ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ฮวงจุ้ย Fengshuitown ซินแส อ.เกรียงไกร

เมืองฮวงจุ้ย: ชัยภูมิ แม่น้ำ

เผยแพร่ ฮวงจุ้ย เป็นวิทยาทาน ตั้งแต่ 2531
อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์

. . . .

. Home : ข่าวสารฮวงจุ้ย

. Fengshui Tips
. Tools : อุปกรณ์ฮวงจุ้ย
. หนังสือฮวงจุ้ย หนังสือ ตำรา ฮวงจุ้ย
. Fengshui Software
. Fengshui Online Software
. WebBoard / Member Only
. FengshuiTown บริการ
. ติดต่อ Fengshuitown


 






กรณีศึกษา ชัยภูมิ แม่น้ำ

ฮวงจุ้ย แม่น้ำ

ภาพจากสถานที่จริง ด้านหน้าเป็น แม่น้ำเจ้าพระยา

ฮวงจุ้ย แม่น้ำเจ้าพระยา

<< แผนภาพ 1 >>

จากภาพข้างต้น จะเห็นว่า
แม่น้ำเจ้าพระยา ไหลจากซ้ายไปขวา ( จากแผนที่ จะเป็นบนลงล่าง )
แล้วกระแสแม่น้ำจะหนีจากออกไป

ในกรณีทั่วไป น้ำหนีจาก คือไม่ดี มีเรื่องสูญเสีย


ฮวงจุ้ย เจ้าพระยา

 

<< แผนภาพ 2 >>

แต่เมื่อพิจารณาภาพรวมจะพบว่า
กระแสน้ำที่หนีจาก ในที่สุดจะวกกลับ
ดังนั้น ที่ไม่ดีก็ลดน้อยลง

และเมื่อพิจารณาแผนภาพ 1 จะพบว่าตรงที่ทำหมุดสีแดงไว้
( แผนภาพ 1 ) จะมีคลองเล็ก ๆ วิ่งเข้ามาโอบอุ้ม ( เล็กน้อย )

แต่ประเด็นที่สำคัญคือ
บริเวณที่กระแสน้ำตัดกัน เป็นจุดรวมพลังแห่ง โชคลาภ
จึงควรตั้งห้องผู้บริหาร หรือตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เล็งไปยังจุดตัดดังกล่าว โดยให้ได้องศาที่ดี

ฮวงจุ้ย โชคลาภ

หลังจากที่ผู้บริหารได้ทำตามคำแนะนำ
ปรากฎว่า ได้ผลดีขึ้นค่อนข้างมาก และรวดเร็ว
เนื่องจากกระแสน้ำเป็นขนาดใหญ่ ( แม่น้ำ ) เป็นพลังที่มาก


ในดี มีไม่ดี.....ในไม่ดี มีดี
( หลักของ อินหยาง )

รายละเอียดเกี่ยวกับฝั่งกรุงเทพ ฝั่งธน และแม่น้ำเจ้าพระยา
ศึกษาได้จาก
DVD ศึกษาด้วยตนเอง มังกรเจ้าพระยา

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
  ชัยภูมิ ตี่ลี่ 1 - กระแสพลัง
  ชัยภูมิ ตี่ลี่ 2 - ลักษณะการแก้ไข
  ชัยภูมิ ตี่ลี่ 3 - ลักษณะวิบากต่าง ๆ
  ชัยภูมิ ตี่ลี่ 4 - ช่องลม ทฤษฎี
  ชัยภูมิ ตี่ลี่ 5 - สีหลังคา
   
  กรณีศึกษา ช่องลม
กรณีศึกษา แม่น้ำ
  ฮวงจุ้ยห้องครัว
   
  * กลับสู่หน้าหลัก เมืองฮวงจุ้ย *
ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน

 


Fengshuitown เมืองแห่งความรู้ด้าน ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ทิศทาง ดาว 9 ยุค : Fengshuitown.com เมืองฮวงจุ้ย สงวนลิขสิทธิ์