ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ฮวงจุ้ย Fengshuitown ซินแส อ.เกรียงไกร

การแก้ไขฮวงจุ้ย

เผยแพร่ ฮวงจุ้ย เป็นวิทยาทาน ตั้งแต่ 2531
อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์

. . . .

. Home : ข่าวสารฮวงจุ้ย

. Fengshui Tips
. Tools : อุปกรณ์ฮวงจุ้ย
. หนังสือฮวงจุ้ย หนังสือ ตำรา ฮวงจุ้ย
. Fengshui Software
. Fengshui Online Software
. WebBoard / Member Only
. FengshuiTown บริการ
. ติดต่อ Fengshuitown


 


ชัยภูมิ - ตี่ลี่ 3 : ลักษณะวิบากต่าง ๆ

1. ลักษณะสูงต่ำ
สูงคือมา / ต่ำคือไป เช่น
สะพาน ด้านขาขึ้น รถจะชะลอตัวเป็นผลดี ( ลาภจากไปช้า )
ด้านขาลง รถจะวิ่งเร็ว ไม่ดี ( ลาภไหลไปอย่างรวดเร็ว )

2. ลักษณะน้ำ
น้ำสะอาด คือลาภที่ดี แต่การสะท้อนแสงของดวงอาทิตย์ที่ผิวน้ำต้องไม่เข้าร้าน
น้ำสกปรก หมายถึง เงินทองที่ได้มาโดยไม่ถูกต้อง หรือได้มาโดยมีอุปสรรค

3. สะพานลอย
บดบัง และทิ่มแทง
( ลองนึกถึงสภาพความเป็นจริง หน้าร้านที่สามารถขายของจะถูกบดบัง และมักจะขายไม่ดี )
การแก้ไขฮวงจุ้ย ใช้ทรงกลมรับ และทาสีแม่ลูก

4. ทางด่วน ทางยกระดับ
เราสามารถตึกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนเท่า ๆ กัน คือ

 1. หัว
 2. ลำตัว
 3. ขา

  ทางด่วนที่พาดผ่านส่วนใดจะก่อเกิดการบาดเจ็บส่วนนั้น ทั้งร่างกายและการงาน

  การแก้ไข ฮวงจุ้ย กำหนดห้องที่สำคัญเหนือระดับทางด่วน
  หรือเปลี่ยนประธานเป็นด้านข้าง ทำให้ทางด่วนพาดผ่านด้านข้างแทน ไม่ใช้ด้านหน้า
  กรณีที่ดี มีเพียงทางด่วนพาดผ่านเอว ( ระหว่างตัวและขา )
  และเป็นเส้นตรงปกติหรือโอบอุ้ม ( ได้ยศศักดิ์ )

5. วัด / โบสถ์ / ศาลเจ้า
ให้หลีกเลี่ยงกรณีประตูบ้าน ตรงกับประตูสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
การแก้ไขฮวงจุ้ย ย้ายประตู และตั้งกระถางธูปจากบ้านเราไหว้ไป
และควรสมัครตัวเป็นศิษย์ ช่วยเหลือในโอกาสต่าง ๆ

6. สุสาน ( อิมมาก ) เสียสมดุล
การแก้ไขฮวงจุ้ย ตั้งกระถางธูปจากบ้านเราไหว้ไป
หรือติดไฟสว่าง / อยู่ในที่ชุมชน / ให้มีจำนวนสมาชิกพักอาศัยมาก

7. ต้นไม้ใหญ่ เสาไฟฟ้า
อยู่หน้าประตูคือ อุดตัน / อยู่ฝั่งตรงข้าม ไกลออกไป ก็มีผลน้อย

เสาไฟ คือ อุดตัน หรือปัก ทิ่ม
การแก้ไขฮวงจุ้ย ติดอักษรคำว่า " ไช้ " ( ลาภ )
หากอยู่ข้างบ้าน หรือตรงกับเสาอาคารเปรียบเสมือน พู่กัน คือ บัณฑิต ไม่ต้องแก้ไขใด ๆ

8. โรงสี / เมรุ
ลักษณะปล่องไฟ คือ เผาไหม้ ทำลาย
หากยืนหน้าบ้านแล้วมองไม่เห็นไม่เป็นไร แต่หากยืนชั้นใดแล้วมองเห็นต้องแก้ชั้นนั้น

การแก้ไขฮวงจุ้ย
ปลูกต้นบัง
ใช้กระดาษสี่เหลี่ยมด้านเท่าสีเหลือง ( ธาตุดิน ) ตั้งรับ ( ไฟให้กำเนิดดิน )
ตั้งหลวงพ่อโอภาสีรับ ( เพราะท่านกสิณไฟเป็นสมาธิ ) ตั้งเพียงชั้นเดียวก็เพียงพอ

9. โรงพยาบาล
เป็นแหล่งที่คนป่วยมารับการรักษา พลังที่ป่วยเหล่านี้เมื่อสะสมมาก ๆ ก็กระจายสู่รอบด้าน
แต่มากที่สุดคือ ฝั่งตรงข้ามประตู

