ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ฮวงจุ้ย Fengshuitown ซินแส อ.เกรียงไกร

ฮวงจุ้ยห้องนอน Fengshui Bedroom
จัด ห้องนอน (เตียงนอน) ตามหลักฮวงจุ้ย

อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์

. . . .

. Home : ข่าวสารฮวงจุ้ย

. Fengshui Tips
. Tools : อุปกรณ์ฮวงจุ้ย
. หนังสือฮวงจุ้ย หนังสือ ตำรา ฮวงจุ้ย
. Fengshui Software
. Fengshui Online Software
. WebBoard / Member Only
. FengshuiTown บริการ
. ติดต่อ Fengshuitown


 


 

ฮวงจุ้ยห้องนอน 1 ประตู ฮวงจุ้ยห้องนอน 2 คาน กระจก ฮวงจุ้ยห้องนอน 3 บันได
ฮวงจุ้ยห้องนอน 4 หัวเตียง    

ฮวงจุ้ยห้องนอน Fengshui Bedroom 1

ฮวงจุ้ยห้องนอน

ห้องนอน เป็นสถานที่ใช้พักผ่อน และใช้เวลาถึง 1 / 3 ของชีวิต ( 8 ชม. )
ดังนั้น ฮวงจุ้ยห้องนอน กล่าวได้ว่า มีความสำคัญรองลงมาจาก
การจัดบ้านตามหลัก ฮวงจุ้ย ( ฮวงจุ้ยบ้าน ) ซึ่งจะมีผลกระทบกับทุกคน

ฮวงจุ้ย ที่ดีจะก่อเกิด พลัง ชี่ ( Qui หรือ Qi )

โดยทั่วไป การจัด ห้องนอน มักจะเน้นเรื่องสุขภาพ การงาน การเงิน ความรัก
แต่เป้าที่ควรสนใจเป็นประเด็นแรก คือ บารมี - ส่งผลด้านสุขภาพ บทบาทหน้าที่การงาน
เมื่อสุขภาพดี หน้าที่การงาน ลาภผล จะตามมา

การจัด ฮวงจุ้ยห้องนอน ให้สมบูรณ์แบบ

ต้องพิจารณา 4 หลักวิชาของ ฮวงจุ้ย ดังนี้

  1. ชัยภูมิ ( ตี่ลี่ )
   ลักษณะการจัดวางเตียงนอนใน ห้องนอน และสิ่งประกอบอื่น ๆ

  2. ทิศทาง ( ลี่ขี่ - ดาว 9 ยุค)
   วางเตียงแล้ว ตำแหน่งประตู ห้องนอน มีบทบาทอย่างไร เป็นโชคลาภหรือไม่
   ตำแหน่งลาภวิบัติ ซึ่งจะทำให้เสียเงิน มีบทบาท ( เคลื่อนไหว ) หรือไม่
   หัวเตียงนอน เป็นตำแหน่งบารมีหรือไม่
   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน หนังสือ จัดบ้านตามหลัก ฮวงจุ้ย ยุค 8 

  3. ดวงชะตา ( เหมี่ยอุ่ง - ดวงจีน )
   ดวงชะตาเรา (ดวงจีน) เหมาะกับการหัน หัวนอน ไปทิศทางใด
   ที่จะส่งเสริมให้เกิดพลัง เกิดโชคลาภ หรือเสริมเรื่องคู่ครอง

  4. ฤดูกาล-ฤกษ์ยาม ( เกี๊ยกซี้ )
   หากการจัดห้องนอน ตามทุกอย่างข้างต้นดีหมด แต่ขยับย้าย เตียงนอน โดยไม่ดูฤกษ์
   อาจกระทบทิศห้าม ( ทิศอสูร / ทิศแตกสลาย ) กลับกลายเป็นเรื่องเลวร้าย
   ดังที่พบเห็นได้ประจำ

   1. หลังจากย้ายเตียงนอน หรือ ซ่อมแซมห้องไม่นาน มักมีปัญหากระทบตลอด
   2. หญิงตั้งครรภ์ หากมีการขยับเตียงนอน เด็กมักมีปัญหาเรื่องสุขภาพ จิตใจ (ออทิสติก)

   เรื่องฤกษ์นั้น ศึกษาได้จากหนังสือ ปฏิทินฤกษ์มงคล ประจำปี

ซินแสฮวงจุ้ย จึงต้องใช้ทั้งสี่วิชาผสานกัน
จัดห้องนอน ให้ถูกต้อง ตามหลักฮวงจุ้ย
เราจะเริ่มการวิคราะห์ ฮวงจุ้ยห้องนอน
โดยเริ่มต้นจากวิชา ชัยภูมิ ตี่ลี่ เพราะเป็นพื้นฐานที่เข้าใจได้ง่าย

ฮวงจุ้ย ผังห้อง

ฮวงจุ้ยห้องนอน #1

การวางตำแหน่ง เตียงนอน

หากพิจารณาจากภาพ เราจะเลือกเตียงใด

 1. เตียงนอน A โดนแนวประตู ไม่ดี มีโอกาสเจ็บป่วย มีปัญหาต่าง ๆ
 2. เตียงนอน B และ C ดี ใช้ได้ กำหนดวางลงแล้วดูสง่างาม ภูมิฐาน
 3. เตียงนอน D หัวเตียงหันหลังให้ประตู เท่ากับไม่ต้อนรับ
  เป็นห้องนอนยังพอได้ แต่หากเป็นห้องทำงาน ไม่ดี ไม่ก้าวหน้า

