ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ฮวงจุ้ย Fengshuitown ซินแส อ.เกรียงไกร

ฮวงจุ้ยห้องนอน Fengshui Bedroom 3

จัด ห้องนอน ตามหลักฮวงจุ้ย
อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์

. . . .

. Home : ข่าวสารฮวงจุ้ย

. Fengshui Tips
. Tools : อุปกรณ์ฮวงจุ้ย
. หนังสือฮวงจุ้ย หนังสือ ตำรา ฮวงจุ้ย
. Fengshui Software
. Fengshui Online Software
. WebBoard / Member Only
. FengshuiTown บริการ
. ติดต่อ Fengshuitown


 


ฮวงจุ้ยห้องนอน 1 ประตู ฮวงจุ้ยห้องนอน 2 คาน กระจก ฮวงจุ้ยห้องนอน 3 บันได
ฮวงจุ้ยห้องนอน 4 หัวเตียง    

ฮวงจุ้ยห้องนอน Fengshui Bedroom 3

ฮวงจุ้ยห้องนอน บันไดทางลง

ฮวงจุ้ยห้องนอน #6

ประตูห้องนอน ตรงบันไดทางลง

บันไดทางลง ตรงกับประต ูห้องนอน ความหมายคือ รั่วไหล สูญเสีย
กระแสที่ไหลลงจะดึง โชคลาภ บารมี จากห้องนอนไหลตามออกไป


การแก้ไข ฮวงจุ้ยห้องนอน

 1. ติดธรณีประตู ( ความสูงไม่สำคัญ )
 2. หากมีบริเวณกว้าง ระหว่างประตูกับบันได
  หาฉากหรือตู้ใบเล็ก มาวางขวาง
 3. ใช้สีแม่ลูกช่วย โดยกำหนดทิศประตูจากจุดศูนย์กลางของห้อง
  กระแสที่หนีจากเป็นทิศธาตุของแม่
  เราใช้สีของลูกไปเหนี่ยวรั้งดึงกลับ ( แม่ย่อมเป็นห่วงลูก )
  ปูพรมสีนั้นหน้าห้อง
ทิศประตูเมื่อกำหนดจาก
จุดศูนย์กลางของห้อง
สีลูกที่ใช้
เหนือ เขียว
ออก แดง ชมพู
ใต้ เหลือง ครีมไข่ไก่
ตก ฟ้า น้ำเงิน เทา ดำ
เฉียง ** ต้องรู้องศา **

 

ฮวงจุ้ยห้องนอน บันไดทางขึ้น

ฮวงจุ้ยห้องนอน #7

ประตูห้องนอน ตรงบันไดทางขึ้นชั้นบน

บันไดนี้จะนำกระแสจากชั้นบนเข้าสู่ประตูของเรา
หากประตูของเรา เป็นตำแหน่งลาภที่ดี จะได้ลาภมาก
แต่หากผิดตำแหน่ง จะเสียลาภมากหรือเสียบารมี
ต้องรู้องศาที่แน่นอนและดู ดาวเก้ายุค ประกอบ

การแก้ไข ฮวงจุ้ย ห้องนอน
( เหมือนข้อ 2 และ 3 ข้างต้น )

 

ฮวงจุ้ย บันได เพิ่มขั้น

โปรดสังเ้กตุ ขั้นล่างสุด เจ้าบ้านเพิ่มอีกขั้น
เพื่อนับให้ "ลูกตั้ง" เิป็นเลขคี่

ปรากฎว่า ไม่สะดวกในการเดิน
เพราะผิดธรรมชาติของจังหวะการก้าวเดิน
เดินสะดุด เสียหลักบ่อย ไม่มั่นใจ

ในหลักวิชาของชมรมฯ
การนับขั้นคู่คี่ไม่สำคัญ

* ที่สำคัญ คือ ตำแหน่งที่ตั้งบันได
ต้องไม่เป็นลาภวิบัติ ลาภเสื่อม หรือบารมีที่ดี *


และหากไม่สบายใจในเรื่องคู่คี่
บันไดขั้นล่างสุด ให้เพิ่มขั้นด้วย พรมแดง

ประหยัด เปลี่ยนแปลงง่าย ไม่ต้องดูฤกษ์

ฮวงจุ้ย ประตูห้องนอน

ฮวงจุ้ยห้องนอน #8

ประตูห้องนอนตรงกัน หมายถึง กระแสที่มีกำลังมาก
หากเป็นตำแหน่งดาวโชคลาภ จะได้ลาภมาก

แต่หากเป็นตำแหน่งบาีรมี จะเกิดปัญหาสุขภาพ หน้าที่การงาน
หากเป็นตำแหน่งลาภเสื่อม ลาภวิบัติ
จะมีเรื่องเสียเงินมาก เกิดเรื่องเลวร้าย


( ต้องใช้วิชา ดาว 9 ยุค มาเป็นตัวกำหนด )
ศึกษาได้จาก หนังสือ จัดบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ยุค 8

ฮวงจุ้ย ประตูเหลื่อม


หากประตูเหลื่อมกัน ในทางชัยภูมิถือว่าไม่ดี
ไม่ว่าดาวนั้นจะเป็นอะรไก็ตาม

การแก้ไข หาฉากบัง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
  ฮวงจุ้ยห้องนอน 1 ประตู
  ฮวงจุ้ยห้องนอน 2 คาน กระจก
ฮวงจุ้ยห้องนอน 3 บันได / ประตูตรงกัน
  ฮวงจุ้ยห้องนอน 4 หัวเตียงนอน
   
  ทิศอสูร ทิศห้าม
  ข้อห้าม ตามหลักฮวงจุ้ย สำหรับ หญิงตั้งครรภ์
   
  * กลับสู่หน้าหลัก เมืองฮวงจุ้ย *


ท่านใดที่ประสงค์จะนำ
ฮวงจุ้ยห้องนอน Bedroom Fengshui
ไปเผยแพร่ในนิตยสาร หรือสื่ออื่น ๆ
กรุณาติดต่อ ชมรมฯ คุณวรรณ 02-234-9358
สงวนลิขสิทธิ์


 


จัดห้องนอน ตามหลักฮวงจุ้ย Fengshui Bedroom 3

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ทิศทาง ดาว 9 ยุค : Fengshuitown.com เมืองฮวงจุ้ย สงวนลิขสิทธิ์