่งไม่ถึงกรรมดีกรรมชั่วของคนเราหรอก
วิชาโหราศาสตร์ จึงยึดถือเป็นบรรทัดฐานไปหมดมิได้
เพราะคนดีนั้นถึงแม้ชะตาชีวิตจะบ่งไว้ว่าไม่ดีอย่างไร

แต่พลังแห่งกุศลกรรมนั้นใหญ่หลวงนัก
สามารถพลิกความคาดหมายของโหราศาสตร์ได้
คนจนก็กลายเป็นคนรวยได้ คนอายุสั้นก็กลายเป็นคนอายุยืนได้

ในทำนองเดียวกันคนที่สร้างอกุศลกรรมอย่างหนักไว้
ชะตาชีวิตก็ไม่สามารถผูกมัดเขาไว้ได้เช่นกัน
แม้จะถูกลิขิตมาว่าจะได้ดีมีสุขอย่างใด

แต่พลังแห่งอกุศลกรรมนั้นใหญ่หลวงนัก
ย่อมสามารถเปลี่ยนความสุขเป็นความทุกข์
ความมีลาภยศกลายเป็นหมดลาภยศ ความมีอายุยืนก็กลายเป็นอายุสั้นได้เช่นกัน"

"ชะตาชีวิตนั้นเป็นสิ่งไม่แน่นอน อนาคตต้องสร้างของเราเอง
คนทำดี ชะตาก็ดี คนทำชั่ว ชะตาก็ชั่ว
เมื่อต้องการอนาคตดี ก็ต้องทำดี
ถ้าทำแต่ความไม่ดี แม้ชะตาจะดี ก็กลายเป็นร้ายไปได้"


จากหนังสือ
โอวาทสี่ ของท่านเหลี่ยวฝาน
โดยคุณเจือจันทน์ อัชพรรณ

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
  ฮวงจุ้ย ฮวงซุ้ย ฮวงจุ๊ย เฟิงสุ่ย ฟงสุ่ย
FengShui Huangjui ตี่ลี่
  ประวัติ วิชาฮวงจุ้ย ในจีน
ดวงชะตา ฤา ฟ้าลิขิต
  ทิศอสูร ทิศห้าม
   
  * กลับสู่หน้าหลัก เมืองฮวงจุ้ย FengshuiTown *

 


Fengshui Town. เมืองแห่งความรู้ด้านฮวงจุ้ย

 

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ทิศทาง ดาว 9 ยุค : Fengshuitown.com เมืองฮวงจุ้ย สงวนลิขสิทธิ์