ทิศหัวนอน / เตียงนอน

ความเชื่อของคนบางกลุ่ม
จะไม่หัน หัวนอน ไปทางทิศตะวันตกเพราะกลัวว่าจะตกตาม
หรือหัน หัวนอน ไปทิศใต้แล้วจะอยู่ใต้คนอื่น

* ระบบฮวงจุ้ย ไม่มีคำว่าทิศตะวันตกหรือทิศใต้
ทุกทิศล้วนมีดีและไม่ดี ขึ้นอยู่กับองศาที่ตั้งและ ดวงจีน ของผู้นอน

 


ฮวงจุ้ยห้องนอน 2 นอนตรงประตู

ฮวงจุ้ยห้องนอน #2

ห้ามนอนหันเท้าไปยังประตูห้องนอนเป็นแนวตรง

คนจีนมีความเชื่อว่า คนเราเมื่อสิ้นชีวิต วิญญาณจะออกจากร่าง
และเพื่อให้การเดินทางสู่ปรภพเป็นไปได้โดยสะดวก
จะตั้ง เตียงนอน โดยหันเท้าให้ตรงประตู

มองในแง่หยาง - การปฏิบัติ

เมื่อเราเปิดประตู ห้องนอน เข้ามา เราจะเจอเท้าของผู้ที่นอนอยู่บนเตียง
หรืออาจเจอภาพที่ไม่น่าดูนัก

และในแง่อุณหภูมิ จะมีการเปลี่ยนแปลงของอากาศมากและถี่
อาจทำให้ร่างกายไม่สบายได้

ในแง่อิน - ฮวงจุ้ยห้องนอน

นอกจากความเชื่อข้างต้นแล้ว ประตูเป็นสื่อระหว่างภายนอกและภายใน
เมื่อเปิดหรือปิดประตู จะก่อเกิดกระแสของชี่และมีกำลังแรง 
เมื่อกระแสที่แรงปะทะกับเราโดยตรง ย่อมไม่ดี
จะป่วย ไม่สบายเป็นไข้ หน้าที่การงานถดถอย

แม้ว่าในแง่ของทิศทาง - วิชาดาวเก้ายุค จะเป็นลาภ
ก็ทำให้มีส่วนดีเพิ่มขึ้น แต่ก็ได้ไม่คุ้มเสีย

 

ฮวงจุ้ยห้องนอน 2

ฮวงจุ้ยห้องนอน 3

การแก้ไข ฮวงจุ้ยห้องนอน

โดยทั่วไป จะแนะนำการเลื่อน เตียงนอน หลบแนวตรงประตู
( แถบลูกศรสีเหลืองส้ม )

แต่กรณีที่ไม่สามารถขยับเลื่อนได้ เช่นเป็น Build-in ตายตัว
ให้หาเฟอร์นิเจอร์มาบังปลายเท้า โดยให้มีความสูงอย่างน้อยที่สุด
สูงกว่าปลายเท้าเมื่อเรานอนบนเตียง

จากรูปบน ใช้เก้าอี้โซฟาเป็นตัวกำบัง หรือเป็นตู้เก็บของ หรือฉากก็ได้
ก็จะสามารถป้องกันกระแส ชี่ ที่แรงที่พุ่งมากระทบเราได้
ฮวงจุ้ยห้องนอน 7 นอนตรงประตูห้องน้ำ

ฮวงจุ้ยห้องนอน #3

แนวประตูห้องน้ำ ตรงกับ เตียงนอน

ห้องน้ำ เป็นห้องที่เก็บทิ้งสิ่งที่ไม่ต้องการ จึงมีบทบาท
1.เหม็น - ชื่อเสียงไม่ดี
2.สุขภาพ - ป่วย

ตามหลัก ฮวงจุ้ยห้องนอน
ประตูเป็นสื่อของพลัง เมื่อตรงกับแนวเตียงนอน
พลังที่กระทบแรงไป ย่อมทำให้ผู้นอนอยู่บนเตียง สุขภาพไม่ดี
ตรงกับส่วนใดร่างกาย ก็จะป่วยเกี่ยวกับส่วนนั้น

แก้ไข ฮวงจุ้ยห้องนอน

1. ดีที่สุด ย้ายเตียงนอนหลบ

กรณีไม่มีที่
2. ให้ปิดประตูห้องน้ำเป็นประจำ
3. ให้หาฉาก ม่าน มูลี่ มากั้นระหว่างประตูกับเตียงนอน ช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้

* วิธีการดังกล่าว สามารถประยุต์ใช้กับประตูห้องแต่งตัว Walk-in ได้ *

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ฮวงจุ้ยห้องนอน 1 ประตู
  ฮวงจุ้ยห้องนอน 2 คาน กระจก
  ฮวงจุ้ยห้องนอน 3 บันได
  ฮวงจุ้ยห้องนอน 4 หัวเตียงนอน
   
  ทิศอสูร ทิศห้าม ประจำปี
  ข้อห้าม ตามหลักฮวงจุ้ย สำหรับ หญิงตั้งครรภ์
   
  * กลับสู่หน้าหลัก เมืองฮวงจุ้ย *


ท่านใดที่ประสงค์จะนำ
ฮวงจุ้ยห้องนอน Bedroom Fengshui
ไปเผยแพร่ในนิตยสาร หรือสื่ออื่น ๆ
กรุณาติดต่อ ชมรมภูมิโหราศาสตร์ คุณวรรณ 02-234-9358
สงวนลิขสิทธิ์

 

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน

 


ฮวงจุ้ยห้องนอน Fengshui Bedroom

 

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ทิศทาง ดาว 9 ยุค : Fengshuitown.com เมืองฮวงจุ้ย สงวนลิขสิทธิ์