ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ฮวงจุ้ย Fengshuitown ซินแส อ.เกรียงไกร

ฮวงจุ้ยห้องนอน Fengshui Bedroom 3

จัดห้องนอน ตามหลักฮวงจุ้ย
อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์

. . . .

. Home : ข่าวสารฮวงจุ้ย

. Fengshui Tips
. Tools : อุปกรณ์ฮวงจุ้ย
. หนังสือฮวงจุ้ย หนังสือ ตำรา ฮวงจุ้ย
. Fengshui Software
. Fengshui Online Software
. WebBoard / Member Only
. FengshuiTown บริการ
. ติดต่อ Fengshuitown


 


ฮวงจุ้ยห้องนอน 1 ประตู ฮวงจุ้ยห้องนอน 2 คาน กระจก ฮวงจุ้ยห้องนอน 3 บันได
ฮวงจุ้ยห้องนอน 4 หัวเตียง    

ฮวงจุ้ยห้องนอน Fengshui Bedroom 4

หัวเตียงนอน หน้าต่าง

ฮวงจุ้ยห้องนอน #9

หัวเตียงนอนเป็นหน้าต่าง
ในทางชัยภูมิ คือ ขาดความมั่นคง บารมีด้อย
หน้าที่การงานไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร และอาจมีปัญหาสุขภาพได้

ในแง่วิทยาศาสตร์
การเปลี่ยนแปลงของแสงสว่างอาจมีผลรบกวนกับผู้นอน
ทำให้นอนหลับไม่สนิท

ในแง่ความปลอดภัย
หากมีสิ่งกระทบกระจก เศษกระจกอาจเป็นอันตรายกับผู้นอนได้

ฮวงจุ้ยห้องนอน - หัวนอน


การแก้ไข เวลานอนให้รูดม่าน ช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้

ทุกห้องนอน ควรมีหน้าต่างให้แสงอาทิตย์ส่องเข้าถึงบ้าง
ในเชิงฮวงจุ้ย มีแสงอาทิตย์คือเจริญเติบโต ก้าวหน้า

ในเชิงการอยู่อาศัย
มีผลด้านจิตใจ มองโลกในแง่ดี มีความหวัง จิตใจสดชื่นเบิกบาน
ฆ่าเชื้อโรค ไล่ความชื้น ให้ความอบอุ่น

ฮวงจุ้ยห้องนอน #10

ฮวงจุ้ยห้องนอน - เสาหัวเตียง

หลังหัวเตียงมีเสา

การแก้ไข โดยทั่วไป คือ เลื่อนเตียงนอนหลบ
แต่หากที่ไม่พอ

ฮวงจุ้ยห้องนอน - ตู้หัวเตียง

หากเสาหนา อาจหาตู้มาประกบ เพื่อหนุนให้เท่ากัน หรือทำ Built in แทน

 

ฮวงจุ้ยห้องนอน - ผนังหัวเตียง

หากเสาไม่หนามาก อาจตีผนังปิด อย่างน้อยเท่ากับความกว้างของเตียงนอน

 

ผนังหัวเตียงนอน

หรือ ผนังหัวเตียงนอน กว้างแบบนี้ ก็จะดูสวยงามยิ่งขึ้น

 

 

ฮวงจุ้ยห้องนอน #11
เสากลางห้อง

เสากลางห้อง

ห้องนอนขนาดใหญ่ มักจะมีเสากลางห้อง
หากมีเสากลางห้องเพียงหนึ่งต้น ไม่ดี
หมายถึง แบกภาระหนักไว้เพียงคนเดียว ( ค้ำเพดานตามลำพัง )

และยังหมายถึง ตำแหน่งกลางห้องคือหัวใจถูกทิ่มแทง
มีโอกาสป่วย เกียวกับโรคหัวใจ
( ภาระการงานที่หนักเกินไป )


การแก้ไข เสากลางห้อง

ฮวงจุ้ยห้องนอน แก้ไข

โดยการทำผนัง หรือตู้โชว์เชื่อมติด หรือตู้กระจก
เมื่อมองผ่าน จะไม่พบเสาโดด ๆ ออกมา

 

ฮวงจุ้ยห้องนอน #12

ฮวงจุ้ยหัวเตียง หัวโถส้วม

ในแง่ชัยภูมิ ด้านบารมีไม่ดีทั้ง 2 แบบ

ภาพทางซ้าย : โถส้วมอยู่ฝั่งเดียวกับหัวเตียง ไม่เหมาะด้วยประการทั้งปวง
ในแง่การใช้สอย
หากมีคนใช้ห้องน้ำ คนที่นอนอยู่ก็จะรำคาญเสียงกดชักโครก

ภาพด้านขวา : อยู่ฝั่งตรงข้าม เท่ากับอยู่ห่าง
ผลกระทบน้อยลง พออนุโลมได้

ในแง่ดวงดาว หากเป็นตำแหน่งลาภก็พอใช้ได้

แต่หากจะให้ดี ระหว่างเตียงนอนกับผนังห้องน้ำ ควรมีตู้คั่นกลาง
โดยเฉพาะกรณีแรกถือว่าจำเป็น

หรือไม่ก็พิจารณาหันหัวเตียงไปทิศอื่นแทน

 

ภาคผนวก ( จากสภากาชาด )

ออกแบบบ้านผู้สูงอายุ

 

 

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
  ฮวงจุ้ยห้องนอน 1 ประตู
  ฮวงจุ้ยห้องนอน 2 คาน กระจก
  ฮวงจุ้ยห้องนอน 3 บันได / ประตูตรงกัน
ฮวงจุ้ยห้องนอน 4 หัวเตียงนอน
   
  ทิศอสูร ทิศห้าม ประจำปี
  ข้อห้าม ตามหลักฮวงจุ้ย สำหรับ หญิงตั้งครรภ์
   
  * กลับสู่หน้าหลัก เมืองฮวงจุ้ย *


ท่านใดที่ประสงค์จะนำ
ฮวงจุ้ยห้องนอน Bedroom Fengshui
ไปเผยแพร่ในนิตยสาร หรือสื่ออื่น ๆ
กรุณาติดต่อ ชมรมฯ คุณวรรณ 02-234-9358
สงวนลิขสิทธิ์


 


จัดห้องนอน ตามหลักฮวงจุ้ย Fengshui Bedroom 3

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ทิศทาง ดาว 9 ยุค : Fengshuitown.com เมืองฮวงจุ้ย สงวนลิขสิทธิ์