การแก้ไขฮวงจุ้ย
ติดน้ำเต้า + ทาสีรับกับธาตุทิศ
ความหมายน้ำเต้า 1. รักษาโรค 2. มึนเมา 3. ดูด เก็บกัก ( ทั้งสิ่งดีและไม่ดี )
ในที่นี้ ใช้ในลักษณะของยารักษาโรค ( แก้กระแสพลังป่วยของโรงพยาบาล )

10. ครุฑ
เป็นพลังของทางราชการ เมื่ออยู่ฝั่งตรงข้าม ก็เหมือนประจันหน้า ต่อสู้
เราก็เดือดร้อน

การแก้ไขฮวงจุ้ย
ตั้งกระถางธูปไหว้เป็นประจำ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

11. สถานีตำรวจ
เป็นแหล่งรวมเรื่องราว วุ่นวาย วิวาท
และเป็นพลังของทางราชการ เช่นเดียวกันกับครุฑ
ดังนั้น การแก้ไขต้องใช้พลังของราชการแก้
ภายในบ้านอัญเชิญ ร.5 หรือ ร.9 ตั้งหันไปรับ
( ต้องดูบทบาท ดาว 9 ยุค และ ฤกษ์ยาม )

หากเป็น เรือนจำ
ภายในบ้านอัญเชิญ ร.5 หรือ ร.9 หรือ พระโพธิสัตว์ ( ทรงโปรดสัตว์ ผู้ตกทุกข์ได้ยาก )

12. โป๊ยก่วย - ยันต์แปดเหลี่ยม
เป็นการปรับสิ่งรอบข้างให้เข้าสู่สมดุล ไม่จำเป็นต้องแก้ไขใด ๆ

13. สิงห์คาบดาบ / สิงโต / มังกร
แก้ด้วยลูกบอล เพราะสัตว์ทั้งหลายก็จะเข้ามาเล่นบอล หรือลูกแก้ว
นอกจากไม่มาทำร้ายเราแล้ว ก็ยังจะเข้ามาช่วยคุ้มครองเราด้วย
หรือติดกระจก หากสัตว์นั้นเมื่อประสงค์จะเข้ามาทำร้ายเรา
เมื่อสัตว์นั้นเห็นสัตว์ที่อยู่ในกระจกมีลักษณะเช่นเดียวกันก็จะไม่เข้ามาทำร้าย

( แต่วิธีหลัง ชมรมฯ จะไม่นิยมใช้ หากไม่จำเป็น )
กรณีมังกร ( ถือเป็นเพศชาย ) สามารถใช้หงส์ ( เป็นคู่ของมังกร ) ตั้งรับได้

14. ฝั่งตรงข้ามติดกระจก
ห้ามติดอันที่ใหญ่กว่าสู้ เพราะจะดึงสิ่งไม่ดีเข้ามา
และทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งระหว่างเจ้าบ้านทั้งคู่

การแก้ไข ฮวงจุ้ย ติดสัญลักษณ์ ฮกลกซิ่ว
( วาสนาบารมี ลาภผลพูนทวี อายุวัฒนะ )

แผ่น ฮกลกซิ่ว

ใช้ติดกรณีที่ฝั่งตรงข้ามมีกระจกส่องมายังบ้านเรา
เมื่อเราติดสัญลักษณ์ ฮกลกซิ่ว นี้
ทุกครั้งที่เราออกมาหน้าบ้าน เราจะพบสัญลักษณ์นี้
ในกระจกฝั่งตรงข้าม เป็นการอวยพร เสริมมงคลแก่ตัวเรา

สอดคล้องกับหลักการ เปลี่ยนศัตรูเป็นมิตร

รายละเอียดเพิ่มเติม...Click

การแก้ไขฮวงจุ้ยใด ๆ ต้องดูฤกษ์เสมอ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับฤกษ์ได้ใน หนังสือปฏิทินฤกษ์มงคล ประจำปี

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
  ชัยภูมิ ตี่ลี่ 1 - กระแสพลัง
  ชัยภูมิ ตี่ลี่ 2 - ลักษณะ การแก้ไข ฮวงจุ้ย
ชัยภูมิ ตี่ลี่ 3 - ลักษณะวิบากต่าง ๆ
  ชัยภูมิ ตี่ลี่ 4 - ช่องลม ทฤษฎี
  ชัยภูมิ ตี่ลี่ 5 - สีหลังคา
   
  กรณีศึกษา ช่องลม
  กรณีศึกษา แม่น้ำ
  ฮวงจุ้ยห้องครัว
   
  * กลับสู่หน้าหลัก เมืองฮวงจุ้ย *

 

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน

 


การแก้ไข ฮวงจุ้ย ชัยภูมิ ตี่ลี่

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ทิศทาง ดาว 9 ยุค : Fengshuitown.com เมืองฮวงจุ้ย สงวนลิขสิทธิ์